Bohumil Petrík

Strana 1

Blog
Dráma československých elít po 100 rokoch
Dráma československých elít po 100 rokoch

Storočnica krajiny je časom bilancovať, pričom o bilanciu sa - aj keď možno podvedome - pokúšajú niektoré tunajšie kultúrne inštitúcie či podujatia tematizujúce neutešený stav súčasnej smotánky. Momentálne hrajú Elity v podaní slovenskej hereckej elity a predstavenie Herec a stolár Majer hovorí o stave svojej domoviny z dielne pražského Studia Hrdinů. Elity Československa boli tiež jedným z hlavných motívov minuloročnej Divadelnej Nitry na tému Fundamentals (základy, princípy), kde obe diela vrátane iných obnažovali pravú tvár spoločenskej špičky.

Blog
Schôdzka s pápežom
Schôdzka s pápežom

Bolo to niekoľko týždňov pred samotným stretnutím, keď kaplán Ľubomír Majtán zodpovedný za Slovenskú katolícku misiu v Ríme oznámil Slovákom študujúcim a pracujúcim vo Večnom meste, že je možnosť zúčastniť sa osobnej omše s pápežom, keďže rímsky biskup by sa rád stretol s rozličnými komunitami, ktor...

Strana 1