SLH otvára 13. semester


Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH), vzdelávacie občianske združenie, organizuje v zimnom semestri akademického roka 2008/2009 v Bratislave po trinástykrát semestrálny program určený 12 študentom a absolventom VŠ. Program je svojim obsahom interdisciplinárny (filozofia, teológia, sociológia, právo) a svojou formou interaktívny (analýza textu v moderovanej diskusii, písanie esejí, diskusie s pozvanými hosťami). Vyžaduje si znalosť angličtiny, nakoľko väčšina textov je v anglickom jazyku.

Cieľom programu je poukázať na intelektuálne bohatstvo kresťanskej tradície, a jej vzťah k formovaniu západnej civilizácie a súčasnej kultúry a inšpirovať mladých ľudí k jej hlbšiemu štúdiu.

Obsahom programu je:

* raz týždenne moderované diskusné stretnutia na základe štúdia diel kresťanských mysliteľov rozvrhnutých do 3 blokov:

Kresťanstvo a politická kultúra

Rodina a politický poriadok v kresťanskom myslení

Prirodzené právo, etika a verejná politika

* víkendový seminár za účasti zaujímavých hostí

* víkendová duchovná obnova

Program ponúka možnosť zlepšenia argumentačných a vyjadrovacích schopnosti, ako aj príležitosť spoznať známych kresťanských intelektuálov. Vytvára priestor pre spoluprácu na spoločných projektoch v kruhu mladých ľudí podobného zmýšľania. Cez zážitok živého spoločenstva môže prispieť k osobnému a duchovnému rastu.

!!!Uzávierka prihlášok: 15. september 2008!!!

Prihlášku a ďalšie informácie nájdete na www.slh.sk

V prípade otázok píšte na info@hanusfellowship.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo