Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. január 2022

Text, ktorí mnohí poznajú, ale málokto mu rozumie

Ak ste sa už v živote zúčastnili niekoľkých katolíckych sobášov, je veľmi pravdepodobné, že ste si na niektorých z nich vypočuli Pavlov „hymnus na lásku“ z 13. kapitoly 1. listu Korinťanom. Tieto najčastejšie okolnosti jeho výskytu pritom spôsobujú, že ho mnohí automaticky pokladajú iba za pekný kus ľúbostnej poézie, ktorá pasuje do romantickej atmosféry chvíle uzatvárania manželstva. Je preto, myslím si, oprávnená obava z toho, že sa vnímanie tejto prakticko-duchovnej perly posunulo na úroveň gýču. Istotne je to prepojené s tým, že sa to v našich dňoch stalo aj samotnému slovu „láska“, ktoré v našom úryvku nachádzame celkovo osemkrát. Problém pritom nie je len to, že tieto verše reflektujeme vytrhnuté z ich kontextu. Povrchné ucho dokonca „prehliada“ aj samotný obsah konkrétnej lekcie.
Text, ktorí mnohí poznajú, ale málokto mu rozumie

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať tu. 

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.
Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.
A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska. (1 Kor 12, 31 – 13, 13)

Dúfam, že som týmto úvodom nikoho neurazil. Vychádzam z vlastnej skúsenosti, kedy som zmysel tohtonedeľnej epištoly správnejšie pochopil až pri svojich teologických štúdiách.

Čím strhujúcejšie schopnosti niekto mal, tým zbožnejší sa ostatným ľuďom zdal. Zdieľať

Poďme však na vec samotnú. Samozrejme primerane stručne. Náš literárny majstrovský kúsok sa musí vždy chápať hlavne v jeho kontexte. Naznačujú to aj súradnice vybraného čítania. Začíname totiž posledným veršom 12. kapitoly. Už tu sa nám ukazuje, že súčasné tradičné delenie Biblie na kapitoly a verše nie je vždy najšťastnejšie. Hoci nepoznám úmysel pôvodného tvorcu kapitol tohto listu, zdá sa, že vyčlenenie celého hymnu do vlastnej 13. kapitoly sa udialo hlavne z praktického hľadiska. Poetická časť je dostatočne dlhá a zvýrazňuje sa tak jej odlišný literárny druh. Pravda, na úkor pôvodného významu. Ten neoddeliteľne nadväzuje na polemiku, ktorej rozbor sme si mohli vypočuť počas ostatných nedieľ. V sumári: ranokresťanská komunita v Korinte sa začala štiepiť kvôli charizmám. Tu sa nimi mysleli rôzne duchovné dary/schopnosti od Boha. Sila viery jednotlivca sa začala posudzovať podľa toho, akú pozornosť dokázal vzbudiť jeho charizmatický prejav. Čím strhujúcejšie schopnosti niekto mal, tým zbožnejší sa ostatným ľuďom zdal. A to nepriamo vrhalo zlé svetlo na tých, ktorí nič také nedokázali, pretože ich viera sa považovala za slabú a ich postavenie v Cirkvi za zbytočné.

Najdôležitejšia charizma od Boha je tá, ktorá veriacich spája. Láska. Zdieľať

Pavol takýto pohľad rezolútne odmieta. A pritom nepopiera charizmy. Avšak, hoci vzbudzovali úžas, ich rozdeľujúci faktor jasne odhaľuje, že nejde o podstatné veci. Najdôležitejšia charizma od Boha je tá, ktorá veriacich spája. Láska. Dôraz na to u Pavla vrcholí práve v našom hymne. A čo to tá láska je? Pre odpoveď sa pozrime na samotný text. Nebudem ho tu ale dopodrobna rozoberať. To si nechávam na inokedy a na individuálne rozjímanie každého z nás. Predsa však môžem odporúčať čiastočný výklad od pápeža Františka v jeho exhortácii Amoris laetitia (body 89-119). Tu načrtnime aspoň základné línie.

Láska totiž ako jediná z chariziem má presah do budúceho života. Zdieľať

Apoštol - sám veľmi pôsobivo - začína, vzťahujúc sa pritom na seba, obrazom charizmatika bez lásky (vv. 1-3). Týmto jednak tému lásky uvádza a vyzdvihuje a jednak nepriamo poukazuje na to, s čím lásku nemožno automaticky stotožniť. Láska sa nerovná nadprirodzené schopnosti. Je možné, že jej deficit sa objaví aj u niekoho, kto je veľmi múdry, má silnú vôľu a dokáže pravoverne a účinne odovzdávať obsah kresťanského posolstva. Pavol ide až tak ďaleko, že človek je schopný bez lásky dávať aj almužnu a podstúpiť mučeníctvo. Skutočné prejavy božského daru lásky sú opísané hneď na to (vv. 4-8a). Jej kvality uvádza najprv dvakrát pozitívnym potom osemkrát negatívnym a nakoniec opäť päťkrát pozitívnym spôsobom. Posledný atribút „láska nikdy nezanikne“ je následne rozvinutý do poslednej časti hymnu (vv. 8b-13). Láska totiž ako jediná z chariziem má presah do budúceho života. Ako jediná pretrváva aj napriek zmenám, ktoré život prináša. Kým ostatné charizmy majú iba dočasnú platnosť, láska, ktorej zdrojom je milujúci Boh, nás má sprevádzať až do momentu, keď budeme poznať tak, ako sme aj my poznaní (porov. v. 12). V ňom, nám už ostatné charizmy nebude treba. Ostane iba tá, ktorá bola vždy najdôležitejšia.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.