Anna Verešová

Anna Verešová

Kľúčové slová: ochrana nenarodených, rodina, ženy a deti v ohrození, zdravotne znevýhodnení, občianska spoločnosť, zápas za spravodlivosť a ... politika. Kľúčoví ľudia: moje deti a skvelý manžel.

Strana 1

Blog
Videla som peklo
Videla som peklo

„Nie je to výstava ... nie umenie, nie obrázky, ale slová uzavreté na skici. Umenie je bezmocné, keď je konfrontované s tým, čo človek spôsobil inému človeku ... Každý, kto bol v Osvienčime a prežil, bol nezmazateľne stigmatizovaný na celý život s ľudskou tragédiou, ktorá sa tam stala. Chcel by som dať návštevníkovi stopu: Buďte trpezliví a starostlivo čítajte všetko, čo je napísané v týchto náčrtoch.“

Blog
Najlepší záujem detí – zaklínadlo, pod ktorým každý rozumie niečo iné
Najlepší záujem detí – zaklínadlo, pod ktorým každý rozumie niečo iné

Na Medzinárodný deň detí sme všetci chceli urobiť deťom radosť – rodičia i starí rodičia, učitelia, politici i podnikatelia. Deti od nás dostávali darčeky. Zdá sa však, že čo najviac potrebujú deti, to sa kúpiť nedá. Deti chcú totiž svojho otca a mamu. A tí zase potrebujú podporu a pomoc, aby to zvládli. A štát potrebuje funkčné rodiny, ale aj daňových poplatníkov. A zamestnávatelia potrebujú stabilných pracovníkov. Dá sa toto všetko skĺbiť tak, aby boli všetci spokojní? A keď dokážeme nájsť riešenia, budú tieto v najlepšom záujme detí?

Strana 1