Branislav Uhrecký

Branislav Uhrecký

Konzervatívec anglosaského / občianskeho typu. Verím v transcendentálnu rovinu ľudskej skúsenosti a v jednotu etického, estetického a pravdivého, ale nespájam si tieto pozície výlučne s kresťanstvom. Skeptik voči marxistickým a postmoderným ideám, ale taktiež aj voči scientistickým a racionalistickým ľavičiarom, ktorí nevnímajú rozpad zdieľaných hodnôt a posvätných inštitúcií ako problematický. Klasický liberál, ktorý však uznáva, že slobodná spoločnosť je postavená na určitej zdieľanej sociálnej identite a určitých kultúrnych pilieroch, ktoré vôbec nemusia byť samozrejmé pre každé spoločenstvo. Blogy rád využijem ako priestor pre svoju tvorivosť a postrehy. Môj osobný život a filozofiu značne ovplyvnila hlbinná psychológia.

Strana 1

Strana 1