Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. júl 2021

Kauza arcibiskupa Bezáka – fakty známe i neznáme

Po potvrdení návštevy pápeža Františka na Slovensku sa objavili aj želania a dohady či „rehabilituje“ kontroverzne odvolaného arcibiskupa Bezáka. Vyriešenie tejto kauzy, ktorá veľmi uškodila slovenskej cirkvi, by bolo skvelou správou. V diskusii k téme však dohady, emócie a obvinenia silno prevažujú nad faktami. Tu sú podstatné a zdokumentované fakty ku kauze a vyjadrenia cirkevných autorít.
Kauza arcibiskupa Bezáka – fakty známe i neznáme

Výnimočné odvolanie

Katolícka Cirkev má vyše 5 tisíc biskupov. Zatiaľ čo „vymenovanie biskupa vždy malo svoje pravidlá, odvolávanie biskupov je takou zriedkavosťou, že tam sa na podrobné pravidlá nemyslelo.“ (F. Vnuk) Odvolaním arcibiskupa Bezáka sa neporušili cirkevno-právne predopisy, lebo na taký prípad žiadne neexistovali. Takýto predpis či pravidlá ustanovili až za pápeža Františka, približne v čase jeho stretnutia s Bezákom. Štátny sekretár kardinál Parolin vydal zvláštnu normu o odvolávaní biskupov ako komentár ku can. 401 CIC. „Viem, že na jej vydaní mala silný vplyv práve Bezákova kauza.“ (Kardinál Vlk, 2015, rozhovor pre Cesta+) Podľa nových pravidiel by už odvolanie nemohlo prebehnúť tak ako sa to stalo Bezákovi.

Za 30 rokov do odvolania Róberta Bezáka bolo odvolaných približne 10 biskupov. V posledných rokoch odstúpili alebo boli odvolaní viacerí, väčšinou pre podozrenia zo sexuálneho zneužívania, alebo preto že takéto podozrenia neriešili. Alebo pre finančné prehrešky. Odvolanie arcibiskupa Bezáka je výnimočné a od íných prípadov odlišné v tom, že podnes nie sú známe jeho dôvody, ani žiadne Bezákove chyby, ktoré by boli primeraným dôvodom na odvolanie.

Kauza stále rozdeľuje cirkev, vzbudzuje vášne, niektorí ju zneužívajú na boj proti cirkvi, alebo podporu politikov, ktorí hrubo porušujú požiadavky Biblie a sociálneho učenia Cirkvi na politiku a riadenie štátu. V diskusiách, vrátane tej za 2 blogmi o možnej rehabilitácii Bezáka pri ohlásenej návšteve pápeža na Slovensku, ktoré aktuálne patria k najčítanejším na Postoji, prevažujú dohady, obvinenia a polopravdy nad faktami. Preto, aj na žiadosť jedného z diskutujúcich (Andrej B), ponúkam súhrn podstatných FAKTOV k tejto kauze.

Predohra odvolania arcibiskupa Bezzáka

Majetok a financie arcidiecézy ešte desiaty rok po páde komunistickej diktatúry so súhlasom arcibiskupa Sokola spravoval eštebák Náhlik. V liste z decembra 1999 sa biskup D. Tóth sťažoval, že je to na škodu cirkvi a k nespokojnosti 80 % duchovných. (Vieme aj o ďalších nezrovnalostiach. List tu: https://www.cas.sk/clanok/231650/sokujuci-list-safaril-s-peniazmi-trnavskej-arcidiecezy-stb-ak/ ) Arcibiskup Bezák po nástupe do úradu žiadal z Ríma audit stavu a predchádzajúceho spravovania diecézy. Ten neprišiel. Prečo mu nevyhoveli? Nepričinil sa o to niekto, kto potom loboval za Bezákovo odvolanie?

Bezák prišiel do Trnavy z Banskobystrickej diecézy. Tú vtedy viedol biskup Baláž, ktorý verejne oponoval Mečiarovmu komunisticko-nacionalistickému zlepencu, čo je podnes v slovenskej Cirkvi výnimočné. Od svojho predchodcu v úrade Sokola a nástupcu Oroscha sa Bezák líši v názore na štýl pastorácie, a najmä na spoločensko-politické otázky ako vojnový Slovenský štát, pôsobenie ŠtB a komunistami (z)riadeného združenia Pacem in Terris, aj na súčasnú politiku a politikov. Jasne to vidno aj z viacerých ich verejných vystúpení.

