Kresťan a Ekológia

Kresťanstvo má so starostlivosťou o životné prostredie spoločné viac, než by sa dalo čakať. Aj keď by mala byť láska k prírode prirodzenou súčasťou n...

Kresťanstvo má so starostlivosťou o životné prostredie spoločné viac, než by sa dalo čakať. Aj keď by mala byť láska k prírode prirodzenou súčasťou n...