Andrej Mihály

Andrej Mihály

Kňaz vo františkánskej komunite v Prešove, záujmy - teológia, spiritualita, architektúra, naše dejiny a slovenská krajina

Denník Svet kresťanstva