Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára ďalší študijný semester

Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára v letnom semestri akademického roka 2008/2009 už 14. semester akademicko-formačného programu pre študentov a absolventov vysokých škôl. Je to znova príležitosť pre každého jedného z nás odporučiť SLH svojím kamarátom a známym. Vaša pozitívna skúsenosť a odporúčanie sú pre nábor do nového semestra veľmi dôležité.

SLH je jedinečný projekt, cez ktorý sme veľa dostali- či už v akademickej a intelektuálnej oblasti, alebo cez ľudí, ktorých sme vďaka komunite Spoločenstva stretli a spoznali. V našom okolí sa nachádzajú ľudia, ktorí by túžili tiež zažiť podobné dobrodružstvo, aké sme mali možnosť zažiť my, len nemajú potrebné informácie, resp. o SLH ešte nepočuli. Preto Vás povzbudzujem o šírenie myšlienky a informácie o tomto skvelom diele, aby sa život ďalších 12 ľudí mohol obohatiť skúsenosťou SLH.

Semestrálny program
Program je určený pre študentov a absolventov vysokých škôl. Jeho cieľom je vytvoriť spoločenstvo mladých motivovaných kresťanov, ktorí sú ochotní vydať sa na cestu za hľadaním pravdy. Semestrálny študijný program je iba časťou budovania väčšieho spoločenstva mladých intelektuálov, ktorých spája spoločná vízia osobného a verejného života v duchu hesla „Jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže to urobiť sám."

Ponúkame
intelektuálnu inšpiráciu
uvedenie do mnohých problémov z oblasti sociálnych vied, filozofie, teológie, žurnalistiky a aktuálneho spoločenského diania
možnosť zlepšenia vyjadrovacích zručností v pravidelnej diskusii
zážitok spoločenstva podobne zmýšľajúcich mladých ľudí
možnosť osobného a duchovného rastu

Študijný program SLH sa otvára na začiatku zimného a letného semestra akademického roka a trvá 11 týždňov. Na základe prihlášok sa v septembri, resp. februári urobí výber 12 účastníkov. Predpokladom na každé stretnutie je podrobné individuálne štúdium vybraných textov (cca. 150 strán týždenne) najmä v anglickom jazyku, písanie a prezentácie esejí (minimálne raz za tri týždne) v rozsahu 3 - 4 strán a najmä schopnosť aktívne sa zúčastniť diskusií. Každé stretnutie je rozdelené do troch tematických okruhov:
Kresťanstvo a politická kultúra
Rodina a politický poriadok v kresťanskom myslení
Prirodzené právo, etika a verejná politika

Študujú sa texty nasledovných autorov: Aristoteles, Tomáš Akvinský, P. L. Berger, J. Budziszewski, C. Dawson, R. Guardini, Ján Pavol II, R. Kirk, L. Hanus, C. S. Lewis, R. Neuhaus, H. R. Niebuhr, M. Novak, J. Stott, R. Schumann, P. A. Sorokin, J. Šimulčík, E. Voegelin a iných.

Program obsahuje aj prednášky pozvaných hostí, jeden spoločne strávený študijný víkend na začiatku semestra a jeden víkend na konci, určený na duchovnú obnovu.

Stretnutia sa konajú v každý utorok od 17:00 do 22:00.

Semester bude trvať od 17. februára 2009 do 12. mája 2009.

Prihlášky do programu v letnom semestri zasielajte emailom na adresu hanusfellowship(a)hanusfellowship.org najneskôr do 6. februára 2009 (piatok).

SLH v médiách:

Archív Rádia Lumen- relácia Študentské šapitó z 1.9.2008
http://www.lumen.sk/live-detail.php?id=12&m=9&r=2008

Archív TV Lux- relácia Doma je doma z 16.9.2008
http://www.tvlux.sk/archiv/play/311

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo