Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. november 2021

Kráľ, ktorý učí kraľovať

Koniec cirkevného roka v latinskom obrade je v Katolíckej cirkvi už niekoľko desaťročí spojený so slávnosťou Krista ako Kráľa celého vesmíru. Tohtoročný cyklus čítaní nám v túto poslednú nedeľu namiesto epištoly ponúka úryvok z novozákonnej Apokalypsy.
Kráľ, ktorý učí kraľovať

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať tu. 

Ježiš Kristus je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a vládca nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen. Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci. (Zjv 1, 5-8) Zdieľať

Spis známy pod oficiálnym názvom ako Zjavenie (Apokalypsa) sv. apoštola Jána je tradične v kresťanskej Biblii spravidla uvádzaný ako jej posledná časť. Vyššie som uviedol, že z neho túto nedeľu budeme čítať v tej časti bohoslužby, kedy zvyčajne počúvame niečo z novozákonného listu. Faktom však je, že i keď v sebe na prvý pohľad väčšinovo obsahuje opis nejakého deja, je táto biblická kniha výrazne koncipovaná ako list siedmim ázijským cirkvám. Najzjavnejšie to formálne vidno na týchto miestach: v úvode, kde po nadpise (Zjv 1,1-3) nasleduje pozdrav (Zjv 1,4-8), v časti s vlastnými listami konkrétnym komunitám (Zjv 2.3) a pri záverečnom pozdrave (Zjv 22,18-21).

A práve aj naša liturgická perikopa je vybraná z úvodného pozdravu. Pri jej čítaní to však nebude počuť, pretože je v lekcionári upravená tak, že vynecháva v. 4., ktorý začína slovami: „Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista...“ Čo má takýto svätopiscov pozdrav znamenať? Ozrejmuje to aj nasledujúci text, ktorí potom pokračuje opismi a chválami na pôvodných autorov posolstva. Vizionár Ján sa vo svojom diele totiž jasne štylizuje do úlohy „iba“ prostredníka.

Jedným zo spomenutých zdrojov posolstva, Ježiš Kristus, je hneď na to ovenčený troma titulmi (porov. v. 5a). Prvé dva „verný svedok a prvorodený z mŕtvych“ možno vztiahnuť na veľkonočné udalosti. Titul „vládca nad kráľmi zeme“ nám odhaľuje tematické prepojenie a dôvod, prečo toto čítame práve na sviatok Krista Kráľa. V kontexte vzniku listu nám môže pomôcť pochopiť jeho význam realita adresátov. Išlo o veriacich, ktorý zakúšali prenasledovania prvých storočí kresťanského letopočtu. Označením Ježiša za vládcu nad ostatnými panovníkmi takto prvotní čitatelia dostali uistenie, že ten ktorému veria je mocnejší než ľudia, ktorý práve diktujú kurzu vývoja dejín. Silným faktorom istotne bola aj snaha rímskych cisárov si už za života prisvojovať božský status.

Kráľovstvo sa zo strany kresťanov nezískava ľudsko-mocenskými prostriedkami ale výlučne cez Krista a nezaslúženým víťazstvom nad hriechom. Zdieľať

Až liturgicky znejúca oslava nám v nasledujúcom verši (5b. 6) ďalej ozrejmuje, že si kráľovskú hodnosť nechce Ježiš nechať iba pre seba. Adresáti a veriaci čitatelia sú uistení, že aj ich Kristus urobil kráľmi a kňazmi. Dôležité sú pritom dva okolnosti. Prvým je spôsob, akým to Ježiš dosiahol. Človek vtedajšej (a mnohí aj dnešnej) doby by totiž predpokladal, že tomu predchádzali vojenské výpravy a boj o politickú moc. Nič také, čo veriaci zakúšali zo strany štátu, sa ale neudialo. Kristus si kráľovstvo pre svojich verných získal cez svoju lásku a krv. A tých, ktorým neskôr dal účasť na svojej vláde, na to uspôsobil cez vyslobodenie z ich hriechov. Kráľovstvo sa zo strany kresťanov nezískava ľudsko-mocenskými prostriedkami ale výlučne cez Krista a nezaslúženým víťazstvom nad hriechom.

Kresťan-kráľ má kraľovať ako Boží služobník a spôsobom, akým to videl u svojho Pána. Zdieľať

Druhý dôležitým aspektom je spôsob kresťanského kraľovania. Písmo ho tu priamo spája s kňazskou službou nasmerovanou voči Bohu Otcovi. Vykonávanie vlády je tak v spôsobe rozširovania tej Božej. Spojením s kňazstvom preto ide o istý druh sprostredkovania medzi Bohom a ostatným svetom. Kresťan-kráľ má kraľovať ako Boží služobník a spôsobom, akým to videl u svojho Pána.

Inzercia

Všemohúci (pantokrátor) Kristus (v. 8), ktorý sa o svoju moc chce podeliť s každým, kto ho uzná za svojho vládcu, je ten istý, ktorého prebodli, a ktorého na základe toho bude môcť pri jeho budúcom príchode možné spoznať. Už teraz sme teda pozvaní, aby sme si uvedomili, že obraz mocného vládcu a ukrižovaného človeka je od seba neoddeliteľný.

Aj keby si Ježišovi protivníci mysleli, že nad nim ľahko zvíťazia cez našu likvidačnú snahu odstrániť nás z verejného priestoru, posledné slovo (omega) bude mať ten, ktorý ho mal aj na začiatku (alfa). Zdieľať

Výrazovo pôsobivé literárne prostriedky Jánovej apokalypsy nás majú povzbudiť hlavne v časoch, kedy sa nám presadzovanie Božieho kráľovstva zdá ako svetské zlyhanie. Pretože aj keby si Ježišovi protivníci mysleli, že nad nim ľahko zvíťazia cez našu likvidačnú snahu odstrániť nás z verejného priestoru, posledné slovo (omega) bude mať ten, ktorý ho mal aj na začiatku (alfa).

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.rimkat.sk

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Ján 20,19Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci

Ján 20,19Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci

zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ 20... ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, ... 21A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ 22Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. 23Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.