Klásť si správne otázky má cenu večného života

V úryvku z Lukášovho evanjelia na 15. nedeľu v Cezročnom období, Ježiš vedie dialóg so znalcom Zákona o tom, čo privádza k večnému životu.

V úryvku z Lukášovho evanjelia na 15. nedeľu v Cezročnom období, Ježiš vedie dialóg so znalcom Zákona o tom, čo privádza k večnému životu.

Misionári pokoja

Nasledovať Ježiša nie je ľahká úloha. Jeho cesta vedie do Jeruzalema. Počuli sme to pred týždňom. Avšak nasledovanie je súčasťou prípravy. Učeník sa n...

Nasledovať Ježiša nie je ľahká úloha. Jeho cesta vedie do Jeruzalema. Počuli sme to pred týždňom. Avšak nasledovanie je súčasťou prípravy. Učeník sa n...

Pevné rozhodnutie a nepochopenie najbližších

V bohoslužbe slova 13. nedele v Období cez rok pokračujeme v cykle čítaní z Lukášovho evanjelia a nachádzame sa v jednom z jeho rozhodujúcich momentov...

V bohoslužbe slova 13. nedele v Období cez rok pokračujeme v cykle čítaní z Lukášovho evanjelia a nachádzame sa v jednom z jeho rozhodujúcich momentov...

Bod zlomu

Po pôstnom a veľkonočnom období sa opäť vraciame k lektúre úryvkov z Lukášovho evanjelia. Na biblický spis sa napájame v jeho zlomovej 9. kapitole.

Po pôstnom a veľkonočnom období sa opäť vraciame k lektúre úryvkov z Lukášovho evanjelia. Na biblický spis sa napájame v jeho zlomovej 9. kapitole.

Stále sme na ceste k plnosti pravdy

Rímskokatolícka liturgia nám na Nedeľu Najsvätejšej Trojice ponúka na zamyslenie poslednú stať o Duchu v Ježišovej rozlúčkovej reči z Jánovho evanjeli...

Rímskokatolícka liturgia nám na Nedeľu Najsvätejšej Trojice ponúka na zamyslenie poslednú stať o Duchu v Ježišovej rozlúčkovej reči z Jánovho evanjeli...

Čo po Ježišovom odchode

Ježišova rozlúčková reč pokrýva veľkú časť Jánovho evanjelia (cca. k. 13-17). Autor ju zasadzuje do udalosti „poslednej“ veľkonočnej večere. Ide o zme...

Ježišova rozlúčková reč pokrýva veľkú časť Jánovho evanjelia (cca. k. 13-17). Autor ju zasadzuje do udalosti „poslednej“ veľkonočnej večere. Ide o zme...

Hovorili sme o komentároch, Izaiášovi a o Mezuze a Parochete

V uplynulom týždni viacerí členovia nášho Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (C-SBBS) prijali pozvanie na odborné a popularizačné...

V uplynulom týždni viacerí členovia nášho Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta (C-SBBS) prijali pozvanie na odborné a popularizačné...

S Ježišom v bode zlomu jeho i nášho života

Piata veľkonočná nedeľa nás vracia do večeradla, kde sa začína odhaľovať rozpoznávacia charakteristika poveľkonočného spoločenstva.

Piata veľkonočná nedeľa nás vracia do večeradla, kde sa začína odhaľovať rozpoznávacia charakteristika poveľkonočného spoločenstva.