Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. január 2022

Biblické Božie Sväté Tajomstvo!

O Božom svätom tajomstve, ktoré raz a navždy rozrieši kriminálne problémy celého svojho inteligentného stvorenia, tak anjelov na nebi, ako aj ľudí na Zemi - večne!

Prvé biblické proroctvo adresované anjelskému cherubínovi, ktorý sa ako prvá Stvoriteľová bytosť vzbúril proti svojmu Bohu začalo slovami: “Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu a medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu zraníš pätu.“ - 1. Mojžišova 3:15. Toto Božie súdcovské rozhodnutie pokračovalo ako Božie sväté tajomstvo počas asi 4 000 rokov až do času, keď začalo byť zjavené apoštolovi Pavlovi v prvom storočí nášho letopočtu. Medzi iným, pod inšpiráciou píše svojim pomazaným bratom v Ríme, ale v skutočnosti je adresované všetkým jeho pomazaným bratom:

“Bratia, aby ste nepovažovali sami seba za múdrych, chcem, aby ste vedeli o tomto svätom tajomstve: vnímanie niektorých z Izraela otupelo, kým sa nezhromaždí plný počet ľudí z iných národov, a tak bude celý Izrael zachránený. Ako je napísané: „Vysloboditeľ príde zo Sionu a odvráti bezbožné konanie od Jakoba. A keď odstránim ich hriechy, uzavriem s nimi zmluvu.“ Pokiaľ ide o dobrú správu, sú Božími nepriateľmi na vaše dobro, ale pokiaľ ide o Božie vyvolenie, sú Božími milovanými kvôli svojim predkom. Veď Boh nebude ľutovať dary, ktoré dal, ani povolanie ľudí, ktorých povolal… 

…Ako ste vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz vám prejavil milosrdenstvo pre ich neposlušnosť, tak aj oni sú teraz neposlušní – vďaka čomu prejavil milosrdenstvo vám –, aby aj im mohlo byť teraz prejavené milosrdenstvo. Boh pripustil, aby sa všetci stali väzňami neposlušnosti, aby im všetkým prejavil milosrdenstvo. Aká nesmierna je hĺbka Božej štedrosti, múdrosti a poznania! Aké nevyskúmateľné sú jeho rozhodnutia a aké nevystopovateľné sú jeho cesty! Veď „kto spoznal Jehovovu myseľ a kto sa stal jeho radcom“? Alebo „kto mu niečo dal ako prvý, aby mu to musel odplatiť“? Lebo od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Jemu patrí sláva navždy. Amen.” - Rimanom 11:25-36.

Toto Božie sväté tajomstvo bude konečne zjavené už osláveným verným zapečateným pomazaným bratom Ježiša Krista tesne pred Armagedonom po tom, ako ukončia zvestovanie obsiahnuté v malom zvitku v knihe Zjavenie, ktorý dostal apoštol Ján: “Šiel som teda k anjelovi a poprosil som ho, aby mi dal ten malý zvitok. Odpovedal mi: 'Vezmi ho a zjedz. V žalúdku ti bude horký, ale v ústach ti bude sladký ako med'. A tak som vzal ten malý zvitok z anjelovej ruky a zjedol som ho. V ústach mi bol sladký ako med, ale keď som ho zjedol, v žalúdku mi zhorkol. A bolo mi povedané: 'Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a mnohých kráľoch'.“ - Zjavenie 10:9-11.

Inzercia

Odporúčame

Blog
O Synagóge Satana a jeho línii

O Synagóge Satana a jeho línii

“A tých zo Satanovej synagógy, ktorí o sebe hovoria, že sú Židia, ale klamú, lebo nimi nie sú, prinútim, aby prišli a poklonili sa ti k nohám a aby spoznali, že som si ťa zamiloval.” - Zjavenie 3:9.

Blog
Keď Slovensko nebude kresťanské tak nebude vôbec

Keď Slovensko nebude kresťanské tak nebude vôbec

Pápež František nás vyzval k synode a jednotlivé diecézy majú svojich koordinátorov k diskusii o stave nášho kresťanstva. Tak sa pozrime pravde do očí. Pandémia odkryla, že devastácia morálky pokročila tak ďaleko, že sme na tom horšie ako na konci komunizmu. Prikladáme k sväteniu tú hodnotu, ktorú má? Jedine pravdivé odpovede na kľúčové otázky nám môžu priniesť účinné riešenia.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.