Anna Andrejuvova

Anna Andrejuvova

Viera v Boha a sloboda patria k najdôležitejšiemu v mojom živote. Preto sa aj ako poslankyňa parlamentu budem venovať slobode prejavu, ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, podpore rodín, bezpečnosti našej krajiny a jej obyvateľov, vymožiteľnosti práva a nastoleniu spravodlivosti na Slovensku. Myslím si, že 30 rokov po Nežnej revolúcii by nemali byť v žiadnych vysokých štátnych funkciách bývalí komunisti a najmä nie príslušníci ŠTB. To by sa malo týkať aj sudcov a prokurátorov, ktorí sa podieľali na politických procesoch pred rokom 1989. Slobodu vnímam ako veľmi vzácny dar a s obavami sledujem jej obmedzovanie. Týka sa to najmä slobody prejavu a slobody vierovyznania, pokusov o neoprávnené zásahy do rodinného života najmä v oblasti výchovy detí či obmedzovania práva vlastniť majetok pokiaľ ide o legálnu držbu zbrane. Tendencie obmedzovať niektoré základné slobody, žiaľ, prichádzajú 30 rokov po páde komunistických totalitných režimov tentokrát zo západoeurópskych krajín, často z európskych inštitúcií. Sloboda je hodnota, ktorú treba chrániť. Budem sa o to usilovať aj ako poslankyňa parlamentu. Študovala som politológiu a právo. Profesijne som sa venovala tiež komunikácii s médiami a verejnosťou. Som členkou hnutia NOVA. S Danielom Lipšicom som spolupracovala na ministerstvách spravodlivosti a vnútra, neskôr ako jeho poslanecká asistentka. V predchádzajúcom volebnom období som pôsobila ako poslanecká asistentka Gábora Grendela a Igora Matoviča. Na poslednom Národnom pochode za život bola dobrovoľníčkou pre oblasť vzťahy s médiami. Vo voľbách 2020 som bola zvolená za poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky za OĽANO - NOVA - KÚ - Zmena zdola.

Strana 1

Blog
Moc vyžaduje zodpovednosť
Moc vyžaduje zodpovednosť

Tento týždeň sme sa v parlamente venovali obdobiu komunistickej totality. Opäť. A opäť sa našli aj takí, ktorí sa pýtali, či sa musíme komunizmom a jeho zločinmi zaoberať ešte aj 30. rokov po páde tohto režimu. Podľa mňa áno. Preto som jednou zo spolupredkladateliek tohto zákona.

Blog
Konkrétna pomoc tehotným ženám, matkám a ich deťom
Konkrétna pomoc tehotným ženám, matkám a ich deťom

Verím, že každý, kto sa uchádza o verejnú funkciu tak robí preto, lebo chce pomôcť ľuďom. Aj cieľom návrhu novelizácie viacerých zákonov, ktorý sme posunuli do druhého čítania, je pomoc konkrétnym ľuďom – narodeným aj nenarodeným. Konkrétne tehotným ženám, matkám a ich deťom. Podstatu predloženého návrhu najlepšie vystihuje v Čechách používané: Nesúdime, pomáhame.

Blog
K novele zákona o prokuratúre
K novele zákona o prokuratúre

Cui bono? V koho prospech? Túto otázku si kládli starí rímski právnici. V súvislosti s novelou zákona o prokuratúre navrhujem, aby sme si ju položili v dvoch rovinách aj my.

Blog
Prečo som nehlasovala za správu ombudsmanky
Prečo som nehlasovala za správu ombudsmanky

Občania Slovenska, my všetci, potrebujeme vrátiť dôveru v právny štát. Jedným z kľúčových predpokladov dôvery občanov v právny štát, je ochrana základných ľudských práv a slobôd v našej krajine, rovnosť ľudí pred zákonom a vymožiteľnosť práva. Ústava Slovenskej republiky zverila (článkom 151a ods. 1) zodpovednosť za ochranu základných práv a slobôd v zákonom ustanovených prípadoch aj verejnému ochrancovi práv. Jeho úlohou v zmysle zákona je podieľať sa na ochrane základných ľudských práv a slobôd fyzických a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu (zákon 564/2001).

Strana 1