Nespravodlivá mamona v rukách Ježišovho učeníka je znamením nového sveta

Nedeľné evanjelium v rímskokatolíckej liturgii (Lk 16,1-13) rozvíja to známe: učeník žije v tomto svete, ale nie je z tohto sveta.

Nedeľné evanjelium v rímskokatolíckej liturgii (Lk 16,1-13) rozvíja to známe: učeník žije v tomto svete, ale nie je z tohto sveta.

Žena, ktorá pochopila Ježišovu hodinu

Katolícka cirkev na Slovensku slávi 15. septembra slávnosť Sedembolestnej Panny Mária, Patrónky Slovenska. Tento sviatok sa viaže na predchádzajúci de...

Katolícka cirkev na Slovensku slávi 15. septembra slávnosť Sedembolestnej Panny Mária, Patrónky Slovenska. Tento sviatok sa viaže na predchádzajúci de...

Štartovacím balíčkom učeníka je nič

Evanjelium nasledujúcej nedele v rímskokatolíckej liturgii (Lk 14,25-33) nám ponúka ďalšie Ježišove inštrukcie k učeníctvu.

Evanjelium nasledujúcej nedele v rímskokatolíckej liturgii (Lk 14,25-33) nám ponúka ďalšie Ježišove inštrukcie k učeníctvu.

Ježiš ťa pozoruje

Ježiš sa veľmi rád zúčastňuje na hostinách. Zjavné je to osobitne v Lukášovom evanjeliu. Antický koncept hostiny so sebou spravidla niesol debaty o vá...

Ježiš sa veľmi rád zúčastňuje na hostinách. Zjavné je to osobitne v Lukášovom evanjeliu. Antický koncept hostiny so sebou spravidla niesol debaty o vá...

O hľadaní, očakávaní a správcovstve

Podobenstvom o hlúpom boháčovi si Ježiš pripravil pôdu pre ďalšiu charakteristiku učeníka. Budeme o tom počuť v nedeľu na rímskokatolíckej bohoslužbe.

Podobenstvom o hlúpom boháčovi si Ježiš pripravil pôdu pre ďalšiu charakteristiku učeníka. Budeme o tom počuť v nedeľu na rímskokatolíckej bohoslužbe.

Rozdeľuje ešte Ježiš?

Ježiš nás ostatné týždne nešetrí. Je na svojej ceste do Jeruzalema a 12. kapitola Lukášovho evanjelia je plná zásadných výziev. Pred dvoma týždňami ná...

Ježiš nás ostatné týždne nešetrí. Je na svojej ceste do Jeruzalema a 12. kapitola Lukášovho evanjelia je plná zásadných výziev. Pred dvoma týždňami ná...

Kde urobil boháč chybu

V čítaní Lukášovho evanjelia preskakujeme obsah veľkosti jednej kapitoly. Pred týždňom sme načali kapitulu 11 a dnes skáčeme do prvej polovici tej dva...

V čítaní Lukášovho evanjelia preskakujeme obsah veľkosti jednej kapitoly. Pred týždňom sme načali kapitulu 11 a dnes skáčeme do prvej polovici tej dva...

Kde urobila Marta chybu

Po podobenstve o Milosrdnom Samaritánovi máme pred sebou úryvok, ktorý sa opäť nachádza iba v Lukášovom evanjeliu. Ide o rozprávanie o tom, ako Ježiš...

Po podobenstve o Milosrdnom Samaritánovi máme pred sebou úryvok, ktorý sa opäť nachádza iba v Lukášovom evanjeliu. Ide o rozprávanie o tom, ako Ježiš...