Deň Pána je dňom človeka

V centre dnešného evanjeliového úryvku je rozprava o príkaze siedmeho dňa. Ten však môžeme v istom zmysle vnímať aj ako paradigmu všetkých prikázaní.

V centre dnešného evanjeliového úryvku je rozprava o príkaze siedmeho dňa. Ten však môžeme v istom zmysle vnímať aj ako paradigmu všetkých prikázaní.

Čo znamená krstiť v mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Jediné miesto v Písme, kde sa doslovne vymenúvajú osoby Najsvätejšej Trojice, je v závere Matúšovho evanjelia.

Jediné miesto v Písme, kde sa doslovne vymenúvajú osoby Najsvätejšej Trojice, je v závere Matúšovho evanjelia.

K evanjeliu Slávnosti Zoslania Ducha Svätého

V časoch, keď sa v niektorých kruhoch cirkvi hovorí o Duchu Svätom často v súvislosti s rôznymi nezvyčajnými prejavmi, alebo výnimočnými charizmami, m...

V časoch, keď sa v niektorých kruhoch cirkvi hovorí o Duchu Svätom často v súvislosti s rôznymi nezvyčajnými prejavmi, alebo výnimočnými charizmami, m...

K evanjeliu Siedmej veľkonočnej nedele v roku B (Jn 17,11b-19)

Záverečnú časť Ježišovej rozlúčkovej reči (Jn k. 13-17) tvorí jeho modlitba (Jn 17), ktorú exegéti od 16. stor. nazývajú prívlastkom „veľkňazská“. Jej...

Záverečnú časť Ježišovej rozlúčkovej reči (Jn k. 13-17) tvorí jeho modlitba (Jn 17), ktorú exegéti od 16. stor. nazývajú prívlastkom „veľkňazská“. Jej...

K evanjeliu Šiestej veľkonočnej nedele v roku B (Jn 15,9-17)

Text evanjelia tejto nedele je pokračovaním toho minulotýždňového. V ňom sa nachádzal jediný imperatív: „Ostaňte!“ (Jn 15,4). Ježiš tu vyzýval učeníko...

Text evanjelia tejto nedele je pokračovaním toho minulotýždňového. V ňom sa nachádzal jediný imperatív: „Ostaňte!“ (Jn 15,4). Ježiš tu vyzýval učeníko...