Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. február 2022

Načo je nám veriť v zmŕtvychvstanie

Náš najbližší epištolárny liturgický text priamo nadväzuje na to, čo sme počuli minulý týždeň. V ňom sa Pavol po probléme chariziem presunul na ďalšiu otázku, ktorá trápila cirkevnú komunitu v Korinte. Istá časť veriacich mala problém s kresťanským konceptom telesného zmŕtvychvstania. Pre bežný spôsob vtedajšieho hlavne helénskeho zmýšľania išlo o neprijateľný fakt. Hlavné ideologické prúdy, ktoré formovali vtedajšiu spoločnosť, totiž vyzdvihovali primát duchovnej prirodzenosti, na ktorej jedine záležalo. Dôsledkom toho bolo, že sa do práve formovaného kresťanského zmýšľania niektorých obrátencov z pohanstva začali vkrádať princípy, ktoré nepokladali telesnú zložku ľudského života ako určujúcu.
Načo je nám veriť v zmŕtvychvstanie

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať tu. 

Bratia, ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet?
Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.
Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. (1 Kor 15, 12. 16-20)

 Pavol svoju argumentáciu zakladá na „pravde viery“ ohľadom telesného zmŕtvychvstania Ježiša Krista. V minulom úryvku (1 Kor 15, 1-11) Apoštol jasne nástojil na tom, že táto pravda má pevné korene a centrálnu pozíciu v kresťanskom hlásaní. Potvrdzoval to jednak svedectvom množstva najbližších Ježišových spolupracovníkov a jednak vlastnou skúsenosťou. Suma sumárov: Ježiš po svojej smrti telesne vstal z mŕtvych.

Kristovo zmŕtvychvstanie a posmrtné vzkriesenie veriacich sa navzájom argumentačne podmieňujú. Zdieľať

Praktické dôsledky zbavenia pravdivosti vyššieho tvrdenia nám následne predstavuje naša dnešná perikopa. Pavol ich ponúka hneď dve. Prvá je obsiahnutá vo veršoch, ktoré liturgia opäť z čítania vystrihla. (Ach jaj. Zase.) Preto ich citáciu ponúkam tu: „Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú.“ (1 Kor 15, 13-15) V podstate ide o to, že Kristovo zmŕtvychvstanie a posmrtné vzkriesenie veriacich sa navzájom argumentačne podmieňujú. Popieranie zmŕtvychvstania ako takého podrýva pravdivosť toho Ježišovho. Ako som spomenul, to však bolo podstatnou súčasťou kresťanského hlásania, čo by z misionárov robilo prinajmenšom ľudí, ktorí zavádzajú, ak nie priamo klamárov.

Ak sa Ježišovo posmrtné zjavenie vzťahuje iba na jeho ducha a dušu, tak sa nemôže vzťahovať ani na telesný život veriacich. Zdieľať

Druhý argument si  máme možnosť vypočuť už priamo v rámci liturgie (vv. 16-20). Opäť sa používa to isté vzájomné podmieňovanie. Ak je nemysliteľné, aby niekto telesne vstal z mŕtvych, tak je to nemysliteľné aj pri Ježišovi, ktorý bol skutočným človekom. Ak sa Ježišovo posmrtné zjavenie vzťahuje iba na jeho ducha a dušu, tak sa nemôže vzťahovať ani na telesný život veriacich. Ten je potom zanedbateľný a odsúdený na zánik. Potom je otázne to, načo tak „zbytočne“ Kristus svoj život zakončil. Ak by sa ukrižovanie nemalo dotýkať tela každého z nás, tak by potom jeho smrť nemala význam. A je predsa zo skúsenosti každého zjavné, že práve náš telesný život je svojou zranenosťou hlavnou príčinou nášho úpadku do otroctva hriechu. A ešte v praktickejšej rovine: Celý život zomrelých, ktorý za svojho života nespravodlivo trpeli, na telesnej úrovni nikdy nedosiahne spravodlivú satisfakciu. A vôbec celý telesný život aj žijúcich potom nemá váhu, čo môže ľahko veriacich strhnúť do dvoch extrémov. Prvým je praktizovanie prehnanej askézy, ktorá odmieta všetko telesné vrátane manželskej alebo priateľskej lásky. Druhým je ospravedlnenie telesného užívania každého druhu, ktoré by podľa tohto zmýšľania aj tak nemalo dosah na našu dušu, ktorá ako jediná z nás zostane. Tu by potom stačilo iba formálne prijať vieru v Krista ako v najsilnejšieho Pána, čo Pavol aj inde kritizuje (porov. 1 Kor 6,12-20).

Dnes by mal mať každý jasné v tom aké škody spôsobili tí, ktorí si pod rúškom subjektívneho výkladu viery dovolili páchať zverstvá na druhých alebo odmietli druhému pomôcť aj po telesnej stránke. Zdieľať

Z kresťanskej praxe však vieme, že takéto extrémne postoje úplne odporujú viere a ohavne deformujú správanie. Dnes by mal mať každý jasné v tom aké škody spôsobili tí, ktorí si pod rúškom subjektívneho výkladu viery dovolili páchať zverstvá na druhých alebo odmietli druhému pomôcť aj po telesnej stránke. A práve preto je vždy potrebné zdôrazňovať našu vieru v telesné zmŕtvychvstanie a správne ju vykladať.

Použitá literatúra:

Inzercia

Ortkemper, F.-J.: První list Korinťanům. Kostelní Vydří, 1999

Tichý, L.: První list Korintským. Praha, 2019   

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Pochybná argumentácia generálnej prokuratúry v kauze Pčolinský (I)

Pochybná argumentácia generálnej prokuratúry v kauze Pčolinský (I)

Vhliadnime do mentálneho sveta “slovenskej právnej školy”. Táto škola by mohla mať svojho patróna talianskeho sudcu Corrada Carnevaleho, prezývaného ammazzasentenze (ten, kto zabíja rozsudky). Corrado Carnevale zrušil asi 500 rozsudkov (mimochodom, týkajúcich sa zväčša mafie a závažnej kriminality). Rušenie odôvodnil vždy nejakou formálnou, procesnou chybou.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.