Štát plánuje trestne stíhať rodičov za „výchovnú po zadku“

Podľa ministerky práce sociálnych vecí a rodiny Tomanovej novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, platná od 1.1.2009, zakazuje všetky formy telesných trestov len v detských domovoch a nedotýka sa vzťahu rodič a dieťa. V novele zákona ministerka Tomanová ubezpečila rodičov, že im nebudú hroziť tresty za symbolické „po zadku“.

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny však prichádza s novým návrhom, v ktorom sa zasadzuje, aby boli zakázané akékoľvek telesné tresty aj pre rodičov. Na rokovanie vlády predložilo jej ministerstvo „Návrh národného akčného plánu pre deti na roky 2009-2012“, v ktorom sa navrhuje, aby sa zvážil spôsob implementovania zásady nulovej tolerancie k telesným trestom v každom prostredí, vrátane rodiny. Návrh národného akčného plánu pre deti je vo veci trestnoprávnych postihov rodičov v rozpore s doterajšími vyhláseniami vládnych predstaviteľov.

Občianske združenie Pastor bonus je zásadne proti týraniu a akémukoľvek ponižovaniu detí, ale „nesúhlasíme, aby rodičia boli trestne stíhaní za výchovnú po zadku“, povedal predseda občianskeho združenia Pastor bonus, Marek Nikolov.

„Je neprístupné, aby štát zbavoval rodičov významného nástroja uplatňovania rodičovskej autority“, povedal podpredseda občianskeho združenia Pastor bonus, Marcel Podolinský.

Podľa detskej psychiatričky MUDr. Anny Kováčovej „nemôžeme hovoriť o zlyhaní rodiča, ak sú vyčerpané všetky iné alternatívy a rodič vedome, bez hnevu použije voči dieťaťu telesný trest v podobe výchovnej po zadku, ale o rodičovskej výchove a stanovení hraníc pre dieťa. Po potrestaní je dôležité dieťa ubezpečiť, že napriek zaslúženému trestu je rodičmi stále milované.“

Anglický právnik Dr. Paul Diamond, ktorý obhajoval práva rodičov uplatňovať výchovnú autoritu voči svojim deťom, hovorí: "Existuje narastajúca snaha štátu posilniť kontrolu nad rodinou, ktorá je založená na falošnej ideológii a dôkazoch. Keď raz tento druh legislatívy dosiahne účinnosť, mnohí slušní rodičia budú kriminalizovaní. V Anglicku bol napr. uväznený otec, ktorý udrel dcéru za to, že o polnoci búchala susedovým oknom. Pravdepodobne stratí svoju prácu a bude mu zabránené pracovať s deťmi. V inom prípade bol otec zatknutý za facku, ktorú dal svojmu sedem ročnému synovi, lebo utiekol z domu. Rodičia v Anglicku sa veľmi obávajú trestať svoje deti a výsledky sú zrejmé. Čoraz viac mladých ľudí zneužíva svoje správanie voči rodičom."

Žiadame vládu SR, aby pri schvaľovaní „Národného akčného plánu pre deti na roky 2009-2012“ neuplatnila nulovú toleranciu k telesným trestom voči rodičom a neuberala im tak právo na určovanie hraníc vo výchove svojich detí.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo