Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. december 2021

Máme teraz dôvod na radosť?

Tretia adventná nedeľa nesie prívlastok „radostná“. Snáď najvhodnejšie čítanie k tejto téme nachádzame v Liste Filipanom (4,4-7).
Máme teraz dôvod na radosť?

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete tu

Z Listu Filipanom (4,4-7):
(4) Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! (5) Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. (6) O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. (7) A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Dnešné Pavlove slová sú zo záverečnej časti listu a sú súčasťou záverečných napomenutí a povzbudení. Našu pozornosť v túto nedeľu púta predovšetkým výzva k radosti: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (v. 4), keďže Tretia adventná nedeľa nesie prívlastok radostná, po latinsky „gaudete“, čo je prevzaté práve z dnešného druhého čítania – „gaudete“ znamená „radujte sa“.

Radosť uprostred všetkého, čo musí mladé kresťanské spoločenstvo zažívať, má byť jednou z charakteristík tých, ktorí prijali evanjelium. Hoci, zdá sa, kresťania vo Filipách nezažívali extrémne ťažkosti, predsa museli čeliť odporu zo strany zvyšnej pohanskej populácie mesta a zároveň aj tlaku kresťanských misionárov z radov tých, ktorí vyznávali potrebu obriezky a zachovávania Mojžišovho zákona spolu s prijatím evanjelia. Komunita vo Filipách teda prežívala nátlaky od tých zvonka, mimo kresťanského spoločenstva, ale zároveň aj zvnútra spoločenstva. Do tejto situácie zaznieva Pavlovo povzbudenie k zotrvávaniu vo vnútornej radosti napriek všetkým ťažkostiam, ktoré musia prežívať.

To, k čomu Pavol povzbudzuje kresťanské spoločenstvo, je láskavosť a vľúdnosť. Zdieľať

Toto povzbudenie je vzápätí doplnené výzvou k miernosti: „Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom.“ (v. 5) Slovo miernosť, ktoré volí katolícky a ekumenický preklad sa mi nezdá úplne najvhodnejšie. Miernosť totiž má v slovenčine viacero významov a ľahko budí dojem, že sa tu jedná o miernosť v zmysle striedmosti (v minulosti existovali spolky miernosti, ktorých cieľom bolo odvádzať ľudí od pitia alkoholu). Tu použité grécke slovo ἐπιεικής [epieikes] sa dá chápať ako miernosť, avšak v zmysle „láskavosť“, „vľúdnosť“, „jemnosť“, „zhovievavosť“, „tolerantnosť“. (Evanjelický preklad má „dobrotivosť“, Botekov „láskavosť“ a Roháčkov „prívetivosť“.) Teda to, k čomu Pavol povzbudzuje, aby o členoch kresťanského spoločenstva bolo známe všetkým ľuďom nie je ich striedmosť, ale láskavosť a vľúdnosť. To je reakcia kresťana na útoky zvonka aj zvnútra spoločenstva a je to produkt vnútornej radosti. Samozrejme, aj striedmosť patrí ku kresťanským čnostiam, ale to nie je to, o čo ide v tomto texte.

Nasledujúca výzva „o nič nebuďte ustarostení“ (v. 6a) dobre dopĺňa tie predchádzajúce. Je to vlastne výzva k dôvere v Božiu starostlivosť. K tomu nabáda uistenie: „Pán je blízko“ (v. 5b). To sa dá rozumieť v zmysle blízkosti Pánovho druhého príchodu, ktorého očakávanie bolo v prvotnej Cirkvi veľmi živé. Avšak môžeme to chápať aj v širšom zmysle: Pán je nám blízko aj uprostred našich ťažkostí.

Inzercia

Vnútorný postoj vďaky, ktorý priamo nadväzuje na dôveru v Božiu starostlivosť, je azda najlepším liekom na zvládanie životných ťažkostí. Zdieľať

Výzva k prednášaniu modlitieb Bohu je istou paralelou k výzve k láskavosti. To, čo má byť známe všetkým ľuďom je láskavosť kresťanov – to, čo má byť známe Bohu sú ich modlitby a žiadosti, ktoré sú sprevádzané vďačnosťou. Dôraz na vďačnosť je tiež v dobrom súlade s predchádzajúcimi výzvami k radosti a dôvere v Božiu starostlivosť. Aj uprostred ťažkostí má kresťan Bohu vzdávať vďaky, pretože v každej situácii sa nájde niečo, za čo treba byť Bohu vďačný. A nielen to. Kresťan je vďačný Bohu, pretože – povedané slovami iného Pavlovho listu – vie, že „tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“. (Rim 8,28) Vnútorný postoj vďaky, ktorý priamo nadväzuje na dôveru v Božiu starostlivosť, je azda najlepším liekom na zvládanie životných ťažkostí, a práve takýto postoj napokon vedie aj k vnútornej radosti.

Hoci sa teda mohlo v úvode zdať, že čítanie tejto nedele, v ktorej centre je výzva k radosti, veľmi nezapadá do atmosféry tejto pandemickej doby, opak je pravdou. Tieto povzbudenia sú priam návodom, ako túto dobu úspešne zvládať.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

 

 

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Návod na Advent

Návod na Advent

Ak by sme si na základe Pavlových listov mali vybrať cirkevné obce, s ktorými mal najlepšie vzťahy, tak medzi prvé dve by určite patrili kresťania zo Solúna a Filíp. Im adresované autentické listy (1 Sol, Flp) v sebe totiž obsahujú množstvo znakov Pavlovej osobitej náklonnosti. Vyplýva to z toho, že práve na týchto pomyselných poliach, kde sám Apoštol zasial semená evanjelia, bolo vidieť už za jeho života mimoriadnu hojnosť plodov. Pozorné čítanie dotyčnej korešpondencie nám poskytuje vedomosť, že Pavol o nich dostával veľa pozitívnej spätnej väzby. A neostalo iba pri otázke zachovávania viery. Obidve mestá patrili do územia historického Macedónska, a tak sa určite aj na ne vzťahovala Pavlova pochvala za štedrosť pri finančnej zbierke pre chudobných kresťanov v Jeruzaleme (2 Kor 8,1-3). Pri kresťanoch z Filíp je navyše výslovnejšie zmienené, že materiálne prispievali aj na náklady Pavlovej misijnej činnosti (Flp 4,15. 16). A práve úryvky z týchto dvoch listov nás sprevádzajú aj prvými troma tohtoročnými adventnými nedeľami. Po pasáži z Prvej epištoly Solúnčanom teda prechádzame k slovám pre Filipanov.

Blog
Odkaz bytostiam, ktorým nestačia dnešné tony cenzúry a chcú ešte viac zmizíka

Odkaz bytostiam, ktorým nestačia dnešné tony cenzúry a chcú ešte viac zmizíka

Vitaj, horlivý/-á majiteľ/-ka svätej a jednotnej pravdy i tajomných vedeckých konsenzov! Si hrdý/-á na to, že si súčasťou rozporuplného mainstreamu? Netrápi ťa, že televízni lekári a hygienici majú finančné prepojenia na farma firmy, ktorých záujmy pretláčajú? Netrápi ťa, že hlavný svetový poradca a iniciátor plandémie Anthony Fauci na začiatku chaosu povedal, že rúška nijako nepomôžu? Netrápi ťa, že podkovy neponúkajú ani slobodu, ani účinnosť a nie sú bezpečné? Že celá EÚ má konflikt záujmov ako hrom? Potom je tento blog pre teba.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.