Anna Záborská

Anna Záborská

predsedníčka Kresťanskej únie

  Strana 1

  Blog
  Kostoly sa už viac plošne nezavrú
  Kostoly sa už viac plošne nezavrú

  Pandémia tvrdo doľahla na Slovensko i celý svet. Pre nás veriacich je to zvlášť ťažké obdobie, keď sme sa museli zaobísť bez našich spoločenstiev, v prípade katolíkov a pravoslávnych sviatostí, pravidelnej návštevy chrámov a pod. Dnes stojíme na prahu tretej vlny a musíme sa zasadiť za čo najlepšie podmienky pre náboženský život na Slovensku. Toto Kresťanská únia vytrvalo robí.

  Blog
  V úcte k pravde...
  V úcte k pravde...

  K tomuto blogu ma inšpirovalo posolstvo pápeža Františka o kultúre skartácie. Šíri sa aj u nás a nie iba v hlavných liberálnych médiách, ale aj v tzv. konzervatívnych ako je Postoj. Úpadok verejnej debaty je veľkou hrozbou pre Slovensko a jeho zmysluplný rozvoj.

  Blog
  Vláda potrebuje spoluprácu. Iba ona zachráni Slovensko
  Vláda potrebuje spoluprácu. Iba ona zachráni Slovensko

  Programové vyhlásenie vlády Igora Matoviča sme schválili. Je to vládny program v čase krízy. V nasledujúcich dňoch, týždňoch a rokoch ho budeme napĺňať. Vo svojom prejave som vyzdvihla viaceré veci, ktoré budú prioritou mojou, aj Kresťanskej únie, ktorej mám tú česť predsedať.

  Blog
  Uzavrime pakt o neútočení medzi kresťanmi
  Uzavrime pakt o neútočení medzi kresťanmi

  Kristova výzva k jednote ... je výkričníkom pre kresťanov. Nie je len pozvaním, je prikázaním. Dnes je táto výzva pre kresťanov v politike na Slovensku ešte aktuálnejšia. V názoroch na viacero otázok sa líšime. Zdanlivo stojíme na iných barikádach. Ja sa však domnievam, že nám ide o to isté: o realizáciu Evanjelia v politike. O to, aby kresťanské hodnoty neboli iba frázami, ale aby sa uskutočňovali v konkrétnych politikách.

  Blog
  Keď transparentnosť v peniazoch, tak aj v hodnotách
  Keď transparentnosť v peniazoch, tak aj v hodnotách

  Mnoho sa dnes hovorí o transparentnosti a zodpovednom vládnutí. Transparentnosť sa nemá týkať iba nakladania s verejnými peniazmi, ale aj toho, čo a prečo sa učia naše deti. My, obyvatelia Slovenska, máme právo spolurozhodovať nielen o materiálnej podobe našej krajiny, ale aj tej duchovnej. Ak si Slovensko demokraticky odhlasuje sexuálnu výchovu pre škôlkárov, budem zásadne proti, ale budem to rešpektovať. To, čo odmietam, je zavádzanie rôznych progresívnych novôt len tak „poza bučky“. Preto Kresťanská únia pripravila návrh zákonnej zmeny tohto stavu. O nej bude Národná rada rokovať na najbližšej schôdzi. Ak európsku politiku neurobíme národnou politikou, potichu prehráme. A ani to nebudeme vedieť.

  Blog
  Ako som (ne)kúpila stranu
  Ako som (ne)kúpila stranu

  Tento krátky článok venujem Alojzovi Hlinovi, ktorý všetko, čo v ňom je, dobre vie, ale stále opakuje svoju pokrivenú verziu. Kresťania majú byť verní láske k pravde a preto urobím posledný pokus Alojzovi Hlinovi pravdu opäť ukázať. Snáď urážky a zlo nahradí konštruktívny prístup.

  Blog
  Kresťanská únia pokračuje
  Kresťanská únia pokračuje

  Kresťania a kresťanskí demokrati v politike vždy hľadali jednotu. Nie obyčajnú jednotu, ale hodnotovú jednotu. Politika nie je a nesmie byť iba boj o moc, ale činnosť, ktorou urobíme potrebné možným.

  Blog
  Výzva kresťanským politikom
  Výzva kresťanským politikom

  Kresťanská politika je rozbitá. Každý z nás sa hrá na svojom malom piesočku a zazerá na tých ostatných. Posledné prieskumy verejnej mienky hovoria, že tie naše pieskoviská sa stále zmenšujú. Čelíme katastrofe, ale ešte máme čas.

  Blog
  O živote a rodine kresťan nevyjednáva. Nikdy!
  O živote a rodine kresťan nevyjednáva. Nikdy!

  Svet sa mení. Pred pár rokmi sme si nemysleli, že je potrebné tak naliehavo pracovať na zastavení rôznych politík, ktoré sa snažia podkopať kresťanské hodnoty a inštitúcie ako je život, rodina a manželstvo. Dnes je toto jedno z hlavných poslaní kresťanov v politike.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.