Ježiš nie je Mojžiš ale chlieb

Pokračujeme v čítaní 6. kapitoly Jánovho evanjelia, ktorej témou je „chlieb života“ alebo - v rámci knihy - Ježiš a židovské veľkonočné sviatky. Rozpr...

Pokračujeme v čítaní 6. kapitoly Jánovho evanjelia, ktorej témou je „chlieb života“ alebo - v rámci knihy - Ježiš a židovské veľkonočné sviatky. Rozpr...

Dar, o ktorý sa nežiadalo

Nedeľná liturgia slova nás umne preniesla z Markovho do Jánovho evanjelia. To nás bude sprevádzať počas niekoľkých nasledujúcich nedieľ.

Nedeľná liturgia slova nás umne preniesla z Markovho do Jánovho evanjelia. To nás bude sprevádzať počas niekoľkých nasledujúcich nedieľ.

Ísť tak ako Ježiš

Ježiš vysiela prvú skupinu misionárov. Text dnešnej nedele (Mk 6,7-13) opisuje „čo a ako“ ich poslania. „Čo“ tvorí rámec state a „ako“ vyplňuje jej st...

Ježiš vysiela prvú skupinu misionárov. Text dnešnej nedele (Mk 6,7-13) opisuje „čo a ako“ ich poslania. „Čo“ tvorí rámec state a „ako“ vyplňuje jej st...

Vlastenecké predsudky

Ježiš sa po vzkriesení Jairovej dcéry presúva z Kafarnauma do „vlasti“ (pravdepodobne sa tu myslí na Nazaret). Po triumfálnom víťazstve nad smrťou ho...

Ježiš sa po vzkriesení Jairovej dcéry presúva z Kafarnauma do „vlasti“ (pravdepodobne sa tu myslí na Nazaret). Po triumfálnom víťazstve nad smrťou ho...

LAMka nie je zviera

Leto sa hemží mnohými ponukami. Minulý týždeň sme predstavili Letnú školu jazykov Biblie. Dnes tu máme niečo špeciálne pre mládež.

Leto sa hemží mnohými ponukami. Minulý týždeň sme predstavili Letnú školu jazykov Biblie. Dnes tu máme niečo špeciálne pre mládež.

Dotkni sa vierou!

Obidve epizódy z dnešného evanjelia v tradícii, ktorú spracovával evanjelista, pôvodne pravdepodobne existovali oddelene. Avšak ten ich veľmi vhodne p...

Obidve epizódy z dnešného evanjelia v tradícii, ktorú spracovával evanjelista, pôvodne pravdepodobne existovali oddelene. Avšak ten ich veľmi vhodne p...

Meno od Boha

Rozprávanie o narodení Jána Krstiteľa je súčasťou dvoch diptychov zo začiatku Lukášovho evanjelia. Autor týmto spôsobom najprv predstavuje zvestovanie...

Rozprávanie o narodení Jána Krstiteľa je súčasťou dvoch diptychov zo začiatku Lukášovho evanjelia. Autor týmto spôsobom najprv predstavuje zvestovanie...