Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
23. júl 2021

Žiadna krv! Svedkovia Jehovovi a transfúzie krvi

Prečo je odmietanie krvných transfúzií nebiblické a z pohľadu medicínskej etiky nemorálne.
Žiadna krv! Svedkovia Jehovovi a transfúzie krvi

Svedkovia Jehovovi sú v očiach verejnosti známi tým, že vo dvojiciach chodia po domoch ohlasovať evanjelium, strikným dodržiavaním pravidiel organizácie alebo masovými zhromaždeniami, kde sa číta z Biblie a káže. Svedkovia majú vo svojej doktríne zakomponovaný aj jeden zvláštny článok: neprijímajú transfúziu krvi.  Dôvod?

Na oficiálnej webstránke Svedkov nájdeme nasledovné vysvetlenie: „Svedkovia neodmietajú transfúzie zo zdravotných dôvodov, ale z náboženských. V Starom i Novom zákone je prijímanie krvi jasne zakázané. V Biblii tiež čítame, že život každého tvora je v jeho krvi, čiže z Božieho pohľadu krv predstavuje život. Teda my Jehovovi svedkovia odmietame krv jednak z poslušnosti voči Bohu a jednak z úcty k nemu ako k Darcovi života.“

Pozrime sa bližšie na učenie Svedkov o krvi a krvných transfúziach.

Odmieta Boh transfúzie krvi?

Náboženskú skupinu Svedkovia Jehovovi založil koncom 19. storočia americký pastor Charles Taze Russell. Odmietanie krvnej transfúzie však nebolo v pôvodnom učení Svedkov. Až v roku 1945 organizačný zbor Svedkov začlenil do zoznamu doktrín článok o tom, že prijatie krvnej transfúzie odporuje Biblii. 

Svedkovia argumentovali (a dodnes argumentujú) konkrétnymi citátmi zo Svätého Písma. Ide napríklad o verš zo starozákonnej knihy Genezis 9,3-5:  „Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm, všetko vám dávam, ako predtým zelené byliny. Len mäso s dušou, teda s jeho krvou, jesť nebudete, lebo za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera, za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata.“

Pri Starom zákone ostaneme, pretože aj kniha Levitikus poslúžila Svedkom pri argumentácii proti transfúziam: „Nikto z vás nesmie jesť krv, ba ani cudzinec, ktorý býva medzi vami ako hosť, ju nesmie jesť. Ktokoľvek z Izraelitov a z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami, uloví zviera alebo vtáka, čo sa smie jesť, nechá mu vytiecť krv a zakryje ju zemou. Veď život každého tvora je v jeho krvi, ona ho oživuje. Preto som Izraelitom povedal: Nesmiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude odstránený.“ (Lv 17,13-15)

Z toho, že tieto verše nehovoria nič o krvných transfúziach, ale o požívaní krvi, si Svedkovia ťažkú hlavu nerobia - už v roku 1951 vyšiel v časopise Strážna vež článok, ktorý tento zjavný rozpor vysvetľuje tak, že krv ako pokrm a krvná transfúzia patrí do tej istej kateógie a musí byť odmietnutá. 

Pre Svedkov nie je odmietanie krvi iba nejaká okrajová záležitosť alebo rituálny predpis. Krv predstavuje zdroj posvätného života a preto otázka krvi patrí k samotnému jadru učenia Svedkov. Prijatie krvi od iného človeka by pre verného Svedka znamenalo stratu spásy, vylúčenie z klubu vyvolených. A preto je lepšie obetovať pozemský život v prospech života po smrti. Ak Svedok cúvne a prijme transfúziu, riskuje nielen stratu blaženosti, ale aj vylúčenie zo spoločenstva veriacich. 

Biblické interpretácie Svedkov ohľadom neprijímania transfúzii krvi sú problematické. Kontext veršov z kníh Genezis a Levitikus ani len nenaznačuje, že by mal Boh problém s krvnými transfúziami. Neodkazuje ani na ľudskú krv, skôr na zvieraciu. Preto je hlbokým nedorozumením a omylom zamieňať odmietanie krvi ako ho chápe Starý zákon s odmietaním transfúzie krvi. 

Ak čítame v knihe Levitikus ďalej, dozvieme sa, že Boh zakazuje požívať nielen krv, ale aj tuk. (pozri Lv 3,17)  Nie je známe, že by Svedkovia odmietali tuk. V Starom zákone nájdeme desiatky rituálnych a ceremoniálnych príkazov a zákazov, ktoré však boli dobovo podmienené a s príchodom Nového zákona stratili svoju platnosť. Dokonca ortodoxní Židia, ktorí sú známi presným dodržiavaním starozákonných košér predpisov jasne rozlišujú medzi požívaním krvi a odmietaním krvných transfúzii. 

Biblická a teologická interpretácia Svedkov v otázke prijímania, resp. odmietania krvi je falošná a manipulatívna, a je postavená na prístupe typickom pre fundamentalistické náboženské skupiny - ignorovanie dobového kontextu, vytrhávanie a absolutizovanie vybraných pasáží z Písma. 

Žiaľ, v tomto prípade fundamentalistický prístup k Biblii má na svojom konte konkrétne obete. 

Inzercia

Etický a právny rozmer odmietania transfúzií

Odmietanie krvných transfúzii Svedkami postavilo do pozoru nielen teológov a lekárov, ale aj právnikov. Súdny znalec a odborník na sekty Dušan Lužný vysvetľuje, že v Česku súdy dávajú prednosť právu na život pred pacientovou vôľou odmietnúť podanie krvi. V prípade Európskeho súdu je to naopak, „uprednostňuje právo človeka rozhodovať si o svojom tele a rešpektuje náboženskú vieru, aj keď to môže viesť k ohrozeniu zdravia,“ hovorí Lužný v rozhovore pre dennik SME. 

Zaujímavý je napríklad prípad z Bulharska. V roku 1998 bol status tamojších Svedkov ako náboženskej skupiny ohrozený zo strany vlády práve kvôli ich postoju k transfúziam krvi. Miestni Svedkovia sa tak obrátili na Európsky súd pre ľudské práva. Bulharskí Svedkovia následne vydali vyhlásenie, v ktorom sa píše, že veriaci majú v otázke transfúzie krvi „voľnú ruku“ a v prípade prijatia krvi im za to nehrozia žiadne tresty.

Celkom inú skúsenosť mal istý bývalý člen organizácie Svedkov Jehovových. V jednom televíznom dokumente o tejto organizácii opisuje svoj zážitok: „Otázka krvi nás z hĺbky duše trápila, pretože ak by sme umožnili transfúziu našej dcére, boli by sme vylúčení zo spoločenstva. Lekári síce vedeli, že sme Svedkovia, no postavili nás pred jasnú voľbu - alebo vernosť spoločenstvu alebo život našej dcéry. Pôvodne som bol rozhodnutý, že musím dať prednosť Božiemu zákonu, no o pol hodiny na to prišiel do ambulancie šerif so súdnym príkazom o tom, že dcéra musí prijať krv.“ 

Muž opisoval to, ako sa ho starší zboru Svedkov pokúšali presvedčiť, že jeho dcéra nesmie prijať krv. Dokonca navrhovali, aby sa pokúsil dievča odpojiť od prístrojov a uniesť z nemocnice. Pre dlhoročného Svedka bol tento moment poslednou kvapkou a krátko na to zo spoločenstva vystúpil. 

Slovenské právo sa na dilemu rešpektovať vôľu pacienta alebo zachrániť život pozerá tak, že život je na prvom mieste. Aj keď si pacient neželá krvnú transfúziu, lekár je povinný konať v súlade s Hippokratovou prísahou a chrániť život. V opačnom prípade by sa lekár dopustil trestného činu neposkytnutia pomoci, za ktorý by mu hrozil trest odňatia slobody od šiestich mesiacov do troch rokov. 

Odmietanie krvných transfúzii zo strany Svedkov Jehovových je tragickým príkladom mylného chápania posvätných textov a pseudonáboženskej upätosti. Svedkovia sú tak neraz stavaní pred rozhodnutie byť verní pokynom organizácie alebo vlastnému svedomiu. Nie vždy víťazí to druhé.  

Zdroje 

Jehovah's Witnesses - Wikipedia

Distinctive Beliefs of the Jehovah's Witnesses | Catholic Answers

Titulný obrázok - https://www.columbian.com/news/2012/feb/06/bloodless-surgery-peacehealth-southwest-addresses/

 

Venuje sa spoločenským, kultúrnym a náboženským témam. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa. (Kontakt: bloger.kc@gmail.com)

Odporúčame

Blog
Mária a Jozef Draveckí: Starkí majú rešpektovať intimitu mladej rodiny

Mária a Jozef Draveckí: Starkí majú rešpektovať intimitu mladej rodiny

Zažívajú iný rozmer lásky, a to život v pokračovaní novej generácie v podobe ich vnúčat. Prežívajú s nimi radosť a vďačnosť a naplno odovzdávajú všetko, čo patrí do stopy ich rodu aj do úlohy starých rodičov. Jožko (74) a Mária (71) Draveckí z Bratislavy si čas starých rodičov vychutnávajú naplno, no zachovávajú múdry odstup a rešpekt tam, kde ho mladá rodina potrebuje.

Blog
Kľúčový bod na priamke času vesmíru!

Kľúčový bod na priamke času vesmíru!

“Ježiš k nim pristúpil a povedal: „Dostal som všetku moc v nebi a na zemi. Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich dodržiavať všetko, čo som vám prikázal. A ja budem s vami po všetky dni až do konca tohto usporiadania sveta.“ - Matúš 28:18-20.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.