Postoj vdovy

Ježiš sa nachádza v Jeruzaleme. Väčšinu 13. kapitoly Marka zaberajú jeho teologické diskusie s rôznymi skupinami vtedajšieho židovského náboženského ž...

Ježiš sa nachádza v Jeruzaleme. Väčšinu 13. kapitoly Marka zaberajú jeho teologické diskusie s rôznymi skupinami vtedajšieho židovského náboženského ž...

O čo tu vlastne ide alebo ako to zákonníkovi začalo dochádzať

Zákonník, ktorý pristupuje k Ježišovi, aby sa ho pýtal na to, ktoré z prikázaní je prvé, je svetlá výnimka. Nepristupuje k Ježišovi, aby ho pokúšal, a...

Zákonník, ktorý pristupuje k Ježišovi, aby sa ho pýtal na to, ktoré z prikázaní je prvé, je svetlá výnimka. Nepristupuje k Ježišovi, aby ho pokúšal, a...

Stoštyridsaťštyritisíc sa nedá spočítať

Minikomentár k textu z Knihy Zjavenia, ktorý sa číta na slávnosť Všetkých svätých v rímskokatolíckej liturgii svätej omše

Minikomentár k textu z Knihy Zjavenia, ktorý sa číta na slávnosť Všetkých svätých v rímskokatolíckej liturgii svätej omše

Rovnaká otázka, iná odpoveď

Ježiš sa na svojej ceste do Jeruzalema dostáva do kontaktu s rôznymi osobami. Potulný učiteľ pritom plní funkciu očisťovateľa úmyslov. Niektorí od n...

Ježiš sa na svojej ceste do Jeruzalema dostáva do kontaktu s rôznymi osobami. Potulný učiteľ pritom plní funkciu očisťovateľa úmyslov. Niektorí od n...

Chcieť si zaslúžiť nazaslúžiteľné

Ježišova cesta do Jeruzalema pokračuje a ťažkosti mu nespôsobuje len vedomie osudu, ktorý ho v tom meste čaká, ale aj jeho najbližší učeníci, ktorých...

Ježišova cesta do Jeruzalema pokračuje a ťažkosti mu nespôsobuje len vedomie osudu, ktorý ho v tom meste čaká, ale aj jeho najbližší učeníci, ktorých...

Jedno, čo nám chýba

Úryvky evanjelia ostatnej a dnešnej nedele sa silno dotýkajú etickej stránky, resp. praktickej morálky. V obidvoch prípadoch Ježiš pozýva k niečomu vä...

Úryvky evanjelia ostatnej a dnešnej nedele sa silno dotýkajú etickej stránky, resp. praktickej morálky. V obidvoch prípadoch Ježiš pozýva k niečomu vä...

"Navštívi nás Vychádzajúci z výsosti"

Pozývame vás na intenzívne stretnutie s biblickými textami, ktoré nás budú sprevádzať v nasledujúcich silných liturgických obdobiach.

Pozývame vás na intenzívne stretnutie s biblickými textami, ktoré nás budú sprevádzať v nasledujúcich silných liturgických obdobiach.

Spolu na ceste, ale nie na tej istej

Ježiš je pre učeníkov stále nepochopiteľný. Sú s ním na ceste do Jeruzalema, kde sa priepasť medzi nimi ešte len vyhrotí v kľúčovom momente kríža.

Ježiš je pre učeníkov stále nepochopiteľný. Sú s ním na ceste do Jeruzalema, kde sa priepasť medzi nimi ešte len vyhrotí v kľúčovom momente kríža.