Andy Škubla

Andy Škubla

Strana 2

Blog
Cirkev a politika
Cirkev a politika

Má Cirkev hovoriť k súčasnému dianiu v spoločnosti? A má vôbec čo povedať? Ak áno, komu a čomu by mali jej vyjadrenia slúžiť?