Prvé znamenie

Tajomstvo sviatku Epifánie sa nám vracia aj v evanjeliu druhej nedele cezročného obdobia v tomto roku. Zjavenie Pána v sebe tradične obsahuje tri udal...

Tajomstvo sviatku Epifánie sa nám vracia aj v evanjeliu druhej nedele cezročného obdobia v tomto roku. Zjavenie Pána v sebe tradične obsahuje tri udal...

Jánove očakávania a Ježišov krst

Evanjeliové čítanie zo slávnosti Krstu Krista Pána, ktorá uzatvára Vianočné obdobie, nás prepája s evanjeliom, ktoré sme počúvali na 3. adventnú nedeľ...

Evanjeliové čítanie zo slávnosti Krstu Krista Pána, ktorá uzatvára Vianočné obdobie, nás prepája s evanjeliom, ktoré sme počúvali na 3. adventnú nedeľ...

Μάγοι

K okruhu Vianoc patrí starobylý sviatok Pánovej Epifánie – Zjavenia. Slávi sa ním moment verejného predstavenia Ježiša ako Bohočloveka svetu. Východná...

K okruhu Vianoc patrí starobylý sviatok Pánovej Epifánie – Zjavenia. Slávi sa ním moment verejného predstavenia Ježiša ako Bohočloveka svetu. Východná...

Stvoriteľ medzi nami

Vianočná liturgia slávnosti Narodenia Pána v latinskom obrade pozostáva zo štyroch svätých omší. V predvečer je to vigílna omša a v samotný deň tri ďa...

Vianočná liturgia slávnosti Narodenia Pána v latinskom obrade pozostáva zo štyroch svätých omší. V predvečer je to vigílna omša a v samotný deň tri ďa...

Bohočlovek

Liturgia štvrtej adventnej nedele nás už upriamuje na bezprostrednú prípravu na udalosť Ježišovho narodenia. To odráža aj jej bohoslužba slova, v ktor...

Liturgia štvrtej adventnej nedele nás už upriamuje na bezprostrednú prípravu na udalosť Ježišovho narodenia. To odráža aj jej bohoslužba slova, v ktor...

K čomu vyzýva Ježišov predchodca?

Na Tretiu adventnú nedeľu liturgia pokračuje vo vyzdvihovaní postavy Jána Krstiteľa a jeho posolstva a ponúka nám ho ako inšpiráciu pre našu cestu tým...

Na Tretiu adventnú nedeľu liturgia pokračuje vo vyzdvihovaní postavy Jána Krstiteľa a jeho posolstva a ponúka nám ho ako inšpiráciu pre našu cestu tým...

Šanca na prípravu

Už tradične sa počas 2. a 3. adventnej nedele stretávame s postavou Jána Krstiteľa. Tohto roku máme pred sebou jeho opis podľa Lukášovho evanjelia.

Už tradične sa počas 2. a 3. adventnej nedele stretávame s postavou Jána Krstiteľa. Tohto roku máme pred sebou jeho opis podľa Lukášovho evanjelia.

Budú znamenia alebo sa to stane náhle?

Nedeľa 2. decembra prináša so sebou tri začiatky. Dva sú liturgické. V rímskokatolíckej cirkvi vstupujeme do Adventného obdobia a zároveň do nového li...

Nedeľa 2. decembra prináša so sebou tri začiatky. Dva sú liturgické. V rímskokatolíckej cirkvi vstupujeme do Adventného obdobia a zároveň do nového li...