V týchto politických otázkach má Sokol blízko aj k väčšine slovenskej katolíckej emigrácie, „zahraničným Slovákom“ ktorí do r. 1990 desaťročia pôsobili v Ríme, kde mali aj mnoho kontaktov a známostí. Dosť silné zastúpenie vo Vatikáne mali Slováci aj v roku 2015 keď český kardinál Vlk sprostredkoval Bezákovo stretnutie s pápežom, a majú ho podnes, ako povedal v súvislosti s očakávanou návštevou pápeža aj M. Gavenda (Postoj 3. 7. 2021)

Kauza je aj dôsledkom osobného sporu Bezáka so Sokolom. Príčinou je aj to, že Sokol sa ako emeritný arcibiskup nechcel stiahnuť, ale zasahoval do vedenia diecézy. Bezák ho v septembri 2009 osobným listom žiadal aby to nerobil, a oznámil opatrenia ktoré spravil aby tomu zabránil. Podľa informácií z médií, ktoré nikto nepoprel, Sokol list kopíroval a rozdával.   Tak sa dostal do médií. ( http://www.sme.sk/c/5259894/bezak-razne-napomenul-sokola.html#ixzz3bu8JHURF ) Najmä z kontroverzného predvolebného vystúpenia mons. Oroscha v marci 2019 vidno, že osobný spor má s Bezákom aj on.

Iniciatíva zo Slovenska, akcia z Vatikánu

Vyhlásenie Apoštolskej nunciatúry v SR z 9. 7. 2012 hovorí, že Bezákovo odvolanie sa pripravilo „na základe početných podnetov poslaných priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie v Trnavskej arcidiecéze.“

Ich dôsledkom bola vizitácia, ktorej sa zúčastnil aj český biskup Baxant. Známych je 11 otázok, ktoré riešili, a ktoré svedčia hlavne o kvalitách ich autorov a obvinení. (Otázky aj odpoveď R. Bezáka tu: http://www.topky.sk/cl/10/1317301/Uniklo-11-hriechov--ktore-Vatikan-vyci... )

Predseda českej biskupskej konferencie kardinál Duka sa k tomu vyjadril: „Především chci říci, že českému episkopátu byl dán „černý Petr“, ... protože se hledal vizitátor, který bude rozumět slovensky – vedle italsky mluvícího nuncia. Byl vybrán pan biskup Baxant, jako člověk dialogu a uhlazeného vystupování. Otázky nesestavoval on, sestavovala je Kongregace pro biskupy. Tyto otázky při přečtení určitě vyvolávají rozpaky, možná někdy i údiv. Musíme však vycházet z toho, že vznikly na základě reportů a udání, které přišly do Vatikánu ze Slovenska na zmíněnou kongregaci. A povinností vizitátora je tyto otázky položit....“ (23. 6. 2013, Christnet.cz https://www.postoj.sk/3229/rozhovor-kardinal-duka-o-cirkvi-dialogu-aj-o-odvolani-arcibiskupa-bezaka)

Potom prišlo rozhodnutie Bezáka odvolať. Nuncius Mons. Mario Giordana ho najprv žiadal aby sám odstúpil. Keď to Bezák odmietol, prišiel v júli 2012 dekrét o odvolaní. Bezák sa „ťažko prehrešil neposlušnosťou“ - tým že dekrét prečítal o deň skôr ako bolo určené jeho zverejnenie. A vyjadril nespokojnosť a žiadal aby mu oznámili dôvody. Ale z vedenia diecézy odstúpil. A začala veľká a kontorverzná diskusia vrátane akcií nespokojných veriacich.....

List Benedikta XVI.

Predseda KBS arcibiskup Zvolenský nás 8. 11. 2012 oboznámil s listom, ktorý vo veci odvolania arcibiskupa Bezáka napísal a vlastnoručne podpísal Benedikt XVI. Potvrdil tam že o odvolaní vedel, čo niektorí predtým spochybňovali. V krátkom liste sa síce neuvádzajú dôvody odvolania R. Bezáka, ale predsa sa tam niečo dôležité objasňuje a naznačuje.

Benedikt XVI. napísal: „Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze.“ Z formulácie nie je isté, či a nakoľko sa tým myslí situácia v diecéze, ktorú riešil odvolaním Bezáka, alebo situácia pol roka po odvolaní, ktorú chcel riešiť týmto listom. Podstatné je, že pápež ani slovom nenaznačil, že jediným či hlavným vinníkom neusporiadaného riadenia diecézy je arcibiskup Bezák. Ani v žiadnom oficiálnom vyjadrení k odvolaniu sa nepoužila formulácia, ktorá hovorí že je to cirkevný trest.

Pápež želal slovenským biskupom, ktorí by mali „aj naďalej sprevádzať spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so záujmom“. Dôležité je pápežovo želanie obnoviť v slovenskej cirkvi kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie „v autentickom duchu II. Vatikánskeho koncilu.“ (viac tu: https://www.postoj.sk/7684/kauza-bezak-papez-prehovoril-nieco-sa-vyjasnilo )

Morálka a cirkevné majetky

Bezáka sa po odvolaní zastala Konferencia vyšších predstavených mužských reholí na Slovensku. Kardinál Dominik Duka: „Mohu říci zcela otevřeně, že pan arcibiskup Bezák nebyl odvolán na základě nějakého morálního deliktu. Celá kauza do jisté míry vypovídá o slovenské politicko-církevně-náboženské situaci." (23. 6. 2013) Podobne sa vyjadril kardinál Vlk. Biskup a bývalý väzeň komunizmu Václav Malý povedal, že Bezák má talent osloviť istú ťažko osloviteľnú skupinu ľudí, a nehlása nič, čo je v rozpore s učením RKC.

Krátko po oznámení odvolania sa objavili dohady a podozrenia, že príčinou je to, že Bezák narušil a odhalil niektoré finančné machinácie za jeho predchodcu, prípadne ich prepojenie na niektoré Vatikánske inštitúcie. Tak sa vyjadril aj F. Mikloško.

Ján Čarnogurský, ktorý predtým 2 roky vystupoval ako obhajca Jána Skola, v lete 2014 Bezáka zavádzajúcim spôsobom obvinil, že práve on zle narábal s cirkevným majetkom. Vecná a faktami doložená analýza jeho textu je tu: https://www.postoj.sk/3786/kauza-bezak-a-cirkevne-majetky Teraz len pripomínam, že advokátska kancelária Čarnogurského mladšieho bola pred nástupom Róberta Bezáka právnym zástupcom diecézy. Od Bezáka zobrala 1,6 milióna eur ako odstupné za zrušenie zmluvy, a už niekoľko dní po Bezákovom odvolaní táto kancelária rozosielala prepúšťacie listy niektorým zamestnancom ABÚ. Ján Čarnogurský starší to komentoval: „Viem o takomto odstupnom. Nebudem hovoriť, odkiaľ to mám." (TASR, 27. 7. 2012, viac tu: https://www.postoj.sk/7728/z-blogu-cirkev-a-pravo-arcibiskup-a-carnogurskeho-zlaty-padak )

František Vnuk 13. 5. 2015 demagogicky prirovnal Bezákovo odvolanie k prípadu nemeckého „márnotratného" biskupa F.-P. Tebartz-van Elsta. Okrem toho, že v jeho prípade bola na rozdiel od Bezáka pri odvolaní všetkým známa príčina, vidno práve na tomto prípade zásadný rozdiel slovenskej a nemeckej cirkevnej štábnej kultúry. Po informáciách o budovaní predraženého sídla zriadil predseda nemeckej biskupskej konferencie komisiu, ktorá o tom vypracovala odbornú správu, ktorú predložili Kongregácii pre biskupov. Potom ako biskup Tebartz v r. 2014 odstúpil, zverejnili 100 stranovú správu na stránkach biskupskej konferencie. (http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2014/2014... )

Inzercia

Exkomunista Kusý a nacionalista Labo

V januári 2014 využil kauzu Bezák na útok proti Cirkvi exkomunista Kusý v denníku SME. Kriticky som naň reagoval tu. https://www.postoj.sk/7355/m-kusy-o-r-bezakovi-ovecky-verzus-sudruhovia Spomínam to preto, lebo je to ukážkový príklad škody ktorú kauza spôsobila, a snáď aj toho ako možno na takéto útoky racionálne reagovať. Samozrejme Kusý na SME má omnoho väčší vplyv než môj blog na Postoji....

