Rímskokatolíci v Medzilaborciach

Profesor na vysokej škole stále rozprával, že kto veľa číta, veľa aj vie. Má prehľad v rôznych oblastiach a nenastáva potom pri rozhovoroch s inými ľuďmi k trápnemu tichu a pod.

Posledný májový deň bola verejnosti predstavená ďalšia publikácia, ktorá môže človeka osloviť. Môže mu pomôcť lepšie chápať dejiny, históriu, obdobie, v akom žili naši predkovia. „Slovo, ktoré je v tejto knihe zobrazené a používané predstavuje pravdu. Tá je neomylná, pretože je Božia,“ zaznelo z príhovoru zástupcu z mesta Medzilaborce.

O niečo podobné sa pokúsil autor knihy Rímskokatolíci v Medzilaborciach Štefan Lenčiš. Zobraziť pravdu, zobraziť život predkov, ktorí žili v tomto veľmi zložitom meste pre vyznávanie viery.
Táto cirkev mala v minulosti veľmi ťažké postavenie. V knihe sa opisuje, ako sa tu žilo ťažko. Každá udalosť, či to boli vojny, politické obdobie a podobne ovplyvnili dejiny tejto farnosti. Recenzent tejto knihy Peter Zubko okrem iného povedal: „Hoci sa tu ľuďom žilo ťažko, prežili. Pretože Boh stráži tých, ktorí ho milujú.“

V Mestskom kultúrnom stredisku v Medzilaborciach sa na predstavení tejto knihy zúčastnilo asi dvesto ľudí. Boli medzi nimi mnohé známe tváre. Za všetkých spomeniem pomocného košického biskupa Mons. Bernarda Bobera. V programe vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy. Okrem toho vo voľnom čase jedného miestneho stredoškoláka vznikla aj štyridsaťminútová prezentácia, ktorú si mohli všetci zúčastnení pozrieť. Obrázkami tam bola zobrazená celá história rímskokatolíckej cirkvi v tomto meste. Od roku 1749, keď existuje prvá písomná zmienka o rímskokatolíckej filiálky Medzilaborce, keď obec patrila pod farnosť Papín až po súčasnosť, keď už existuje ako samostatná farnosť.

Existuje málo farností, ktoré majú svoju históriu zobrazenú v knižnej publikácii. Táto farnosť ju má. Predovšetkým vďaka zanieteniu kňaza venujúceho sa tejto vede. Štefan Lenčiš pochádza z Humenného. Okrem písania pôsobí aj vo farnosti Veľká Lodina. Na otázku, prečo sa venuje tejto činnosti, odpovedal: „Historické knihy dýchajú akousi tajomnosťou a vážnosťou. Iste preto, lebo v sebe obsahujú mnohé dejinné udalosti a osudy ľudí, ktorí žili pred nami. Historici sa usilujú ich poodkryť a zhodnotiť v kontexte danej doby. To odhaľovanie je veľakrát zaujímavé a prebúdza ešte väčšiu zvedavosť.“

Cez pozíciu bádateľa historických udalostí autor publikácie Rímskokatolíci v Medzilaborciach dodáva: „Pri skúmaní a neskôr aj objavení dejín sa človek stáva citlivejším a vnímavejším.“

Jozef Petko
Autor je študent Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo