Pohoršenie (σκάνδαλον) Ježišových učeníkov

Pokračujeme v čítaní 9. kapitoly Markovho evanjelia. Máme pred sebou témy, ktoré sa objavili už minulú nedeľu. Ide hlavne o prístup k deťom/maličkým a...

Pokračujeme v čítaní 9. kapitoly Markovho evanjelia. Máme pred sebou témy, ktoré sa objavili už minulú nedeľu. Ide hlavne o prístup k deťom/maličkým a...

Identita Mesiáša ide ruka v ruke s identitou jeho učeníkov

Evanjeliové čítanie v rímskokatolíckej liturgii z 25. nedele v Cezročnom období v roku B pokračuje v téme Ježišovej identity z minulej nedele a zárove...

Evanjeliové čítanie v rímskokatolíckej liturgii z 25. nedele v Cezročnom období v roku B pokračuje v téme Ježišovej identity z minulej nedele a zárove...

Ježiš ako pedagóg

Petrovo vyznanie považujú viacerí biblisti za zásadný zlom v Markovom evanjeliu. Do tohto momentu je zásadnou otázkou v evanjeliu: Kto je Ježiš? Peter...

Petrovo vyznanie považujú viacerí biblisti za zásadný zlom v Markovom evanjeliu. Do tohto momentu je zásadnou otázkou v evanjeliu: Kto je Ježiš? Peter...

Od tradície k podstate

Po päťtýždňovom jánovskom exkurze sa vraciame späť k evanjeliu podľa Marka. Spis sme opustili v druhej polovici júla v 6. kapitole pri tom ako sa k Je...

Po päťtýždňovom jánovskom exkurze sa vraciame späť k evanjeliu podľa Marka. Spis sme opustili v druhej polovici júla v 6. kapitole pri tom ako sa k Je...

Pri hľadaní s mladými

Letná akadémia mladých si nachádza svoje miesto v letnom programe mladých ľudí. Prinášame vám krátke obzretie sa za jej úspešným prvým ročníkom.

Letná akadémia mladých si nachádza svoje miesto v letnom programe mladých ľudí. Prinášame vám krátke obzretie sa za jej úspešným prvým ročníkom.

Na križovatke viery s Ježišom

Téma viery a prijatia Ježiša zostáva v centre pozornosti aj v závere šiestej kapitoly Jánovho evanjelia a je aj kľúčom k porozumeniu Ježišových slov t...

Téma viery a prijatia Ježiša zostáva v centre pozornosti aj v závere šiestej kapitoly Jánovho evanjelia a je aj kľúčom k porozumeniu Ježišových slov t...

Rozžuť Ježišovo telo

Pred nami je posledná časť dialógu o chlebe z neba zo 6. kapitoly Jánovho evanjelia. Budúcu nedeľu nás čaká opis krízy a dopadu (v. 60-71), aký tento...

Pred nami je posledná časť dialógu o chlebe z neba zo 6. kapitoly Jánovho evanjelia. Budúcu nedeľu nás čaká opis krízy a dopadu (v. 60-71), aký tento...

Ježiš - pravý pokrm pre ľudí

Šiesta kapitola Jánovho evanjelia postupne odhaľuje svoje tajomstvá v čítaní aj nasledujúcej 19. nedeľe v cezročnom období.

Šiesta kapitola Jánovho evanjelia postupne odhaľuje svoje tajomstvá v čítaní aj nasledujúcej 19. nedeľe v cezročnom období.