Názory viacerých ovplyvnila aj kontroverzná kniha „Pravda o odvolanom arcibiskupovi“ známeho autora Š. Laba SJ. Labo patril do okruhu zahraničných Slovákov, ktorí roky pôsobili v Ríme, a mal blízko k arcibiskupovi Sokolovi. Roky chodil po Slovensku spolu s Jánom Košiarom, ktorý na predvolebných videách podporoval Kotlebu. Kniha je písaná útočne emotívnym štýlom, tvrdenia a obvinenia Bezáka v nej silno prevažujú nad faktami k jeho odvolaniu. Všetky použité konkrétne fakty a tvrdenia pochádzajú z okruhu arcibiskupa Sokola. Na „schizmatika“ Mikloška útočil podobne ako neskôr arcibiskup Orosch. Od knihy sa dištancoval provinciál rehole Jezuitov, lebo nemá „ducha vzájomnej lásky, úcty, pokoja a pravdy“... „ani neprispieva k skutočnému zmiereniu.“

Kritická analýza knihy s citátmi vrátane vyjadrenia provinciála Jezuitov z 6. 3. 2014 je tu:

https://www.postoj.sk/7285/kontroverzna-pravda-o-odvolanom-arcibiskupovi V knihe je okrem toho aj jedno dôležité svedectvo, ktoré si však nikto nevšíma: Labo napísal, že odvolanie zariadili Slováci, ktorých meno „bolo známe aj v Ríme. Dokonca na najvyšších miestach, vrátane pápeža Benedikta XVI."

Stretnutie s pápežom, divné vyhlásenie

Stretnutie arcibiskupa Bezáka s pápežom Františkom 10. 4. 2015, ktoré sprostredkoval kardinál Vlk, oživilo nádej na spravodlivé vyriešenie kauzy. Vlk o stretnutí hovoril napr. v rozhovore pre Katolický týdeník č. 16/2015 Okrem iného povedal, že stretnutie bolo morálnou rehabilitáciou Bezáka. (rozhovor tu: https://www.katyd.cz/clanky/vlk-papez-rozhodne-o-kauze-bezak.html ) Správu prevzali a komentovaili viaceré médiá.

Vlka ako prvý kritizoval F. Vnuk, ktorý v minulosti útočil aj na slovenských biskupov pod vedením R. Baláža za ich nesúhlas s Mečiarovým návrhom zákona „na ochranu republiky“. Potom zverejnila TK KBS Vyhlásenie Štátneho sekretariátu Svätej stolice: „Sv. stolica zarmútená nepresnými a nesprávnymi interpretáciami tohto stretnutia chce upresniť, že malo výlučne súkromný účel, a tým bolo vyjadrenie ľudskej a kresťanskej lásky Svätého Otca spolubratovi biskupovi - bez toho, aby sa vstupovalo do jeho predchádzajúcej záležitosti...“ (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150518041 )

Proti tomu sa ohradil Vlk, najmä otázkou ako môže o stretnutí niečo vyhlasovať niekto, kto pri ňom nebol. Pod vyhlásením „není uvedeno žádné jméno zodpovědné osoby, která uvedené žádá, žádný podpis, žádné číslo jednací. Pod textem je jen anonymně uvedeno několik institucí.... Takovýto způsob jednání nikterak nepřispívá k vyjasnění a uklidnění celé situace.“ (24. 5. 2014 tu: http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=826 ) Katolícke noviny uverejnili toto kontroverzné vyhlásenie, Katolický týdeník aj vyhlásenie aj vyjadrenie kardinála Vlka. Viac k téme tu: https://www.postoj.sk/7076/utajeni-cirkevnici-verzus-arcibiskup-bezak-a-kardinal-vlk

