Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. október 2021

Jimmy Synovec o stretnutí s Bohom: Jeho láska je neopísateľná

Jimmy Synovec o stretnutí s Bohom: Jeho láska je neopísateľná

Foto: Súkromný archív

Autorka: Zuzana Rigdová

Pred dvoma rokmi počas behu odpadol a ocitol sa na hranici života a smrti. Vzápätí sa nachádzal v Božej prítomnosti. O tom, aký Boh je, čo je pravé bohatstvo a ako vyzerá večnosť, hovorí manžel, otec a kresťanský aktivista Jimmy Synovec (30).

Na youtube opisujete svoje svedectvo o stretnutí s Bohom. Skúste nám to stretnutie opísať, aký je Boh a Božia láska?

Som vďačný Bohu, že je tak milostivý, že mi dal druhú šancu a že vďaka tomu sa k vám  môžem prihovoriť. Boh a Božia láska je neopísateľná a neuchopiteľná, vždy, keď spomínam na túto udalosť a to, čo som počas toho zažil, hovorím ľudom, že aj napriek tomu, že som to zažil, neviem to dostatočne vysvetliť. V tom zmysle, že mi nestačia slová, ktoré poznám, ktorými to viem dostatočne opísať.

Ale späť k otázke, aký je Boh: Stále ho spoznávam a myslím, že veľmi dlho budem, pretože viem, že nie som schopný to celé uchopiť, pretože som ho nezažil v plnosti. Nevidel som Ho ako bytosť/ človeka, keďže o mojom živote ešte nebolo rozhodnuté, či sa vrátim späť na zem, ale vnímal som ho cez nevyvrátiteľnú prítomnosť toho, že viete, že tam je. Vnímal som ho cez nádherné a silné svetlo, ktoré ale nebolo nepríjemné, ale naopak, ktoré bolo nádherné , v ktorom som chcel zotrvať kvôli Jeho prítomnosti. Pamätám si, že som bol šokovaný tou prítomnosťou Boha, že moje ľudské predstavy, aké je byť v Jeho prítomnosti, boli úplne iné, ako to bolo v skutočnosti. V momente, keď som vedel, že je tu Boh – autorita galaxie, som cítil rešpekt, lásku, pokoj, radosť a plnosť v tom, že je tu niekto, kto má môj život v rukách a vie, čo bude so mnou, a to celé, čo sa dialo, má pod  kontrolou, nakoľko dovtedy, čo som zažíval, som to necítil. A Božia láska ? Tá je najväčšia, verím, že aj kvôli nej tu stále som (úsmev).

Boha ste poznali aj predtým, ste aktívne veriaci človek, čím vás však prekvapil?

Pamätám si len ten pocit, ktorým ma prekvapil, a to je ten, že moja ľudská predstava bola úplne iná, ako to, ako som sa cítil v Jeho prítomnosti. A taktiež ma prekvapil svojou majestátnosťou, že je ďaleko väčší, ako si viem predstaviť. Keď si predstavíte, že by ste boli teraz v galaxii a videli tú veľkosť vesmíru, tak len nerozumiete, lebo si hovoríte, ako je to možné. Je to také veľké, že to nedokážeme svojim rozumom ani uchopiť.

Súkromný archív

Človek sa smrti prirodzene bojí. Z vašej skúsenosti, aká je večnosť?

Neviem, aká je večnosť, lebo som ju ešte nezažil, ale viem, akú mám perspektívu večnosti, a to je byť v Jeho prítomnosti. Verím, že to je najväčšia plnosť života, akú môžeme zažiť.

Vďaka mojej skúsenosti si uvedomujem, že najviac záleží na večnosti. 

Čo nás čaká po smrti? 

Po smrti sa ukáže, komu sme patrili a pre koho a čo sme žili. 

Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame spásu. Písmo totiž hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený
(Rim 10, 9-11).

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený (Marek 16, 16).

Boh má s nami dokonalý plán. Ak sa máme dívať jeho očami, čo je v živote dôležité?

Po mojej skúsenosti som sa začal modlievať modlitbu Otče náš, čo som predtým nerobieval, ale nie ako básničku. Učil sa to modliť, aby som si uvedomoval každé jedno slovo, ktoré som sa modlil. V nej sa modlíme „buď vôľa Tvoja“. Som presvedčený, že Jeho vôľa - Jeho plán je najlepší a najdôležitejší pre život každého z nás. Čiže, máme hľadať Jeho vôľu a to tým, že Jeho budeme hľadať, v modlitbe, v Písme, v poslušnosti, v oddanosti, v tom, že sa v každodenných rozhodnutiach budeme rozhodovať pre Neho.

Ako vieme nájsť a naplniť Boží plán pre nás?

Každý, kto uveril v Pána Ježiša Krista a spravil ho Pánom svojho života a žije v tomto rozhodnutí aj naďalej, lebo nie je to len o jednom rozhodnutí, ale o každodennom rozhodovaní sa, tak verím, že nájde a naplní svoj plán, lebo sa drží Zdroja.

Foto: Juraj Petruš 

Inzercia

Človek stále niečo hľadá, a nenachádza radosť a pokoj, prečo?

Ak si niekto vypočul môj príbeh, tak v ňom počul, že pri tom, ako som si myslel, že zomieram, som videl len ľudské tváre, neboli tam žiadne domy, auta, technológie, alebo iné „bohatstvo“. Videl som len ľudské tvare a som presvedčený, že je to z toho dôvodu, že na tom najviac záleží. Najväčšie dary a bohatstvo sú samotní ľudia a ľudské životy, ktorými sa máme navzájom požehnávať, pomáhať si, budovať sa, držať spolu, navzájom sa inšpirovať.

Ako konkrétne Bohu slúžite?

Ja sám sa s mojou manželkou Danielkou venujeme teenagerom v službe Widelife už viac ako 10 rokov, lebo ma to najviac napĺňa. Aj pri tomto platí to, čo je napísané v Biblii, že lepšie je dávať ako brať. A som presvedčený, že keď si človek uvedomí, že tu nie je len pre seba, ale že tu je aj pre druhých a začne pre nich niečo robiť, tak bude pociťovať skutočnú radosť, lebo vie, že pre toto bol stvorený. Človek, ktorý žije len pre seba a svoje „bohatstvo“, dokáže byť naplnený len chvíľkovo, ale jeho srdce nedokáže byť naplnené stále skutočným a pravým pokojom/radosťou. Preto poznáme aj mediálne veľmi veľa príkladov „slávnych“ alebo „bohatých“ osobností, ktorých to nenaplnilo a utiekli k závislostiam, ako alkohol, drogy, pornografia, smilstvo, gamblerstvo, ktoré ich a ich rodiny zničilo, a žiaľ, v mnohých prípadoch aj zabilo. Je krásne, ako v našom slovenskom jazyku máme vystihnuté, kto je skutočne BOHATÝ = BOH a TY. Presne to platí, skutočne. Bohatý je ten, keď je vo vzťahu Boh a ty, lebo vďaka tomu si uvedomuje, čo v skutočnosti je a nie je dôležité a na čom naozaj záleží.

Prečo Boh dopúšťa utrpenie? Aký má na to dôvod?

Tu by som povedal, že v prvom rade my dopúšťame to utrpenie, tým, že sme sa ako ľudstvo rozhodli rozhodovať o tom, čo je dobré a čo nie je dobré. Nerešpektujeme Najvyššiu autoritu, ktorá to stanovila a ukázala nám, že ak si budete počínať takto a takto, budete šťastne žiť, ale, naopak, sme vo vzbure voči nej. Tým pádom je to prirodzený dôsledok/dôvod nášho rozhodnutia, ako keď rodič povie dieťaťu – nedávaj ruku do ohňa, lebo sa môžeš popáliť a zraniť sa, a ak tam tú ruku dá, tak sa zraní a tak isto nás aj Otec Nebeský vedie skrze Bibliu. 

Samozrejme, aj ja mám otázky a nerozumiem všetkému, a to asi nikto, napríklad vtedy, keď dieťa trpí alebo zomrie, alebo sa stane nejaká udalosť, ktorej nerozumieme. Jedno ale viem,  že my sa na veci pozeráme iba z našej zemskej perspektívy, ale verím, že mnohé veci raz pochopíme z tej večnej perspektívy, ktorá je najdôležitejšia.

Ako sa zmenil váš život po tejto udalosti?

Chcel by som len ozrejmiť, že stále som ten istý človek a nerobí má táto udalosť nejakým špeciálnym, stále som tá istá osoba, ktorá má tiež svoje výzvy, rozhodnutia, pokušenia. Ale ma len utvrdila vo viere a realite večnosti. Začal som viac prehodnocovať celý svoj život a uvedomovať si, čo je v živote naozaj dôležité a čo nie, čo má cenu a čo nemá cenu. A v podstate som, paradoxne, začal ešte viac nechápať Jeho veľkosť a Jeho Lásku, akou nás miluje. A taktiež, ak by som vtedy zomrel, nemali by sme nášho ročného synčeka  Tobiáška, z ktorého sa teraz nesmierne vytešujeme.

Čo ste pridali a, naopak, vymazali zo svojho života?

Boh si dokáže použiť aj naše zlyhania a slabosti, dokonca aj tie najťažšie veci a udalosti, ktoré sme zažili, a to práve tak, že viem pochopiť a pomôcť práve tým, čo niečo podobné zažili.

Čiže z tohto hľadiska by som nevymazal asi nič, ale je mi ľúto dní, čo som len tak zabil a premárnil, ktoré ma v mojom živote nikam neposunuli, a to keď som bol napríklad závislý na pornografii alebo počítačových, respektíve online hrách. Ak by som niečo mohol zmeniť, tak aby som čo najskôr spoznal a odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi, nakoľko som uveril v Pána Ježiša vo svojich 14 rokoch. Bolo to moje najlepšie rozhodnutie, ktoré som spravil vo svojom živote.

Súkromný archív

Na čom teraz stojí váš život a k čomu sa usilujete inšpirovať iných?

Môj život stojí na tom, aby som sa naďalej každý deň rozhodoval pre Boha a aby sa diala tým pádom Božia vôľa v mojom živote. Túžim inšpirovať ľudí v tom, že odovzdať svoj život a žiť pre Boha je to najlepšie rozhodnutie, ktoré môže človek spraviť. A tiež, že Jeho vôľa je cesta plná dobrodružstva, ktorá je ťažká, ale rozhodne najlepšia. A túžim odovzdávať ďalej to najlepšie, čo som ja sám dostal, prijal, a to je Láska, ktorou je sám náš Stvoriteľ, Otec nebeský.

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu“ (Jn 3, 16-21).

 

 

Portál www.zastolom.sk sprevádza kresťanské rodiny na ceste viery. Robí tak prostredníctvom online magazínu, rozširovaním zoznamu odporúčaných psychológov, budovaním Facebookovej komunity, vymýšľaním a vyrábaním konkrétnych nástrojov na slávenie liturgického roka v rodine, ktoré ponúka vo svojom eshope. Nové články od septembra 2020 publikuje na Postoji.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.