Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. január 2022

Zjavila sa Božia filantropia

Dva krátke úryvky z Listu Títovi (2,11-14; 3,4-7) čítame na slávnosť Krstu Pána v liturgickom roku C.
Zjavila sa Božia filantropia

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať tu.

Z Listu Títovi (2,11-14; 3,4-7):
(2,11) Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom (12) a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, (13) a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, (14) ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.
(3,4) Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom, (5) spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, (6) ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, (7) aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života.

Druhé čítanie na nedeľu Krstu Pána ponúka dve možnosti. Prvou je čítanie zo Skutkov apoštolov (10,34-38), ktoré možno použiť vo všetkých liturgických rokoch (zamyslenie k tomuto čítaniu si môžete prečítať tu). Liturgický rok C ponúka možnosť čítania z Listu Títovi. Z tohto krátkeho listu v liturgii nečítame často. Čítanie vybraté na nedeľu Krstu Pána kombinuje v sebe čítania zo slávnosti Narodenia Pána na omši v noci a na omši na úsvite. Tieto slová v liturgii sv. omše zaznievajú ešte v utorok a stredu 32. týždňa v Cezročnom období v 2. cykle.

Prežívame dni Zjavenia Pána, do ktorého patrí aj udalosť Ježišovho krstu. V dnešnom úryvku sa viackrát hovorí o zjavení. Na jednej strane, hneď v úvode, sa poukazuje na to, čo sa už zjavilo. Je to Božia milosť, ktorá sa dá rozumieť aj ako priazeň, veľkorysý skutok, dobrodenie. Táto milosť prináša spásu a to nielen niektorým, ale všetkým ľuďom. Čo sa touto milosťou myslí, pomáha chápať označenie Ježiša ako Spasiteľa v ďalšom slede textu – táto milosť je bližšie určená ako prinášajúca spásu a Ježiš je označený ako Spasiteľ. Božie dobrodenie voči ľuďom, ktorým chce dopriať spásu, našlo svoje vyjadrenie v udalosti Ježiša. Keďže táto milosť vychováva, myslí sa tu na udalosť vtelenia Božieho Syna v jej celistvosti, teda aj s jeho posolstvom, s evanjeliom. Jeho prijatie má konkrétny vplyv na život toho, kto ho prijal – odvádza od starého spôsobu života a privádza k životu novému (porov. 2,12).

Božie dobrodenie voči ľuďom, ktorým chce dopriať spásu, našlo svoje vyjadrenie v udalosti Ježiša. Zdieľať

Vyjadrenie „v tomto veku“ naznačuje, že ovocie prijatia tejto milosti bude mať presah do veku iného. Prijatie evanjelia spôsobuje, že veriaci očakáva blahoslavenú nádej a zjavenie sa slávy veľkého Boha (2,16). Tu sa v texte znova hovorí o zjavení, čo nám však neumožňujú vnímať všetky naše preklady (katolícky, ekumenický a Roháčkov majú „príchod slávy“). V úvode sa hovorilo o zjavení, ktoré sa už uskutočnilo a v závere úryvku je doplnené o očakávanie zjavenia, ktoré ešte len má nastať. Zjavila sa už Božia milosť, teda Božia priazeň voči všetkým ľuďom sa stala známou a konkrétnou v Ježišovi. To však z Božej strany voči človeku nie je všetko. Prijatie jeho priazne so sebou prináša aj nádej na zjavenie sa jeho slávy, na ktorej bude mať človek účasť. Táto očakávaná sláva je rovnako Božia ako Ježišova. Tým sa zdôrazňuje Ježišovo božstvo.

(Tieto slová z Listu Títovi sa stali základom aj pre formuláciu vo sv. omši, keď sa po modlitbe Otče náš modlime: „...kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.“)

Inzercia

Druhá časť dnešného čítania nenadväzuje priamo na tú prvú a v istom zmysle tvorí krátky, samostatný celok. S tým predchádzajúcim však zdieľa podobné myšlienky. Aj tu sa v úvode hovorí o zjavení, avšak kým v tej predošlej sa hovorí o zjavení Božej milosti, čo sa nemusí chápať úplne jasne, tu sa hovorí konkrétnejšie o Božej dobrote a láske k ľuďom. V gréčtine je tu použitý termín φιλανθρωπία [filantropia]. Božia filantropia, teda jeho láska k človeku, sa prejavuje tak, že človeka zachránil bez toho, aby si to zaslúžil. Človek si prejav tejto lásky nevydobyl svojimi spravodlivými skutkami, teda skutkami podľa Božej vôle, ale je to čisto prejav Božieho milosrdenstva. Autor túto myšlienku ďalej rozvíja a špecifikuje, že Boh človeka zachránil cez kúpeľ znovuzrodenia a obnovu v Duchu Svätom (3,5). Takýto text sa obzvlášť hodí na slávnosť ako je tá dnešná, pri ktorej sa hovorí o krste. Totiž kúpeľ znovuzrodenia je práve krst, ktorým veriaci natrvalo a slávnostne prijíma Krista a jeho evanjelium, a ktorý už od počiatkov, ako to vidno aj pri krste Ježiša, bol spojený s osobitným darom Božieho Ducha. Použitý slovník sa tu vhodne dopĺňa: kúpeľ a vyliatie idú k sebe veľmi dobre. Veľkosť tohto daru je umocnená tým, že sa hovorí o bohatom vyliatí Ducha. Záchrana, spása, o ktorej je tu reč, sa netýka len tohto prítomného času, ale jej účelom je večný život. Pritom sa znova zdôrazňuje, že je to spôsobené Božou iniciatívou: veriaci majú byť dedičmi večného života „ospravedlnení jeho milosťou“ (3,7).

Kúpeľ znovuzrodenia je práve krst, ktorým veriaci natrvalo a slávnostne prijíma Krista a jeho evanjelium. Zdieľať

Vidíme tak ďalšie prepojenia s predchádzajúcou časťou dnešného čítania. Aj v nej sa hovorilo o skutkoch (zrieknutie sa starého života a nový život a horlivosť v dobrých skutkoch), avšak tie tiež nezasluhujú očakávanú slávu, ale je to Kristus, ktorý „nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud“ (2,14). Tak ako v druhej časti aj v tej prvej sa zdôrazňuje Božia aktivita. Nový život v spravodlivosti a nábožnosti je dôsledok prijatia evanjelia a stav, v ktorom veriaci očakáva Pánovu slávu, ktorá je Božím darom. A obidve časti sa zhodujú v tom, že cieľ veriaceho je sláva večného života: aby sme „očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista“ (2,13) a „boli podľa nádeje dedičmi večného života“ (3,7).

Tieto krátke úryvky z Listu Títovi sú teologicky husté a ponúkajú nám možnosť zamyslieť sa nad veľkosťou daru, ktorý sme v krste prijali. S krstom sme prijali celistvosť evanjelia a ono nás vedie k tomu, aby sme očakávali blaženú nádej a zjavenie Božej slávy.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

 

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Parlament sa musí postaviť proti nezmyslom v zdravotníctve

Parlament sa musí postaviť proti nezmyslom v zdravotníctve

Ani komunistickí papaláši by si nedovolili to čo Lengvarský. Potrestanie nevinných a potlesk pre vinníkov. Opäť prekonaný ročný rekord v počte úmrtí. Ignorovanie pravidiel zodpovednej medicíny v priamom prenose. Doteraz sa tak očkovali iba hospodárske zvieratá. Nezmyselné očkovanie detí a presadzovanie povinnej vakcinácie v čase kedy sú už aj nové lieky proti kovidu.

Blog
10 šupiek Rockefellerovej cibule, ktoré spôsobujú plač/škrípanie zubami

10 šupiek Rockefellerovej cibule, ktoré spôsobujú plač/škrípanie zubami

Dopredu hovorím, že toto je majestátny blog. Prudko fundovaný. Vložil som doň krv aj pot. Vyžaduje obzvlášť citlivý prístup svojprávneho dezoláta, ktorý si zamiloval slobodu. Vyžaduje slobodnú myseľ, ktorá neoznačí každý iný názor za ruskú propagandu, americkú propagandu alebo hoax. Prudkú fundovanosť blogu si môžeš kedykoľvek overiť vlastným výskumom na stránkach bez cenzúry. Ak si vaxer... aspoň sa po prečítaní môžeš stať odborníkom na dezolátne práva. Istá diskrepancia blogu (malá, dúfajme) je len zdravou záležitosťou ľudskej chybizácie. Ešte dodávam, že som už stokrát úspešne vyplnil na internete antirobotický test, takže nie som robot.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.