Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. január 2022

Keď Slovensko nebude kresťanské tak nebude vôbec

Pápež František nás vyzval k synode a jednotlivé diecézy majú svojich koordinátorov k diskusii o stave nášho kresťanstva. Tak sa pozrime pravde do očí. Pandémia odkryla, že devastácia morálky pokročila tak ďaleko, že sme na tom horšie ako na konci komunizmu. Prikladáme k sväteniu tú hodnotu, ktorú má? Jedine pravdivé odpovede na kľúčové otázky nám môžu priniesť účinné riešenia.
Keď Slovensko nebude kresťanské tak nebude vôbec

Svätý Ján Pavol II svojho času povedal, že „Európa buď bude kresťanská, alebo nebude“. To isté platí aj o Slovensku.(Eccelsia in Europa, 2003,č.108 a 109)

Žiaľ na Slovensku po komunistickej devastácii viery došlo k ďalšej devastácii v uplynulých 30 rokoch. Je to paradox. Dokonca sa ukazuje, že následky z čias slobody sú horšie, ako za totality.

Za predošlého režimu sme plakali nad útlakom, ktorý aj v tej miernej podobe znamenal prekážky v náboženskom vzdelávaní, v špicľovaní kňazov a veriacich laikov, až po vytvorenie kolaborujúcej organizácii kňazov „Pacem in terris“ na čele s biskupom Ferancom, ktorého úlohou bolo podriadiť kňazov Katolíckej cirkvi svetskej moci. Pre laikov to boli rôzne formy obmedzovania v ich živote, vrátane zákazu vykonávania niektorých povolaní. Zastávať akúkoľvek vedúcu funkciu, pre veriacich bez straníckej legitimácie v KSČ, bolo vylúčené.

Počas uplynulých 30 rokov sa na začiatku vytvárala ilúzia, že sa uznávajú aktivity kresťanov na zvrhnutí komunistickej totality. Na chvíľu sa zaplnili kostoly dokonca aj funkcionármi komunistickej strany, ktorí zrazu sedeli v prvých laviciach.

Hneď v úvode však už začínali aj útoky najmä proti Katolíckej cirkvi (vraj čierna totalita). Začalo sa zneužívanie tém na negatívne vykresľovanie Katolíckej cirkvi ako sú umelé potraty, holokaust Židov nemeckými nacistami, katolícky kňaz na čele Slovenskej republiky počas 2.svetovej vojny a mnohých ďalších. Postupne sa začala odmietať seriózna diskusia vedúca k poznanie objektívnej pravdy. Tí biskupi, ktorí sa odvážili žiadať objektívnu diskusiu k týmto témam boli znevažovaní a proti jednému z nich bol dokonca zorganizovaný aj súd. Ťahal sa dlhé roky. To, že zo súdov vyšiel víťazne nezabezpečilo očistenie jeho mena v spoločnosti. Nepriatelia Katolíckej cirkvi dosiahli svoj cieľ. Arcibiskupa znevážili a ostatných zastrašili.

Po roku 2000 protikresťanskej propagande poslúžil aj rozklad v radoch kňazov v Západnej Európe a Amerike spojený s aférami homosexuality a pedofílie. Táto téma sa zneužila pri útoku na jedného z našich biskupov, ktorý zastával nekompromisný postoj k umelým potratom. V zmysle stanoviska pápeža Františka, že „umelý potrat je nájomná vražda“ žiadal, aby za zmenu zákona o potratoch, bez ohľadu na to kto to podáva, sa zasadili všetci poslanci NR SR, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. Zrazu sa však objavila nejaká slovenská emigrantka z Anglicka, ktorá ho obvinila z pedofílie, vyvolala jeho trestné stíhanie a po splnení svojej misie zmizla v nedohľadne. Nepriatelia Cirkvi jej pribehli v médiách na pomoc a touto operáciou dosiahli jeho odvolanie z funkcie sídelného biskupa, zničili mu meno a zdravie. 

Samozrejme, že takéto útoky proti Katolíckej cirkvi sa nekonali iba na úrovni biskupov, ale aj kňazov, historikov a rôznych kresťanských aktivistov, ktorí sa odvážili k uvedeným témam zaujímať zásadové postoje a hľadať objektívnu pravdu. Tiež ich zosmiešňovali, znevažovali, vytvorili prekážky vo výkone ich povolania a postupne sa ukazuje, že ich budú aj perzekvovať rôznymi spôsobmi. K tomu smerujú aj zmeny trestného poriadku z dielne ministerky Kolíkovej, ktorá chce zabezpečiť trestanie za iné názory ako sú tie jej - predpísané. 

V takýchto podmienkach slovenské kresťanstvo obrazne povedané zvetralo. Nechalo to následky v oslabení viery slovenských kresťanov, najmä u mladej generácie. Ublížila mu sloboda, kde zlo sa ľahšie presadzuje a dobrí ľudia mu často pomáhajú aj mlčaním. Mnohí sa zľakli a znovu sa boja povedať svoje názory a hľadať pravdu. Týka sa to od tých najvyšších až po radových kresťanov. Mnohí sú dezorientovaní a uverili klamstvám, ktorých cieľom bolo zničiť kresťanstvo na Slovensku.

Súčasný stav nášho kresťanstva naplno odkryla koronapandémia.

Veľmi ľahko sme ako jediný na svete prijali v čase koronapandémie zavretie kostolov počas najväčších kresťanských sviatkov a to obety života Ježiša Krista pre vykúpenie ľudstva a jeho zmŕtvychvstania. Pritom nešlo iba o zavretie kostolov, ale aj o bránenie prístupu k sviatostiam. Najväčšou katastrofou to bolo pre zomierajúcich, ktorým bol v mnohých prípadoch odopretý, alebo zmarený prístup k sviatosti pomazania chorých a s tým spojených úkonov uľahčujúcich umieranie. Pripustili sme spochybnenie hodnoty svätenej vody a Eucharistie, ako keby sa nimi mohol šíriť koronavírus.

Každý si musel klásť otázky, aká je hodnota svätenej vody, ak jej posvätenie nestačí na to aby bola pre ľudí nástrojom požehnania a nie nákazy? Rovnako aj Sviatosť oltárna - Eucharistia, ktorá je premeneným živým Ježišom Kristom – ako môže niekoho nakaziť nebezpečným vírusom? Zbytočné boli všetky tie eucharistické zázraky po celom svete? Kde sa podela viera tých čo tieto opatrenia presadzujú, ak sa vôbec hlásia za veriacich? Neveria v silu Božieho požehnania, neveria v živého Krista?

Ak si pozrieme video českého herca Dušeka v rozhovore s MUDr.Pavlem Nývltom https://www.youtube.com/watch?v=eUvpuYNvMH4&t=13s v čase od 13minúty. tak sa dozvieme, že významný japonský vedec doktor Masaro Emoto vedeckými experimentmi dokázal, že duša má prioritu nad hmotou. V jeho experimente pozitívna informácia zmenila kvalitu vody na zdravú a negatívna informácia ju znehodnotila. Dokázal to aj na reálnych zmenách vody v prírode. Čiže v kresťanskom ponímaní posvätená voda je zdrojom zdravia a prekliata voda ... zabíja.

Česi známy svojim ateizmom sú schopní veriť, že v podstate v kresťanskom ponímaní svätená voda je pozitívna a je na osoh ľuďom. Oproti tomu slovenskí kresťania si myslia, že svätenou vodou sa môžu nakaziť kovidom a preto ju odstránili zo sväteničiek v kostoloch. Rovnako sú pre nás povzbudzujúce aj ich slová o sile lásky a odpúšťaní a viera v silu Božej prozreteľnosti, ktorá v spojení s človekom je schopná robiť zázraky. A my na Slovensku sa bojíme Eucharistie, ktorá je živým Kristom, ktorý z lásky k nám obetoval aj svoj život a preto ju musíme dezinfikovať, aby sme sa nenakazili.

Keď v Trnave v roku 1710 vypukol mor tak na sviatok Obetovania Panny Márie 21. novembra 1710, všetko zdravé obyvateľstvo mesta sa zhromaždilo v Dóme sv. Mikuláša i okolo zázračného obrazu Panny Márie. Po prosebnej svätej omši vyšla z chrámu procesia. Milostivý obraz zázračnej Panny Márie niesli na nosidlách kňazi a celé dúfajúce spoločenstvo sa modlilo litánie za neustáleho hlaholu všetkých zvonov mesta. A Panna Mária Trnavská pomohla – zázračne! Po návrate do chrámu ľud sa modlil, prosil, spieval. Mor prestal, keď z úst kňaza i veriacich zaznelo TE DEUM LAUDAMUS…

A čo sme spravili my? Zavreli sme kostoly a tých čo sa obrátili o pomoc na Nebeského Otca sme nebrali vážne. Dokonca sa našli aj takí, ako napríklad českí kňaz Tomáš Halík, ktorý bol taký drzý, že takéto naše aktivity znevažoval.

Zneváženie modlenia pri uvedenom zázračnom obraze Panny Márie v Trnave, znevažujúce komentáre k požehnaniu Slovenska relikviou sv.Jána Pavla II. arcibiskupom Jánom Sokolom a Sv. Kristovou krvou generálnym vikárom Mons.Petrom Brodekom z lietadiel...

Inzercia

To sú prejavy úbohého terajšieho stavu.

Namiesto toho, aby sme sa tešili s každej pozitívnej aktivity, naša vláda (v ktorej sa niektorí hlásia ku kresťanstvu), to razantne vsadila len na „ľudské zbrane“. ROR „Rúška-odstup-ruky“ a plošné testovanie rovné atómovej zbrani ničiacej vírus. K tomu trasovanie, karanténa a lockdown a Slovensko je zachránené. Úmrtia však naopak vystúpili do tisícok a vrchnosť sa dala do vzájomného obviňovania, kto je po týchto „ľudských opatreniach“ na vine za tisícky mŕtvych.

Mons.Peter Brodek 12.januára 2021 opäť žehnal Slovensko relikviou Svätej Kristovej krvi, žiaľ bez väčšej pozornosti; pri zavretých kostoloch.

Načo na kresťanskom Slovensku prosiť o Božiu pomoc veď už tu je vakcína, ktorej význam prof. Glasa v TV LUX https://www.youtube.com/watch?v=-dFW4FgITX8 označil za udalosť „... skoro ako to, že sa Kristus narodil...“ Takéto klaňanie sa vakcíne si od MUDr. Juraja Mesíka vyslúžilo posmech, že kresťania majú nového svätého a to sv.Pfizera.

V ošiali, že ľudská sila pomocou vedy porazí aj koronavírus spôsobila, že dokonca aj mnohí kresťania vrátane duchovenstva sa vrhli k podpore všetkých ľudských nástrojov. Akoby Božie už boli nadbytočné. Načo sa žehnať svätenou vodou, načo kľačať a s náležitou úctou prijímať živého Krista v Eucharistii. Načo dávať posledné pomazanie a rozhrešenie zomierajúcim ľuďom nakazených koronavírusom. Veď máme svoje „ľudské“ zbrane a to testovanie, trasovanie nakazených, karantény a lockdowny a najmä očkovanie. Tým porazíme vírus a bude raj na zemi.

Nebude.

Každý súdny človek musí pochopiť, že s koronavírusom, tak ako aj z ďalšími vírusmi budeme stále žiť. Jednoducho to patrí k prírode, ktorej sme súčasťou. Žiadne ľudské zázračné riešenia neexistujú. Ale iste stále platí, a máme to overené generáciami našich veriacich predkov, že „bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania“. Preto si musíme položiť otázku ako môže farmaceutická firma, ktorá na výrobu akýchkoľvek svojich produktov používa časti potratených detí - ako povedal pápež František - „zavraždených nájomnou vraždou“ ako môže takáto firma priniesť niečo také, ako hovoril prof.Glasa, zázračne na našu záchranu? Také výrobky nemôžu mať Božie požehnanie a nemôžu byť ľuďom na osoh. Darmo sa na ich obhajobu a presadzovanie ozve ktokoľvek.  

Treba sa nám teda vrátiť ku skutočnému kresťanstvu, tak ako to v homílii povedal kňaz Matúš Fuchs https://www.youtube.com/watch?v=9YEw4nwDBho , to jest k životu napĺňajúcemu vôľu Boha a jeho syna Ježiša Krista. Lebo ako na záver pripomína Kristove slová:  „Nie si ani horúci ani studený už ťa vypľúvam z úst“ (Zjv 3, 15,16) a on k tomu dodáva, charakterizujúc súčasný stav: „Toto je hnus a nie kresťanstvo“.

Prestaňme sa vzájomne posudzovať a kritizovať. Otvorme oči a pozrime sa na to v akom stave sme. Každý musíme začať sám od seba. Nik z nás nie je dokonalý. Devastácia morálky je veľká a súčasná kríza ju odkryla v plnej nahote.

Zamyslime sa či o kresťanskom spôsobe života iba hovoríme, alebo ho aj žijeme. Je vyhlásená celoslovenská synoda, tak diskutujme otvorene čo je dobré a čo treba zmeniť.

Prečo nielen pri svätenej vode, ale ktorémukoľvek sväteniu sa neprikladá skutočný význam a to od  sv. krstu, prvého sv.príjímania, birmovky až po vstup do manželstva? Prečo aj od kresťanov počujeme, že manželia, aby sa milovali nepotrebujú nejaký papier? Či sviatosť manželstva je iba papier? Akú vážnosť kladieme sv. omši? Naozaj je pre nás stretnutím s Bohom v jeho chráme? Stačí nám len televízny, alebo internetový prenos? Uvedomujeme si, že človek je Božie dieťa a že jeho zavraždením pred narodením sme siahli vraždiacou rukou na Boha? Prečo aj kresťania, keď sa majú v starobe postarať o svojich rodičov, tak ich strčia do starobinca, alebo keď zomierajú tak zase do nemocnice?

Otázok, na ktoré si musíme dať úprimnú a pravdivú odpoveď je veľa. Nebojme sa toho, lebo iba pravda nás oslobodí a umožní nájsť skutočne účinné riešenia.

Ak sa budeme ďalej hrať na skrývačku pred pravdou, tak namiesto toho aby sme v zmysle slov sv. Jána Pavla II. boli nádejou pre pozitívnu zmenu Európy, stane sa Slovensko spolu s ostatnými jej hrobárom.

Odporúčame

Blog
Parlament sa musí postaviť proti nezmyslom v zdravotníctve

Parlament sa musí postaviť proti nezmyslom v zdravotníctve

Ani komunistickí papaláši by si nedovolili to čo Lengvarský. Potrestanie nevinných a potlesk pre vinníkov. Opäť prekonaný ročný rekord v počte úmrtí. Ignorovanie pravidiel zodpovednej medicíny v priamom prenose. Doteraz sa tak očkovali iba hospodárske zvieratá. Nezmyselné očkovanie detí a presadzovanie povinnej vakcinácie v čase kedy sú už aj nové lieky proti kovidu.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.