Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. novembec 2015

Oskár Formánek - rehoľník a biskup skrytej cirkvi

 

Začiatkom septembra 2015 uplynula storočnica od narodenia pátra Oskára Formánka. Nedožitých sto rokov nám dáva vhodnú príležitosť zastaviť sa pri jeho ľudskom a rehoľnom svedectve.

P. Oskár Formánek sa narodil 7. septembra 1915 v Lysej pod Makytou ako najstarší z desiatich detí v roľníckej rodine. Po skončení ľudovej školy pokračoval v gymnaziálnych štúdiách v Trenčíne. Pre jeho účasť na Pribinových oslavách v Nitre ho vylúčili v roku 1933 z gymnázia. Miestny farár mu odporučil obrátiť sa na ružomberského preláta Andreja Hlinku a hľadať riešenie u neho. Po rozhovore s A. Hlinkom našiel východisko v tom, že 29. januára 1934 vstúpil do jezuitského noviciátu.

V gymnaziálnych štúdiach pokračoval od septembra 1935 a v nasledujúcom roku ich zvŕšil maturitou v Kláštore pod Znievom. V septembri 1936 začal filozofické štúdia na Teologickej fakulte v Innsbrucku. Po dvoch rokoch odchádza do Chorvátska aby na Filozofickom inštitúte v Zahrebe dokončil štúdia. Po praktickej dvojročnej službe na gymnáziu v Levoči začína v septembri 1942 teologické štúdia na rehoľnom inštitúte v Banskej Bystrici. V závere teologických štúdií je 25. januára 1945 vysvätený na kňaza. P. Oskár nastupuje do funkcie subministra v jezuitskom dome v Ružomberku a v júli 1947 ho predstavení vyslali dokončiť formáciu na ročný pobyt tretej probácie do belgického Wépion-Namur. Po roku v zahraničí sa vrátil do jezuitského domu v Bratislave. Od júla 1949 je mu zverená úloha sócia v noviciáte v Ružomberku. Sóciom ostáva až do likvidácie mužských reholí v apríli 1950. S ostatnými jezuitmi bol najprv sústredený v jasovskom kláštore a po desiatich dňoch v Podolínci.

V roku 1955 bolo postupne internovaných na Slovensku 10 jezuitov. Páter Oskár bol zatknutý 3. apríla 1955 a vo vyšetrovacej väzbe v Žiline obžalovaný z vlastizrady. Na jar 1956 začal skupinový súdny proces Srna a spol.  Najvyšší súd v Prahe odsúdil 28. apríla 1956 pátra O. Formánka na 10 rokov väzenia nepodmienečne. Výkon trestu nastúpil do Nápravného zariadenia vo Valdiciach, kde bol internovaný až do mája 1960.  Po príchode do civilného života sa v júli 1960 zamestnal na Ústave geodézie a kartografie v Púchove. Tu pracoval až do mája 1965. Následne sa P. Formánek presťahoval do Prešova. V Prešove bol pol roka zamestnaný ako plánovač na Poľnohospodárskom stavebno-technickom rozvoji neskôr v Poľnohospodárskych stavbách. Udalosti Pražskej jari v roku 1968 mu ponúkli možnosť zaradiť sa opäť do verejnej činnosti v Katolíckej cirkvi. Od októbra 1968 až do 30. septembra 1972 pôsobí v pastorácii vo farnosti Dóm sv. Mikuláša v Prešove. Jeho horlivú službu zastavil cirkevný tajomník, ktorý mu odňal štátny súhlas k verejnej pastorácii. V závere jeho kňazského pôsobenia v Prešove vzišlo u neho rozhodnutie prijať biskupské svätenie. V utajení mu ho v auguste 1972 vyslúžil na Morave bývalý spoluväzeň z Valdíc tajný biskup Félix Mária Dávidek.

Po odňatí štátneho súhlasu pre verejnú pastoráciu P. Oskár Formánek sa prechodne zamestnal v Kovospracujúcom podniku v Prešove ako skladník, neskôr v ZVL v Prešove ako robotník a na Okresnom stavebnom bytovom družstve v Prešove ako skladník až do dôchodku (1976). Popri povolaní pracoval po roku 1968 prechodne v tíme prekladateľov liturgických kníh pre Spolok sv. Vojtecha.

V novembri 1978 mu urobila Štátna bezpečnosť domovú prehliadku a zhabala viac kníh i ďalších vecí, ktoré hodlala využiť pre plánovaný súdny proces s ním. Po domovej prehliadke nasledovali ešte ďalšie 4 výsluchy s obviňovaním z trestnej činnosti, z marenia dozoru štátu nad cirkvami a z poburovania. V októbri 1979 prokurátor podal na neho prvú žalobu a Okresný súd v Prešove ho s Máriou Kožárovou 25. júna 1980 súdil za rozmnožovanie a za rozširovanie ilegálnej literatúry i podnecovanie laického apoštolátu. Súdna kauza bola zdĺhavá a páter sa odvolal až nakoniec ho v Prešove 28. júla 1982 odsúdili na jeden rok väzenia s podmienkou na 2 roky a Máriu Kožárovú na pol roka s podmienkou na jeden rok. O každom postupe súdu, o pátrovej obhajobe a o jeho odvolaniach sa na vyššiu inštanciu, podrobne referovali samizdatové média i rozhlasové stanice Hlas Ameriky a Vatikánsky rozhlas.

Inzercia

V roku 1983 P. Oskár vyjavil provinciálnemu predstavenému P. A. Osvaldovi skutočnosť o prijatí biskupského svätenia v roku 1972. Podľa vyžiadaných inštrukcií z Generálnej kúrie SJ z Ríma mala táto záležitosť ostať v utajení, bez vyvíjania akýchkoľvek aktivít vyplývajúcich z biskupskej hodnosti P. Formánka.

Páter bol v rokoch totality činný aj spisovateľsky. V podobe samizdatov sa šírili jeho diela Hľa žena, Podobenstvá Kristove, O eucharistii, Exegézy zo synoptických evanjelií.

Po telesnom a psychickom vyčerpaní dostáva v roku 1985 mozgovú príhodu a v r. 1987 porážku. Pri zdravotných komplikáciach a infarkte 21. júla 1991 P. Oskár Formánek zomrel. Bol pochovaný na prešovskom cintoríne 24. júla 1991.

Milan Hudaček SJ

Odporúčame

Blog
Pluralita v kresťanstve

Pluralita v kresťanstve

Vďaka médiam sa vracajú na pretras témy, pri ktorých si uvedomujeme, že medzi slovenskými veriacimi nepanuje v názore na tú alebo onú vec jednoznačná zhoda. Aj názory na posledné referendum, ktoré podľa jedných bolo úspešné, podľa iných nebolo, demonštrujú pluralitné videnie problematiky vo veriacej...

Blog
Valdajský klub 2015

Valdajský klub 2015

Tohoročný Valdajský klub sa opäť konal v Soči, presnejšie nad Soči v lyžiarskom stredisku vybudovanom pre zimné olympijské hry 2014. Nad hotelom sa týčili hrebene Kaukazu.

Blog
Pomôžeme?

Pomôžeme?

Sedím v maringotke v utečeneckom tábore v irackom Kurdistane a rozmýšľam, aké by to bolo, keby títo ľudia prišli k nám na Slovensko. (Výber z blogov)