Adrián Pekarik

Adrián Pekarik

Som autodidaktický teológ, a študent právnickej fakulty Univerzity Komenského a absolvent univerzity sv. Cyrila s sv. Metoda. V centre môjho intelektuálneho života je sv. Písmo, hagiografia, religionistika, scholastická teológia, metafyzika, slovenské priestorové a politické dejiny, vo filozofii zastávam hegelovské idealistické stanovisko. V teológii sa hlásim k Ratzingerovej intelektuálnej tradícii. Som štúrovec.

Strana 1

Blog
Renesancia Nedele  ako základ sociálnej kohézie Slovákov v 21. storočí
Renesancia Nedele ako základ sociálnej kohézie Slovákov v 21. storočí

Návrh zákona o zákaze nedeľnajšieho predaja mal byť už 1000 a jeden krát dávno schválený. Podobne ako zákaz interupcií, teda masového vraždenia programu národnej eutanázie Slovákov novopočatých ľudských životov. Chcem zdôrazniť skutočnosť , že od legalizácie interupcií v Československu v roku 1958 bolo v Česku a na Slovensku zavraždených do roku 1989 okolo 2 250 224 ľudských životov. Takže v roku 2022 je to tristná bilancia okolo 5 miliónov zmarených životov. To je jeden celý slovenský národ! Preto si myslím, že svojou relevanciou ide o tak významné spoločenské vzťahy, ktoré postulujú nielen zákonnú ale ústavno-právnu ochranu a ide o prvky ohniska materiálneho jadra ústavy. To že medzi sakramentálnym ponímaním nedele a úcty k Dekalógu a národnou eutanáziou novopočatých životov je kauzálny nexus je zrejmé, chce to ale hlbší ponor do sociálneho jadra spoločenského života nielen Slovákov.

Blog
Ratzinger theologicus magnus
Ratzinger theologicus magnus

Joseph Ratzinger bol nepochybne najväčším teológom 20. storočia. Po pápežovi filozofovi Jánovi Pavlovi II. prišiel pápež teológ. Je už stigmou našej novinárskej etiky, že sa o ňom vyjadrujú ľudia, ktorí o ňom vedia žalostne fragmentárne málo a aj to často len ako syntetický výsledok tvrdých osočovaní liberálnych antiklerikálnych kampaní. Kto bol tento zaujímavý muž s brilatnou inteligenciou, ktorý tvoril duchovné dejiny 20. storočia v Európe a ktorý ovplyvnil celé generácie profesorov a vedcov vo svete?

Blog
Agónia Slovenska a kľúč k jej prekonaniu.
Agónia Slovenska a kľúč k jej prekonaniu.

Hegel bol presvedčený, že univerzálny rozum sa uskutoční v dejinách vo forme moderného štátu so svojou sústavou demokratických inštitúcií. Chybou jeho koncepcie bolo, že procesualite dejín dáva len progresívny charakter, podobný chybný záver sa presadil aj v laickom liberalizme. Povedané ináč, spoločnosť len napreduje v zmysle dogmy pokroku, pre ruptúry a regres, či už morálny alebo civilizačný nie je žiadny priestor. Pozrime sa teda na to mikroskopickou optikou. Skutočne človek len napreduje? Myslím, že každému len so štipkou sebareflexie je jasné, že nie. Antropologická dráma človeka je asi najlepšie vyjadrená Albertom Camusom , kde je personifikáciou ľudstva Sizyfos, ktorý sa neustále musí pozerať znovu a znovu na balvan, ktorý sa úmorne snažil vygúľat hore, ako znovu a znovu padá dole! Sme odsúdení na morálne pády ako dôsledok dedičného hriechu (peccatum originale). Sv. Terézia z Ávily povedala, že hriech a pád je na to, aby človeka znova a znova upomínal na to, čo je, prach, hlina, ktorý sa na prach aj obráti a to už za chvíľočku! Iba naši mocipáni si pravdepodobne myslia, že sú tu večne a že sa ich eschatologická spravodlivosť netýka. Mám pre nich dve zlé správy: Týka sa ich to! A komu sa veľa zverilo, od toho sa bude veľa požadovať!

Strana 1
Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.