Pápež František pri stretnutí so slovenskými biskupmi 12. 11. 2015 dal za pravdu kardinálovi Vlkovi v tom ako on opísal ich stretnutie s arcibiskupom Bezákom. https://www.christnet.eu/clanky/5630/papez_frantisek_dal_za_pravdu_kardinalovi_vlkovi.url To dokazuje, že uvedené vyhlásenie pod značkou Štátneho sekretariátu bolo zavádzajúce. Jeho autori sú utajení podobne ako autori sťažností na Bezáka. Prečo asi?

Odkiaľ vieror fúka?

Toľko fakty, oficiálne dokumenty a vyjadrenia cirkevných predstaviteľov z verejne dostupných zdrojov. Dá sa z nich pochopiť mnohé. Aj to aká skupina ľudí kauzu rozbehla a preto nesie hlavnú zodpovednosť za jej priebeh a dôsledky. Dodávam len to, že    1. podnes nie sú známe žiadne chyby R. Bezáka, ktoré by boli primeraným dôvodom na odvolanie, a  2. žiadna jeho chyba 1-2-5 rokov po odvolaní nemôže byť príčinou odvolania.

Napriek tomu niektorí tvrdia, že Bezákove slová a postoje po odvolaní sú dostatočným dôkazom oprávnenosti odvolania. Sú to najmä ľudia myslením, cítením a politickými názormi blízki arcibiskupom Sokolovi a Oroschovi, ultrakonzervatívni kresťania z okruhu dezinformačných webov ako Hlavné správy Gloria.TV, voliči Kotlebu, Danka, Harabina či Smeráka Šefčoviča. Opakujú tri Bezákove „previnenia“ po odvolaní, ktoré vraj spätne dokazujú oprávnenosť odvolania: 1.  nereagoval na odvolanie dostatočne „sväto“, mlčky a pokorne. 2.  Svojimi „liberálnymi“ vyjadreniami sa naplno prejavil ako odpadlík od pravej katolíckej viery. 3.  Vo voľbách podporil „liberálnu“ Čaputovú. Keďže sa často opakujú, stručne sa k nim vyjadrím.

Ťažké previnenia odvolaného arcibiskupa?

1.  Niektoré Bezákove vystúpenia a reakcie po odvolaní naozaj neboli ideálne. To však nedokazuje oprávnenosť či spravodlivosť jeho odvolania. Skôr sú dôsledkom jeho traumy z nespravodlivého odvolania, zo zrady ktorú mu spôsobili neférovým konaním niektorí členovia Cirkvi, ktorej zasvätil svoj život. Niečo podobné ako pocity niekoho, koho podviedol manželský partner. Najhlasnejšie v tom Bezáka kritizujú takí, ktorých arogantné a inkvizítorské vystupovanie má ďaleko od pokory, hľadania pravdy či snahy o ľudské porozumenie. Takí čo ignorujú alebo aj schvaľujú všetky chyby Bezákovych odporcov.

„ Na obou stranách se trochu zapomnělo, že některé věci je třeba řešit s větší citlivostí.“ (D. Duka) „V této kauze se udělala řada chyb i ze strany církve, které situaci vyhrotily. Ovšem na druhé straně ... vše není tak jednobarevné a arcibiskup Bezák není na vývoji celé kauzy tak úplně bez viny. … vlna protestů, která se potom zdvihla na způsob rakouské sekularizované  organizace „My jsme církev“ … které bohužel arcibiskup Bezák nezastavil a nevysvětlil lidem, že takto nelze v církvi jednat, i když chápu v určitém směru rozhořčení lidí.“ (M. Vlk tu: http://christnet.eu/clanky/5237/rozhovor_s_otcem_kardinalem_vlkem_pokracovani.url )

2.   Už od júla 2012 niektorí dokazujú oprávnenosť Bezákovho odvolania jeho údajnými liberálnymi a odpadlíckymi vyjadreniami. Takmer vždy len na základe subjektívnych pocitov a názorov, bez súvislostí, bez presného citovania Bezáka a vecných argumentov čo a prečo povedal zle. Často sú to ľudia, čo nadovšetko obľubujú štýl M. Kuffu, šíria aj výplody Ľ. Blahu, tvorcovia a čitatelia webov ako Hlavné správy, AzN, Gloria.TV, ktoré ako dezinformačné označil aj Hovorca KBS Kramara. Takí čo odmietajú a z liberalizmu obviňujú aj II. Vatikánsky koncil a pápeža Františka.

Niekedy by som aj ja od arcibiskupa čakal viac, kvalitnejšie argumenty a formulácie. Slabé, vrátane teologicky nejasných a ináč diskutabilných vyjadrení však občas možno počuť aj od iných kňazov a biskupov. (Práve tým však môže osloviť hľadajúcich či „neveriacich“, ktorých iní neoslovia.)

3.   Podporil Čaputovú. Podľa niektorých najväčšie previnenie. Najmä podľa tých čo podporili jej volebných protikandidátov a intenzívnou antikampaňou prispeli k tomu, že sa KDH nedostalo do parlamentu. Takých, ktorým sa páčia predvolebné vystúpenia arcibiskupa Oroscha, M. Kuffu a J. Košiara.

Zuzana Čaputová iste nie je ideál kresťansko-demokratickej politiky. Ale keď porovnáme osobný charakter politikov, a hlavne podľa kritérií Biblie, spravodlivosti, kultúrnosti a sociálneho učenia Katolícke cirkvi ich skutky v štátnej, verejnej a politickej funkcii, tak je jasné, že Čaputová je podstatne lepšia než exkomunisti, Gašparovič, Fico a jeho SMER vrátane Šefčoviča, Danko, Harabin, Kotleba, Kollár. To znamená, že kňazi a biskupi, ktorí podporili týchto politikov, spravili podstatne väčšiu chybu než Bezák podporou Čaputovej. (Skutočnou chybou zrovnateľnou s podporou Kotlebu či Šefčoviča, bola podpora kandidáta PS-Spolu, kvôli ktorej s Bezákom „skončil“ aj Fero Mikloško)

Stručný záver

V článku uvedené FAKTY hovoria dosť. Nebudem ich komentovať. Niekto pochopí súvislosti, niekoho to podráždi. Dúfajme, že pápež František prinesie svetlo a riešenie aj to tejto kauzy, ktorá silno uškodila cirkvi aj Slovensku. Na záver pripomínam len želanie sv. Jána Pavla II., aby Cirkev bola transparentná ako dom zo skla, a slová Benedikta XVI. : „Tí, ktorí upalovali iných za ich odlišný názor, nepochopili evanjelium.

titulná fotografia-zdroj L´Osservatore Romano

 

Odporúčame

Blog
Liberál Harabin proti ochrane života a demokracii

Liberál Harabin proti ochrane života a demokracii

JUDr. Harabin po návrate z dovolenky v Portugalsku, silno zasiahnutého agresívnym delta variantom koronavírusu, nedodržal predpísanú karanténu, odmietol test, riadi súd bez rúška a vyzýva k nedodržiavaniu protikovidových opatrení. Beztrestne. To ukazuje jeho aroganciu papaláša a bezohľadnosť k životu a zdraviu občanov, biedu slovenskej demokracie a justície, aj pomýlenosť všetkých kresťanov podporujúcich Harabina ďalších exkomunistov. A pripravuje 3. vlnu pandémie, ktorá s lockdownom môže priniesť aj zatvorené kostoly.

Blog
Storočná učiteľka zo Sobraniec: "Nie som za priateľstvo so ZSSR"

Storočná učiteľka zo Sobraniec: "Nie som za priateľstvo so ZSSR"

Mohla vzdelávať stovky študentov, no éra komunistického režimu jej to znemožnila. Vyhodená zo školstva, prenasledovaná, no napriek všetkým tým tlakom žila svedomito a mala odvážne postoje, ktoré formovali aj iných. Medzi jej žiakov patril emeritný arcibiskup Alojz Tkáč, redemptorista Jozef Sukovský. Dňa 17. júla si pripomína 100 rokov od jej narodenia.