Boris Pekarovič

Celý život som pracoval ako lesný inžinier v srdci Slovenska. Teraz som už na dôchodku. Rád čítam súčasné témy o dianí vo svete a rovnako o dianí v svete kresťanstva. Množstvo času, stráveného pri počítači, najmä spracovaním svojich videí, fotografií a administrovaním niekoľkých webstránok, sa snažím aspoň čiastočne vyvážiť cestovaním. Obraz sveta, ktorý takto získavam, síce nie je vždy len pozitívny, ale pravdivý a napriek všetkému musím konštatovať, že Boh nám dal a dáva nádherný svet a stojí za to zápasiť o zachovanie jeho prirodzeného poriadku...

Strana 1

Blog
O pýche
O pýche

Pýcha - pojednanie o pýche - prevzaté a pre kresťana nevyhnutne potrebné vedieť (možno bude aj na Postoji menej prázdneho škriepenia sa...)

Strana 1