Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. júl 2021

Očkovanie proti koronavírusu a kresťanská morálka: Rozpor alebo súlad?

Pandémia nového koronavírusu a jeho rôznych mutácii trápi svet už vyše rok a pol. Ľudstvo proti neviditeľnému nepriateľovi vyvinulo viacero spôsobov ochrany - od testovania obyvateľstva cez rúška až po zatváranie prevádzok a rušenie hromadných podujatí. V priebehu minulého a začiatkom tohto roka uzreli svetlo sveta nové zbrane - vakcíny. V súvislosti s tým sa objavili mnohé hlasy a obavy ohľadom účinnosti a morálnosti pri výrobe týchto vakcín. Ako sa má v tejto problematike zorientovať kresťan? Mal by sa kresťan dať zaočkovať? Vyjadrení k danej téme bolo viacero, ponúkam kratšie zhrnutie.
Očkovanie proti koronavírusu a kresťanská morálka: Rozpor alebo súlad?

Kiahne boli dlhé stáročia skutočnou metlou ľudstva. Už z obdobia starovekého Egypta existujú záznamy o ich smrtiacom pôsobení. Odhaduje sa, že v priebehu 18. storočia iba v Európe zomrelo na toto vysoko infekčné ochorenie ročne približne 400-tisíc ľudí. Koncom toho istého storočia prišiel na scénu anglický lekár Edward Jenner, ktorý vyvinul prvé vakcíny proti kiahnam. Jenner bol veriacim kresťanom a krátko pred smrťou si zapísal tieto slová: „Nie som prekvapený, že ľudia nie sú vďační mne. Som však zaskočený z toho, že nie sú vďační Bohu za dobro (vakcíny), ktoré im cezo mňa poskytol.“

Pre zaujímavosť, ešte v roku 1967 si kiahne vyžiadali dva milióny obetí. Vďaka očkovaciemu programu o trinásť rokov neskôr Svetová zdravotnícka organizácia WHO hlásila, že pravé kiahne sú zlikvidované.  

Medzi Jennerovými priateľmi a podporovateľmi boli aj kresťanskí kazatelia - Rowland Hill a John C. Lettsome. Jenner sa stal skutočnou legendou a môžeme dnes povedať, že jeho práca zachránila viac životov, ako práca akéhokoľvek iného človeka.  

Vakcíny proti kiahnam ocenili aj v Katolíckej Cirkvi. Už v roku 1757 bol zaočkovaný vtedajší pápež Benedikt XIV. A začiatkom 19. storočia pápež Pius VII. prehlásil, že „vakcíny sú mimoriadnym objavom, za ktorý by sme mali byť vďační Všemohúcemu.“

Ako je to s vakcínami proti novému koronavírusu? 

Je morálne dať sa zaočkovať problematickou vakcínou?

V kontexte koronakrízy vyvstala o to viac téma ochrany zdravia a používania ochranných prostriedkov. Vakcína sa prezentuje ako zásadný prvok v boji proti vírusu. Prejavuje sa to aj v propagačných kampaniach v prospech vakcinácie („vakcína je sloboda“). Faktom je, že vďaka vakcínam sa podarilo ľudstvu zneškodniť viaceré choroby, ktoré dnes už takmer nepoznáme. 

Napriek všetkému, existuje množstvo ľudí, ktorí nie sú presvedčení o účinnosti a spoľahlivosti nových vakcín proti covidu-19. Dôvody tejto nedôvery sú rôzne: bagatelizovanie nebezpečnosti vírusu, nedôvera k očkovaniu ako takému, nedôvera k vláde a k zdravotníckym inštitúciam, viera v rôzne konšpiračné teórie, nesprávne a klamlivé informácie a podobne. Istá ostýchavosť až nedôvera pretrváva aj v mysliach kresťanov. 

V Katechizme Katolíckej Cirkvi sa dočítame, že „život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh zveril. Máme sa o ne rozumne starať a brať pritom do úvahy potreby iných a spoločné dobro.“ Očkovanie sa v tejto súvislosti javí ako výborný prostriedok proti nebezpečnému vírusu, akým je nepochybne covid-19.

Na strane druhej, jedným z najčastejších argumentov proti očkovaniu proti covidu-19 je skutočnosť, že pôvod niektorých vakcín má spojitosť s potratmi, ktoré boli vykonané v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Napríklad vakcíny spoločnosti Pfizer-BioNTech a Moderna síce neboli vyrobené priamo z buniek potratených detí, ale boli testované na tkanivách pochádzajúcich práve od nenarodených detí. Spojitosť vakcín AstraZeneca a Johnson and Johnson s potratmi je ešte užšia - pri výrobe boli využité práve tieto bunkové línie potratených detí.

Katolícka (a všeobecnejšie kresťanská) morálka vníma potrat ako závažné previnenie a preto vo vedomí mnohých veriacich vznikla pochybnosť (mohli by sme dokonca hovoriť aj o kríze svedomia) či je morálne správne dať sa zaočkovať vakcínou s takto problematickým pôvodom. Koncom roka 2020 dal Vatikán s vedomím pápeža Františka kladné stanovisko k použitiu vakcín proti covidu-19. Nechať sa zaočkovať teda nie je hriechom, pochybnosti u mnohých kresťanov však naďalej pretrvávajú. Zaiste, mnohé výhrady sú oprávnené.

Inzercia

Kľúčovým bodom našej diskusie tak možno ani nie je otázka samotného očkovania, ako všeobecnejšia otázka spolupráce zo zlom. V našom prípade existujú rôzne stupne takejto spolupráce. Priama spolupráca na zle, akým je potrat je vždy nemorálna. Katechizmus pripomína, že vedomá a dobrovoľná spolupráca pri potrate je ťažký hriech. Cirkev (a píše o tom aj pápež Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae z roku 1995) rovnako považuje za nemorálne, ak sa niekto snaží prostredníctvom nemorálneho konania prísť k dobrému cieľu. Je neprípustné, aby zabíjanie nenarodených detí slúžilo ako prostriedok k výrobe vakcín, ktoré majú chrániť ľudí pred chorobou. Účel nesvätí prostriedky.

Život je však náročný a prináša najrozličnejšie morálne dilemy. Všetci ľudia sú povolaní k tomu, aby konali dobro a vyhýbali sa zlu. V našom komplikovanom svete je však žiaľ nemožné úplne sa vyhnúť aj najvzdialenejším formám spolupráce so zlom. (Ak je slovo „spolupráca“ v tomto prípade vhodné slovo.)

Potreba etických vakcín

Problematika vakcín a vzdialenej spolupráce so zlom v istom zmysle pripomína problematiku platenia daní. Je takmer isté, že naše dane nekončia vždy v správnych vreckách a u ľudí s dobrými úmyslami. Napriek tomu sme povinní platiť dane. Ani sám Ježiš Kristus neučil, aby židia neplatili dane rímskemu cisárovi, hoci určite dobre poznal ako funguje modloslužobnícky rímsky svet a na aké účely sa používajú dane.

Hoci mnohí úprimne veriaci chcú zaujať jasný postoj k otázke očkovania, niektoré situácie vedia byť natoľko zložité, že sa nedá vyjadriť jednoznačné áno alebo nie. Niektoré vakcíny proti covidu-19 sú problematiké, no ich použitie neznamená, že by ich prijímateľ bol zodpovedný alebo spoluvinný za potrat (či dokonca dával súhlas k nemu!), ktorý sa odohral kedysi v minulosti. Preto nie je dôvod na obavy z hriechu. Tieto vakcíny sú síce dovolené na použitie, no ani to nemôže byť cestou k tomu, aby veriaci začali zľahčovať zlo potratu. Práve naopak, Cirkev vyzýva k tomu, aby boli vyvíjané etické vakcíny a aby sa zabránilo akýmkoľvek manipuláciam so životmi pri ich vývoji, testovaní alebo výrobe. 

Pápež Ján Pavol II. to v encyklike Evangelium vitae zdôraznil jednoznačne: „Veriaci sú povinní uchýliť sa k alternatívnym vakcínam (ak existujú), vyvíjať tlak na politické orgány a zdravotnícke organizácie, aby boli k dispozícii ďalšie vakcíny bez morálnych problémov.“ 

Cirkev hlása aj to, aby prístup k vakcínam bol určený pre všetkých rovnako a zároveň, aby očkovanosť bolo založená na princípe dobrovoľnosti. Na strane druhej, ako je uvedené v nóte ohľadom morálnosti niektorých vakcín proti covidu-19, „tí, ktorí popri tom všetkom, z dôvodov svedomia, odmietajú vakcíny vyprodukované s bunkovými líniami pochádzajúcimi z potratených plodov, musia vynaložiť úsilie, aby inými ochrannými prostriedkami a vhodnými spôsobmi správania zabránili tomu, že sa stanú prenášačmi infekčného činiteľa.“

Titulný obrázok 
https://www.internationaldisabilityalliance.org/access-to-covid19-vaccination

 

Odporúčame

Blog
O očkovaných ovciach a dezolátoch

O očkovaných ovciach a dezolátoch

Alebo o ľuďoch, ktorí sa rozdelili na dva tábory, v ktorých si každá strana postavila svoju pomyselnú vatru názorov, aby v nej spálili čo len náznak pohľadu tých druhých. A pritom by možno len stačilo pochopiť, že nás spája to isté. Únava.

Blog
Keď  nebeská brána škrípe

Keď nebeská brána škrípe

Dnes som zašla na cintorín. V tichom tichu som postávala nad hrobmi a zverovala tajomstvá tým mojim „hore.“ Za každou tou kopou mramoru sa skrýval príbeh. Taký, ktorý som poznala osobne, ale i ten, ktorý mi je známy len z rozprávania.

Denník Svet kresťanstva