Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.rimkat.sk

Strana 9

Blog
Prvé znamenie
Prvé znamenie

Tajomstvo sviatku Epifánie sa nám vracia aj v evanjeliu druhej nedele cezročného obdobia v tomto roku. Zjavenie Pána v sebe tradične obsahuje tri udalosti, kedy bol Ježiš „zjavený“ verejnosti ako očakávaný Mesiáš. Návšteva mudrcov z východu, krst v Jordáne a zázrak na svadbe v Káne. Dnes sa nám predstavuje posledná časť. Opisuje ju iba štvrté evanjelium, ktoré ju nazýva „ako prvé zo znamení“ (Jn 2,11). Prvá časť evanjelia (1,19-12,50) totiž obsahuje sedem zázrakov (znamení), ktorými chce Ježiš argumentovať svoju identitu Syna. Bohaté rozprávanie o zázraku premenenia vody na víno nám ponúka viacero skutočností.

Blog
Jánove očakávania a Ježišov krst
Jánove očakávania a Ježišov krst

Evanjeliové čítanie zo slávnosti Krstu Krista Pána, ktorá uzatvára Vianočné obdobie, nás prepája s evanjeliom, ktoré sme počúvali na 3. adventnú nedeľu. Tam bola naša pozornosť viac zameraná na Jána Krstiteľa, avšak prvé dva verše, ktoré počúvame dnes, sme počuli aj vtedy. Ježišov krst je samozrejme nevyhnutne spojený s vystúpením Jána Krstiteľa.

Blog
Μάγοι
Μάγοι

K okruhu Vianoc patrí starobylý sviatok Pánovej Epifánie – Zjavenia. Slávi sa ním moment verejného predstavenia Ježiša ako Bohočloveka svetu. Východná a západná tradícia sa pritom zameriavajú na dve rozličné udalosti. Východná ukazuje na Ježišov krst v Jordáne. západná, na ktorú sa zameriam, predstavuje návštevu mudrcov zachytenú v Mt 2, 1-12. V rozbore tohto textu som si ako hlavnú otázku položil: Kto sú títo mudrci?

Blog
Stvoriteľ medzi nami
Stvoriteľ medzi nami

Vianočná liturgia slávnosti Narodenia Pána v latinskom obrade pozostáva zo štyroch svätých omší. V predvečer je to vigílna omša a v samotný deň tri ďalšie. Omša v noci (tkzv. polnočná), na úsvite (tkzv. pastierska) a cez deň. Ponúkajú sa nám tak štyri sady čítaní pre bohoslužbu slova. V prvých troch sa číta evanjelium opisujúce udalosti počas Ježišovho narodenia. V omši cez deň tomu tak nie je, pretože počujeme prvých 18 veršov z Jánovho evanjelia, ktoré tvoria Prológ. Aký súvis má ale s Vianocami a čo nám o nich môže povedať?

Blog
Bohočlovek
Bohočlovek

Liturgia štvrtej adventnej nedele nás už upriamuje na bezprostrednú prípravu na udalosť Ježišovho narodenia. To odráža aj jej bohoslužba slova, v ktorej každý rok počúvame evanjeliovú epizódu z udalostí pred narodením. Tohtoročne je to Lukášovo rozprávanie o návšteve Márie u Alžbety (Lk 1, 39-45).