Viac ako cestopisné príbehy

Anton Hykisch: Sám v cudzích mestách (príbehy nielen zo sveta). H&H, Bratislava 2006.

„Musíme sa zbaviť strachu zo sveta, zo strašidiel…,“ vyzýva nás Anton Hykisch v úvode ku knihe Nebojme sa sveta (Sprievodca globálnym myslením), ktorá vyšla pred piatimi rokmi a v ktorej autor tematizuje aktuálnu tému globalizujúceho sa sveta. „Naše postoje k svetu už desiatky rokov motivuje strach. Strach zo sveta, z neznáma, z nezrozumiteľných jazykov, zvykov, požiadaviek, áno, aj diktátov. Lenže nemôžeme ostať pri tomto deprimujúcom poznaní… Zo sveta nemožno utekať… Nemôžeme pred ním zatvárať oči, ani strkať hlavu do piesku. Nie je to idylický svet. Je nám málo zrozumiteľný. To však nie je dôvod, aby sme sa ho báli…“

Anton Hykisch, jeden z najscestovanejších slovenských spisovateľov, vníma „veľký“ svet ako výzvu, jeho poznanie ako príležitosť na lepšie sebaspoznanie (či už na individuálnej alebo spoločenskej úrovni), kontakty s ním, či pobyty v ňom, v tomto veľkom, cudzom svete ako možnosti overovania vlastných síl, schopností. To, že poznávanie sveta nechápal autor len ako „úradnú“ povinnosť v čase pôsobenia v pozícii slovenského veľvyslanca v Kanade, ale že ho dlhodobo chápe ako podstatnú súčasť svojej životnej filozofie, dokumentujú nielen jeho početné cesty po krajinách rôznych kontinentov, ale aj texty – eseje, literárne reportáže a poviedky, v ktorých sprítomňuje svoje poznanie, zážitky, pocity z návštev mnohých kútov Zeme. Predstavuje ich teraz čitateľom vo svojej najnovšej knižke (obsahujúcej staršie, ale aj novšie texty) Sám v cudzích mestách.

A. Hykisch, verný svojmu dávnejšiemu vyznaniu (z predtým spomínanej knihy o globalizácii), sa usiluje podať o svojich cestách, o svojom osobnom poznávaní sveta „azda neúplnú, ale úprimnú správu o tom, ako svet vníma sám seba…“. Nerobí si pritom nárok na úplnosť a vyčerpávajúcosť správy, no jeho zaznamenávanie zaujme svojou jedinečnosťou, osobitým spôsobom videnia.

Takmer dve desiatky textov zahrnutých do knihy vznikali vo veľkom časovom intervale – od 60-tych rokov minulého storočia až po prvé roky tohto storočia. Vznikol tak zaujímavý projekt, ktorý dovoľuje porovnávať spôsoby literárnych záznamov z ciest na priereze štyroch desaťročí – a čosi aj napovedá o vývine autorovho pohľadu a rukopisu, o ľudskom dozrievaní. Pre všetky texty vospolok platí, že prinášajú zaujímavo (beletristicky) spracované poznatky, dojmy, zážitky z cudzích krajín, obrazy zo stretnutí s cudzími, menej aj viac známymi kultúrami. Zatiaľ však čo poviedky-reportáže (texty rozhodne nemožno redukovať na žáner cestopisných čŕt) zo skoršieho obdobia prinášajú napätie späté zväčša s vonkajším dianím (niekedy dokonca s jeho záhadými zauzleniami navodzujúcimi takmer atmosféru detektívok), v textoch z posledného obdobia autor minimalizuje príbehovosť, nebuduje v nich napätie vyvierajúce z vonkajších udalostí, ale o to viac rozvíja filozoficko-meditatívnu rovinu, rozkrýva hlbšie pohľady na rozmanitosť kultúr, na ich možné strety. Akoby sa autorský subjekt „stíšil“, sústreďoval viac na hĺbkovejšie vrstvy cestovateľských zážitkov, ponáral sa do tajomstiev ukrytých v tradíciách vzdialených, starých kultúr, neľahko dešifrovateľných, ponúkajúcich viacznačné interpretácie „zážitku“ – a tým aj akúsi alternatívu k životným postojom racionálneho Európana. Ako čitateľku ma oslovili najviac práve texty (žánrovo vymedziteľné azda ako cestovateľské eseje či poviedky) z posledných rokov, ktoré majú silné filozofické pozadie. Jednak v tom zmysle, že prinášajú – okrem iného – aj (fragmentárne) zábery na filozofické/teologické myšlienky charakteristické pre tú ktorú kultúru, no oveľa viac v tom zmysle, že samy nastoľujú základné filozofické problémy – k akým patrí identita, prepojenie minulosti a prítomnosti, sebapoznanie, samota a medziľudské (medzikultúrne) vzťahy… Za veľmi sugestívnu pokladám napríklad poviedku Fotografia z ulice Liuličang alebo Pocta Borgesovi (z r. 1990), v ktorej sa autorovi podarilo výstižne vykresliť atmosféru pekingskej ulice pôsobiacej ako oáza literatúry, ako miesto, kde sa staré umenie stretáva s moderným, kde priam hmatateľne cítiť prítomnosť dávnej kultúrnej tradície… Poviedka je holdom nielen tejto uličke, ale aj knihám a čitateľom, ktorí, ponoriac sa či len listujúc v záľahe kníh, akoby zhadzovali svoje naučené každodenné masky a stávali sa tým, kým vo svojom vnútri naozaj sú, akoby vstupovali do nového sveta, v ktorom nahmatávajú pevne vrastené korene starej kultúry…. Očarenie touto ríšou knihkupectiev, antikvariátov, minigalérií, ako ho Hykisch sprítomňuje v texte, evokuje (nielen v ňom, ale aj v čitateľoch jeho textu) predstavy borgesovského literárneho vesmíru, vťahuje do magických vírov, a spôsobuje aj víry vnútorné – predovšetkým rozochvením imaginácie, jej vymanením sa spod prísnej cenzúry disiplinovaného racia. Spochybňuje tak istoty, o ktoré sa človek opiera v bežnom prežívaní, a láka víziami iného typu prežívania, víziami vlastných pozmenených podôb… Podobná magicko-realistická atmosféra rezonuje v poviedkach Ježiš Kristus bol asi Mexičan, Pokušenie Gándhího, Závraty z mysu Canaveral. Autor v nich naznačuje väčšiu zložitosť, záhadnosť vnútorného sveta človeka, akú podáva jeho zvyčajný obraz, a aj sám seba predstavuje týmito poviedkami v trochu inom svetle, ako ho poznáme z predchádzajúcich diel. Aj preto sa za knižkou obohatenou o dokumentárne fotogafie oplatí siahnuť.

Etela Farkašová

Knihu si možno kúpiť tu:
http://www.martinus.sk/?uItem=32018

V edícii pôvodnej slovenskej literatúry
ponúkame
17 magických príbehov
ilustrovaných dokumentárnou fotografiou
Anton Hykisch:
SÁM V CUDZÍCH MESTÁCH

Charakteristika:
● Zbierka poviedok súčasného slovenského spisovateľa,
esejistu, diplomata, je charakteristická jednou z autorových najvýraznejších osobných a azda aj profesionálnych čŕt jeho neprekonateľnej celoživotnej túžby za každú cenu obhajovať nové, nepoznané, dráždivé – zostať však vždy sám sebou.

● Sám – predovšetkým v neznámom cudzom svete, v cudzích nepoznaných mestách, kultúrach, obklopený neznámou či nepoznanou civilizáciou. Neraz magickou, pre Europana často aj nepochopiteľnou alebo neprijateľnou, mnohokrát nevypočítateľnou, ale často aj vypočítavou, ba až chamtivou.

● Autorove plnohodnotne umelecké poviedky sú zároveň aj vzrušujúcimi cestopisnými črtami a keďže niektoré z nich sa dotýkajú medziľudských vzťahov obdobia a krajín pred za železnou oponou, odhaľujú prostredníctvom zrelého autora, zrelého muža súčasnému a predovšetkým mladému čitateľovi aj mnohé neznáme najmä dobové fakty.

● Kniha je príťažlivým čítaním pre každého, kto nielen rád sníva o cestovaní a sám cestuje, ale pre všetkých tých, ktorí chcú vnímať a uvedomovať si čoraz intenzívnejšie a nevhynutné zbližovanie sveta.

Rok vyd. : 2006/december
ISBN: 80-88700-80-88700-65-5

Špecifikácia:
Rozmery 125 × 205mm, tvrdá väzba matné lamino, 208 strán

Cena: 229,- Sk

Hajko Hajková/knižné vydavateľstvo
Edisonova 7,82104 Bratislava
tel./fax: 02-43 41 27 61
e-mail: knihy@h-h.sk
www.h-h.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo