Socializmus v slovenčine

Údelom štúdia žurnalistiky je aj vzdelávanie sa v oblasti slovenského jazyka. V učebných materiáloch som našiel nasledovné citáty, ktoré zverejňujem bez komentára:

„Pracujúci v kapitalizme sú prenasledovaní.“

„O eufemizmy triednych žargónov ide napr. vtedy, keď ich buržoázni diplomati používajú na zmiernenie, zakrytie brutálnych činov svojej vládnucej triedy. Buržoázny diplomat zámerne zmení slovo vykorisťovať eufemistickým výrazom civilizovať. Je to v zhode s vyhlásením istého buržoázneho diplomata: ´Jazyk je na to, aby sme zakryli svoje úmysly.´ V bežnej reči to znamená, že jazyk je na to, aby sme klamali národy. Eufemizmy buržoáznych diplomatov vznikajú teda v opretí o klamstvo, s cieľom zakryť vykorisťovateľské zámery svojej triedy.“
(„civilizovať“ – zavádzať, zaviesť, rozširovať, rozšíriť civilizáciu, spôsobovať civilizovanosť dakoho, dačoho, dodávať civilizovaný ráz dakomu, dačomu; zdroj : Ivanová-Šalingová, M., Maníková, Z.: Slovník cudzích slov, SPN Bratislava, 1983)

„V socialistickom Československu, v ktorom žijú bratské socialistické národy, český a slovenský, záujmom českej a slovenskej robotníckej triedy je, aby sa národný jazyk – predovšetkým jeho základná podoba: spisovný jazyk – rozvíjal a spoločensky maximálne uplatnil v záujme socialistickej spoločnosti. V praktickej jazykovede sa to odzrkadľuje predovšetkým v pravopise, slovníku a jazykovej kultúre. Vzťah medzi slovenským a českým jazykom sa rieši z hľadiska potrieb socialistickej spoločnosti a programu KSČ, postaveného na internacionálnych základoch, bratskej spolupráci a vzájomnej pomoci českého a slovenského socialistického národa.“

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo