Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. novembec 2015

Manželstvo

Ja tu pozerám na takú malú hŕbku, ktorá tu leží. Sú to špeciálne knihy. Dostal som ich, aby ste ich istým spôsobom dostali aj vy. Už sme videli dve. No a teraz sa dnes pozrieme na tretiu. Tak manželstvo. Nie je to konkrétna ponuka pre dámy, ktoré ma počúvajú. Je to názov knihy. Napísali manželia Kellerovci. Priezvisko Keller môže niektorým niečo asociovať. Tento muž sa volá Timothy a manželka Kathy. Nuž a to bude predmetom dnešného nášho putovania. Vitajte.
Manželstvo

Ja na túto knihu pozerám z niekoľkých uhlov. Ten prvý uhol, z ktorého pozerám na túto knihu, je, že ju napísal aktuálne žijúci človek, ktorý pozná našu dobu. Dokonca je protestantským pastorom v New Yourku. Myslím, že v episkopálnej cirkvi. Druhý... taká obava, či vám dokážem priblížiť, v čom je iný jeho text od iných textov, ktoré teraz na túto tému vyšli.

vypočujte si reláciu vo zvukovej podobe:

 

Téma je to výsostne aktuálna. Ja si myslím, že keď oprávnene kritizujeme zvrátené ideológie komunistického typu ako je gender a podobné špinavosti, musíme prísť aj s nejakou alternatívou. Najlepšou reklamou, ako správne žiť svoj život, partnerský, manželský, je, aby naše kresťanské rodiny boli šťastné. Niekde sem ide aj muž, ktorý už niečo prešiel vo svojom manželstve. Pretože občas neváha byť veľmi osobný. Samozrejme, iste sú to príbehy, ktoré už preboleli. Sú už hodny toho, aby boli zverejnené v knihe.

Prvá časť knihy sa venuje akoby negatívne súčasnému stavu manželstva, vysokej rozvodovosti, štatistikám. Kniha má naozaj veľmi, hlavne v tejto úvodnej časti, veľmi vysoké ambície. Pracuje s konkrétnymi číslami, štatistikami, vyjadreniami. A tak, ako je to u týchto autorov, a u Kellera možno zvlášť, veľmi rád si pomôže pomôckami z toho, čo sme videli v telke, čo sme počuli. Nejakými bonmotmi. Od ľudí, ktorí by mohli niečo znamenať v našej spoločnosti či americko-európskej, alebo ja neviem, či globálnej. No, poďme si čítať. (prvá ukážka)

 

Ja si myslím, že téma manželstva je veľmi zaujímavá. Keller veľmi pekne trafil klinec po hlavičke, keď napísal, že hlavným problémom súčasného alebo súčasného pohľadu na tieto veci je JA manželstvo. Absolútne veľké očakávanie na svojho partnera. Nesmie byť omylný, nesmie mať chyby. Musí byť krásny, bohatý, šikovný. Musí byť spoločensky akceptovaný. Ale čo sa mňa týka, nech sa neopováži niečo odo mňa chcieť. Alebo vyjadriť akúkoľvek nespokojnosť. To neznesiem. Lebo ja som JA. Ak sa stretnú dvaja ľudia v takom JA manželstve, naozaj tam potom dôjde k veľkému lámaniu. Asi tam dlho nemôže vydržať nejaká ochota niečo zdieľať, zjednotiť sa, niečo vybudovať. Keďže ten jeden vlastne vychádza z predpokladu, že ten druhý je povinný byť mu podriadený. Byť mu sluhom, aby on sa zaskvel. Či už je to muž alebo žena. Poďme si znovu čítať. (druhá ukážka)

 

Práve som tak v hlave objavil, v čom je táto kniha jedinečná. Napríklad v tom, že chce lámať mýty, ktoré sú tak typické, tak typické, aj pre kresťanov. Až je to obludné. Možno niekde práve tu by sme mali ťať a rezať, chirurgicky zakročiť. Nuž kde? Aj na Slovensku máme pojem, ktorý znie takto: Chcem nájsť toho pravého... Chcem nájsť tú pravú... No ale Keller tvrdí, že niečo také vlastne neexistuje. Vychádza z takýchto vecí. Pod slovom pravý rozumieme niekedy až akúsi dokonalú bytosť. Ale je protipól tak dokonalý, aby ten dokonalý mohol k nemu prísť a vydržať to s ním? A potom, Keller veľmi rozumne hovorí, aj keby ste stretli toho pravého, môže to trvať veľmi krátky čas, pretože ľudia sa menia. Aj vy sa meníte. A bude ten pravý, pravý aj o rok, o dva, o tri? Alebo stačia tri mesiace, aby už nebol pravý? Tento mýtus Keller naozaj jasne potopil. Už len pre toto by bolo fajn, milí, drahí, si to prečítať a pozrieť sa na tieto veci.

Keď som čítal prvú časť knihy, veľmi som sa tešil, že sa prepracujem k ďalším veciam. Pretože v tých ďalších už naozaj Kellerovci idú k jadru. Hovoria o tom, ako vyviaznuť, ako sa modelovať, ako vystavať dobrý vzťah, ktorý by sa stal manželstvom. No tak si poďme o tom niečo prečítať. (tretia ukážka)

Inzercia

vypočujte si reláciu vo zvukovej podobe:

 

Druhá kapitola má krásny názov. Volá sa: Sila pre manželstvo. Začína podkapitolou, ktorá znie rovnako nádherne: Buďte naplnení Duchom. My, kresťania, niekedy špekulujeme. Buď všetko akoby príliš hodíme na Pána Boha – zjednodušujem. Ale niekedy zase robíme úplne opačne. Chceme o manželstve počuť od psychológov. Chceme počuť radcov, poradcov, predmanželských, manželských. Akoby nám unikal Duch Svätý, ktorý v nás autenticky chce pracovať. Ktorý v nás, kresťanoch, chce byť naplno zatiahnutý do našich partnerských problémov. Do hľadania partnera, partnerského vzťahu. Do vstupu do manželstva. Akosi akcentuje Keller tú svoju tézu o JA manželstve. Pripomína Božie slovo, ktoré hovorí, že: „Buďte si navzájom poddaní v Kristovej láske.“ To je naozaj krásna výzva! On tam veľmi rýchlo vysvetlí, že naše osobné zranenia môžu byť veľkým problémom, aby sa takéto veci naozaj diali. Je tam ale niečo veľmi optimistické. Pretože on hovorí, že stačí jeden. Aby jeden začal konfrontovať svoj egocentrizmus. J e d e n  z  d v o j i c e.  

A už sa tam môžu odohrávať veľké veci.

pokračovanie v jednom z budúcich blogov, ďakujem

 

 

 

+

Odporúčame

Blog
Kubík

Kubík

Videl som kubíky hliny ako vyleteli do vzduchu. Zem sa sypala ako piesok, ako prach, ako hnedý sneh, ako popol sopky. Jeho hnev sa rozlieval, láva pretekala svoje pevné korytá. Boží anjel sekal mečom, mohutnými údermi udieral zem. Snažil som sa uhnúť, nebolo vlastne kde. Rukami som si zakryl tvár. ...

Blog
Valdajský klub 2015

Valdajský klub 2015

Tohoročný Valdajský klub sa opäť konal v Soči, presnejšie nad Soči v lyžiarskom stredisku vybudovanom pre zimné olympijské hry 2014. Nad hotelom sa týčili hrebene Kaukazu.