Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. júl 2021

Vinič a ratolesti

Vinič a ratolesti

Vinič a ratolesti

Zamyslenie (Jn 15,1-11)

 

1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.

2 On každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá

   prináša ovocie, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia.

3 Vy ste už čistí slovom, ktoré som vám povedal.

4 Ostaňte vo mne ako ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie

   sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo

   mne.

5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša

   veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne.

   Potom ich pozbierajú, hodia na oheň a zhoria.

7 Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste, o čo chcete,

   a splní sa vám to.

8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa

   mojimi učeníkmi.

9 Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás. Ostaňte v mojej láske!

10 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako

    som ja zachovával prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.

11 Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša

     radosť bola úplná.

 

Štruktúra

Obraz viničného kmeňa a výhonkov, ktorým Ježiš ilustruje svoj vzťah k učeníkom (vv.1-5)

Vinič a suché ratolesti (vv.6-8)

Ježišova výzva aby sme ostali v jeho láske (vv.9-11)

 

Kontext

Inzercia

Evanjeliový úryvok Jn 15,1-11 patri do Ježišovej rozlúčkovej reči (Jn 13,31-16,33). Je to podobenstvo vv.1-6;  a vo vv. 7-17 sa toto podobenstvo rozvíja v kontexte Ježišovej rozlúčkovej reči. Ježiš na začiatku svojej rozlúčkovej reči dáva svojim učeníkom nove prikázanie (Jn 13,31-35); Petrovi dáva výstrahu, že ho trikrat zaprie (vv.36-38). Ježiš oznamuje, že odchádza k Otcovi a nelúči sa od apoštolov naveky (Jn 14,1-14). Ježiš prisľubuje Ducha Svätého (Jn 14,15-31). V 15. kapitole  je Podobenstvo o viniči (Jn 15,1-11) po ktorom nasleduje prikázanie lásky (Jn 15,12-17). Ježiš ďalej hovorí o nenávisti sveta (Jn 15,18-25) a na konci rozlúčkovej reči povzbudzuje učeníkov, že po svojom odchode sa k nim opäť vráti (Jn 15,16-24).

Zamyslenie

v.1:Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.

Otec je opísaný ako vinohradník a teda vlastník a ochranca viniča. Obraz viniča používajú najmä proroci a označujú nim vyvolený národ (Ž 80,2). Prorok Jeremiáš hovorí: Ja som ťa však zasadil sťa vinič šľachetný, ako samé pravé semä. Ako si sa mi zmenil! Vinič spotvorený, cudzí!“ (Jer 2,21). Podobenstvo o vinníci nájdeme aj u proroka Izaiáša: „Zaspievam svojmu miláčikovi pieseň svojho priateľa o jeho vinici. Vinicu mal miláčik môj na úrodnom úbočí“ (Iz 5,1n; 27,2).

V synoptických evanjeliách Ježiš používa tento obraz ako podobenstvo o nebeskom kráľovstve (Mt 20,1-8; 21,28-31.33-41) a robí z plodu viniča Eucharistiu Novej zmluvy (Mt 26,29). Na tomto mieste sa sám vyhlasuje za opravdivú vinicu, ktorej plod, opravdivý Izrael, nesklame božské očakávanie. Ježiš na začiatku hovorí: Ja som pravý vinič aj na iných miestach evanjelia hovorí: Ja som chlieb (Jn 6,35), Ja som svetlo (Jn 8,12), Ja som brána (Jn 10,9),  Ja som dobrý pastier (Jn 10,14), Ja som vzkriesenie a život (Jn 11,25), Ja som cesta, pravda a život (Jn 14,6).
 

vv.2-3: On každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala ešte viac ovocia. Vy ste už čistí slovom, ktoré som vám povedal.

Ovocie predstavuje svätosť života, ktorý je verný prikázaniam najmä prikázaniu lásky (vv.12-17).

Aby sme mali predstavu ratolesť to sú malé konáre viniča z ktorého potom vyrastajú strapce hrozna ako o tom hovorí prorok Ezechiel (Ez 15,2-5). Učeníci, ktorí nežijú s Kristom a nie sú s nim spojení sú obrazne len konáre bez ovocia podobne ako Izrael neprinášal ovocie (porov. Ez 15,2-5).

vv.4-5: Ostaňte vo mne ako ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

Zostať v Ježišovi znamená udržiavať sa vo vzťahu s ním. Učeníci nemôžu prinášať ovocie ak nevytrvajú vo vzťahu s Ježišom.

v.6: Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia na oheň a zhoria. 

Hodnota viniča je len v jeho ovocí. Prorok Ezechiel hovorí o neužitočnej vinici, ktorá skončí v ohni podobne aj ratolesť, ktorá nezostane na viniči: „Pán prehovoril ku mne takto: Syn človeka, akú prednosť ma drevo viniča medzi všetkými stromami, vetvička, ktorá je medzi stromami lesa? Či vezmú z neho drevo, aby ho spracovali na náradie? Či vezmú z neho klin, aby naň navešali rozličné nádoby? Veru ho dajú ohňu za pokrm; jeho dva konce strávil oheň a prostriedok mu je popálený; či je súci na zužitkovanie? “ (Ez 15,1-5n). Otec ako vinohradník odrezáva každú neplodnú ratolesť, ktorá nakoniec zhorí v ohni. 

vv.7-8: Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.

Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.

Správnejšie povedané učeníci už sú Ježišovými učeníkmi a keď budú prinášať ovocie Otec je tým oslávený podobne o tom hovorí evanjelista Matúš: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobre skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach “ (Mt 5,16).

„Ostávanie v Ježišovi“ znamená zostať s nim spojený a jeho slova zostanú v nás.

vv.9-10: Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako som ja zachovával prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.

Verše nadväzujú na Ježišovo prikázanie lásky: „Toto je moje prikázanie. Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15,12).

Aj v Prvom Jánovom liste sa píše: „A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal“ (1Jn 3,23).

v.11: Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná.

Ježiš nechce aby učeníci boli smutní z jeho odchodu z tohto sveta ale chce aby mali radosť. Ježiš vo svojej veľkňazskej modlitbe hovorí tiež o radosti: „Ale teraz idem k tebe a toto hovorím ešte na svete, aby mali v sebe plnosť mojej radosti“ (Jn 17,13).

Aplikácia

Evanjeliové podobenstvo o viniči je krásne posolstvo o Ježišovej láske, v ktorej mame zostávať. Byť v živom vzťahu s Ježišom a prinášať denne ovocie lásky. Zostávať v Ježišovi a milovať ho znamená osvojiť si jeho spôsob myslenia a konania. Podobenstvo o viniči nám ponuka niekoľko podnetov na meditáciu: Otec ako vinohradník sa stará s láskou a trpezlivosťou o ratolesti a chce aby sme prinášali ovocie. Aby sme svojim životom svedčili o Bohu tam kde žijeme a milovali svojich blížnych. Ježiš je pravý vinič ak budeme žiť v Ježišovej láske, v jeho milosti a žiť sviatostne pristupovať k eucharistii a tiež pravidelne čítať Božie slovo potom budeme prinášať ovocie. Kto nežije sviatostne s Ježišom nielen stráca jeho milosť ale postupne uschne ako ratolesť, ktorú hodia na spálenie. Zostaňme vernými Ježišovými učeníkmi.

 

Štefan Kónya, 2021

 

Použitá literatúra

Novy zákon s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Vydavateľstvo Dobra kniha Trnava, 2008

 

Venujem svoj čas čítaniu Svätého písma a píšem zamyslenia. Skončil sa rok Božieho slova ale v našom živote môžeme aj naďalej čítať Pánovo slovo. Som pevne presvedčený, že Sväté písmo nám môže „dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2Tim 3,15).

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Morálny distres - ďalšia epidémia

Morálny distres - ďalšia epidémia

Morálny distres. Keď sa človek po prvýkrát stretne s týmto pojmom, často mu nehovorí nič. Môže sa dokonca stať, že v ňom na prvý pohľad vzbudí nevôľu – najmä kvôli prívlastku „morálny“. A ešte „distres“, čo to vlastne je? Stres poznáme všetci, ale distres – čo tá predpona „di-“ chce vlastne povedať? A prečo epidémia?