Slovanské národy v dvoch integračných zoskupeniach

Slovanské národy v dvoch integračných zoskupeniach

Príspevok na konferencii „ Kultúrno – duchovná jednota slovanských národov „

Prinášam vám pozdrav z Bratislavy od rieky Dunaja. Letopisec Nestor píše vo svojej kronike, že pôvodne všetci Slovania žili okolo Dunaja, ale neskôr sa väčšina odsťahovala do iných krajín, prijala nové mená a len niektorí Slovania zostali žiť na pôvodných miestach. Sťahovanie Slovanov im umožnilo zaujať rozsiahle priestory a rozšíriť svoju kultúru od Krušných hôr v Čechách po Tichý oceán. Na druhej strane rozdrobenie viedlo k tomu, že mnohým nepriateľom sme čelili oddelene, dokonca sme viedli vojny aj navzájom proti sebe. Ale v historickej perspektíve sme stúpali po špirále smerom hore a nemusel nás k tomu vyzvať až filozof Herder. Na prvom mieste zachoval svoju nezávislosť ruský národ a použil ju na obranu nielen svojej kultúry a slobody, Srbi prinášali obrovské obete na obranu európskych hodnôt na Balkáne, Česi udržali svoj klin a svoju kultúru v nemeckom prostredí. Každý, aj najmenší slovanský národ vysielal kultúrne signály do svojho okolia. Formy boli rôzne, ale jazyk a kultúru sme si udržali a oni udržali nás. My by sme vedeli hovoriť o dialektike dejín. Na začiatku 19. storočia bolo Rusko jediným slovanským štátom, ale do konca storočia pribudli ďalšie a obe svetové vojny v 20. storočí hodnotí svetová historiografia ako víťazstvo Slovanov. Opierali sme sa o kresťanstvo a opierame sa aj dnes, východné alebo západné. V slovanských krajinách sa posielajú stále vianočné pozdravy a nie len season´s greetings, ženy môžu všade v našich krajinách nosiť na krku krížik bez toho, aby ich prepúšťali zo zamestnania. Strategickým ochrancom kresťanov v Sýrii je dnes Rusko. V priebehu stáročí Slovania vytvorili alebo zaujali bohatstvo a bohatstvo priťahuje. Americkej štátnej tajomníčke Madeleine Albrightovej sa prisudzuje výrok, aké je nespravodlivé, že celá Sibír patrí Rusku.

Najväčšou výzvou pre kultúrnu a duchovnú blízkosť slovanských národov v súčasnosti sa javí účasť v rôznych integračných zoskupeniach. Okolo Ruska sa vytvára Euroázijská únia, v strede a na západe Európy už desaťročia funguje Európska únia. Európska únia nadobudla veľkú atraktívnosť a práve v súčasnosti sme svedkami ako milióny ľudí z Ázie a z Afriky sa chcú dostať do Európskej únie, najmä do jej najrozvinutejších krajín, aj za cenu veľmi nebezpečnej plavby cez Stredozemné more. Aj v slovanských krajinách, azda s výnimkou Ruska, je Európska únia populárna a na Ukrajine už bola zámienkou pre výbuch farebnej revolúcie.   Európska únia nie je slovanský projekt, ale len kvôli tomu nikto EÚ neopustí. Európska únia vytvorila dobré organizačné, technické aj finančné podmienky pre rozvoj svojich členov. EÚ však nevytvorila európske vlastenectvo. EÚ sa udrží len tak dlho, ako dlho bude schopná poskytovať lepšie technické, organizačné a finančné podmienky než iné medzinárodné zoskupenia. EÚ nie je schopná sa brániť. Nielen vojensky, ale ani kultúrne. Vnucovaním multikulturalizmu poškodzuje svoje národy, oberá ich o vnútornú schopnosť obrany. Európske časopisy uverejňujú výstražné články ako sa potláčanie európskej kultúry v Európe prejavuje už dnes strachom z priznania národnej európskej identity vo viacerých krajinách EÚ. Proti ideológii multi-kulti musíme postaviť svoje národné kultúry, rozvoj svojich národných jazykov a svoju historickú spätosť. Slovanské národy stredo-východnej Európy majú za sebou nedávnu historickú skúsenosť s iným pokusom integrácie - na základe marxizmu-leninizmu. Rada vzájomnej hospodárskej pomoci tiež ponúkala členským štátom model spolupráce na základe lacných surovín, lacných výrobkov, ale výroby len podľa plánu pri potláčaní ľudskej tvorivosti. Nakoniec sa rozpadla.  

EÚ má podobný problém. Kto by dnes v EÚ povedal, že Rusko vedie obrannú vojnu proti Západu, že politika prezidenta Putina je správna, ten sa tak ľahko už do médií nedostane. Do EÚ sa chcú dostať ďalšie štáty a milióny ľudí, ale EÚ už svoj zenit prekročila. Ak za poldruha roka Veľká Británia zahlasuje v referende za vystúpenie z EÚ, ak vo Francúzsku zvolia za prezidentku Marine Le Pen, ak by sa zopakovala finančná kríza v niektorom štáte, EÚ bude pred rozpadom. Nie je mojím zámerom hovoriť na tomto fóre Jóbove zvesti o EÚ, ani si ich neželám. Chcem len povedať, že naše kultúry a naša duchovná príbuznosť sú pre slovanské národy pevnejšou zárukou budúcnosti než akékoľvek právne konštrukcie.

 

St. Peterburg,  15.12. 2015

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo