Nezaspime v pôste pri modlitbe

Evanjelium druhej pôstnej nedele sa vždy zameriava na udalosť Ježišovho premenenia. Zachytávajú ju traja synoptici. V tohtoročnom cykle čítaní máme pr...

Evanjelium druhej pôstnej nedele sa vždy zameriava na udalosť Ježišovho premenenia. Zachytávajú ju traja synoptici. V tohtoročnom cykle čítaní máme pr...

Pokušenie alebo skúška?

Pôstne obdobie sa už tradične začína evanjeliom o Ježišovom pokúšaní na púšti, tohto roku z Evanjelia podľa Lukáša (4,1-13).

Pôstne obdobie sa už tradične začína evanjeliom o Ježišovom pokúšaní na púšti, tohto roku z Evanjelia podľa Lukáša (4,1-13).

Milovať ako ma miluje Otec

Pokračujeme v čítaní Ježišovej reči na rovine (Lk 6,17-49). Ide o materiál, ktorý Matúš zapracoval do svojej známejšej a obsiahlejšej reči na vrchu (M...

Pokračujeme v čítaní Ježišovej reči na rovine (Lk 6,17-49). Ide o materiál, ktorý Matúš zapracoval do svojej známejšej a obsiahlejšej reči na vrchu (M...

Lukášove blahoslavenstvá

Blahoslavenstvá patria k najznámejším textom Nového zákona. V širšom povedomí má primát verzia z Matúšovho evanjelia (Mt 5,1-12). Blahoslavenstvá zach...

Blahoslavenstvá patria k najznámejším textom Nového zákona. V širšom povedomí má primát verzia z Matúšovho evanjelia (Mt 5,1-12). Blahoslavenstvá zach...

Zázračný „ľudolov“

Po odmietnutí, ktoré Ježiš zažil vo svojej rodnej dedine z evanjelia predchádzajúcej nedele, nám dnešné evanjelium predstavuje prvú pozitívnu odpoveď...

Po odmietnutí, ktoré Ježiš zažil vo svojej rodnej dedine z evanjelia predchádzajúcej nedele, nám dnešné evanjelium predstavuje prvú pozitívnu odpoveď...

Prorok prekračuje hranice

V nedeľnom čítaní pokračujeme v priamom pokračovaní udalosti Ježišovho kázania v Nazarete. Vrcholom celého rozprávania je verš 21. Tu Ježiš šokujúco k...

V nedeľnom čítaní pokračujeme v priamom pokračovaní udalosti Ježišovho kázania v Nazarete. Vrcholom celého rozprávania je verš 21. Tu Ježiš šokujúco k...

Február s CSBBS

Prichádzajúci mesiac február bude pre nás výnimočný. Organizujeme v ňom tri podujatia, ktoré svojou povahou budú veľmi rôznorodé.

Prichádzajúci mesiac február bude pre nás výnimočný. Organizujeme v ňom tri podujatia, ktoré svojou povahou budú veľmi rôznorodé.

"S Duchom vo vlasoch"

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele sa skladá z dvoch od seba vzdialených častí. Nie len z hľadiska umiestnenia v kapitolách, ale aj z hľadiska obsahu.

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele sa skladá z dvoch od seba vzdialených častí. Nie len z hľadiska umiestnenia v kapitolách, ale aj z hľadiska obsahu.