Pevné rozhodnutie a nepochopenie najbližších

V bohoslužbe slova 13. nedele v Období cez rok pokračujeme v cykle čítaní z Lukášovho evanjelia a nachádzame sa v jednom z jeho rozhodujúcich momentov...

V bohoslužbe slova 13. nedele v Období cez rok pokračujeme v cykle čítaní z Lukášovho evanjelia a nachádzame sa v jednom z jeho rozhodujúcich momentov...

Bod zlomu

Po pôstnom a veľkonočnom období sa opäť vraciame k lektúre úryvkov z Lukášovho evanjelia. Na biblický spis sa napájame v jeho zlomovej 9. kapitole.

Po pôstnom a veľkonočnom období sa opäť vraciame k lektúre úryvkov z Lukášovho evanjelia. Na biblický spis sa napájame v jeho zlomovej 9. kapitole.