Bratislavské Hanusove Dni

Bratislavské Hanusove Dni

Jedinečný kultúrno-akademický festival, ktorý predstavuje širokej verejnosti, no najmä mladým, kritický pohľad na témy týkajúce sa priesečníka kresťanskej kultúry a súčasnej spoločnosti.