Otvorený list - Výzva na podporu ústavného zákona na ochranu manželstva

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

obraciame sa na Vás s výzvou o podporu ústavného zákona o ochrane manželstva. Veríme, že Vaša podpora pri schvaľovaní tohto ústavného zákona prispeje k zachovaniu zdravej a prosperujúcej spoločnosti.

Za posledný rok prijali dôležité európske inštitúcie viaceré legislatívne rozhodnutia, ktoré degradujú postavenie tradičnej rodiny a sme svedkami neustále sa stupňujúceho tlaku zo strany viacerých dôležitých orgánov Európskej únie, aby všetky členské štáty prijali legislatívu, ktorá umožňuje homosexuálne manželstvá a adopciu detí homosexuálmi. Uvedieme len niekoľko príkladov:

· 22.01.2008 Európsky súd pre ľudské práva (v Štrasburgu) priznal homosexuálne orientovanej osobe právo adoptovať si dieťa a vychovávať ho v domácnosti so svojou partnerkou. Zároveň rozhodol, že za daných okolností heterosexuálne páry nesmú byť pri žiadosti o adopciu nijako uprednostnené pred homosexuálmi. Vytvoril sa tak precedens pre vyše 40 krajín Európy, ktorý umožní obísť platnú legislatívu v jednotlivých krajinách a prostredníctvom súdov sa domôcť adopcie detí homosexuálmi/ lesbami.

· 01.04.2008 rozsudok Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu určil krajinám, ktoré uzákonili registrované partnerstvo, že musia po smrti partnera vyplácať pozostalému homosexuálnemu partnerovi vdovskú rentu od zamestnávateľa. Na základe tohto rozsudku hrozí, že súdny dvor rovnako rozhodne v budúcnosti aj v prípade klasického dôchodku, čo vytvára psychologický nátlak na jednotlivé členské štáty, aby prispôsobili svoje sociálne zákony filozofii, ktorú súdny dvor uplatnil v tomto rozsudku.

· 07.05.2008 aj Slovenská republika podporila v Rade Európy návrh textu Dohovoru o adopcii dieťaťa, ktorý na medzinárodnej úrovni umožňuje práva homosexuálov na adopciu detí v Európe. Podľa navrhovaného Dohovoru tradičná rodina založená manželstvom muža a ženy je len jedným z mnohých alternatívnych modelov, ktoré sú podľa Rady Európy ideálne pre prijatie a výchovu adoptovaných detí. Dohovor na medzinárodnej úrovni rozširuje práva homosexuálov na adopciu detí v Európe. Dohovor síce nepodmieňuje krajiny k legalizácii adopcií homosexuálmi, no oproti pôvodnému zneniu Dohovoru z roku 1967 predpokladá a umožňuje adopcie homosexuálnymi pármi či inými nedefinovanými sexuálnymi pármi. Toto rozhodnutie vo svojej podstate degraduje tradičnú rodinu založenú manželstvom muža a ženy ako primárny vzor prostredia najvhodnejšieho pre výchovu detí v Európe.

· 14.01.2009 Európsky parlament schválil rezolúciu o základných právach, ktorá okrem iného má za cieľ presadenie „homosexuálneho manželstva“ vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Podľa tejto rezolúcie má byť homosexuálne manželstvo uzavreté v ktoromkoľvek štáte EÚ automaticky uznané aj v tých štátoch EÚ, ktoré takéto manželstvo nepripúšťajú.

Z príkladov, ktoré uvádzame, je zrejmé, že orgány Európskej únie nekompromisným spôsobom vnucujú homosexuálne manželstvá do legislatív členských štátov EU, a to aj tým štátom, ktoré homosexuálne manželstvá odmietajú legalizovať.

Sme presvedčení, že ľudia s inou sexuálnou orientáciou si zaslúžia našu úctu, no zároveň sme toho názoru, že osobitné postavenie v spoločnosti si zaslúži len prirodzená - tradičná rodina založená manželstvom muža a ženy. Tento model sa osvedčil v dejinách ľudstva a veríme, že je a zostane vždy základom prosperujúcej spoločnosti.

Myslíme si, že vzhľadom na tlak Európskej únie a jej orgánov dozrel čas na zakotvenie osobitného postavenia manželstva muža a ženy v Ústave Slovenskej republiky.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, z uvedených dôvodov sa na Vás obraciame so žiadosťou o podporu ústavného zákona o ochrane manželstva. Vaša podpora ústavného zákona o ochrane manželstva prispeje k zachovaniu zdravej a prosperujúcej spoločnosti. Vyjadríte tak aj väčšinový názor spoločnosti.

S úctou
Mgr. Marek Nikolov
Predseda občianskeho združenia Pastor bonus
Mgr. Marcel Podolinský
Podpredseda občianskeho združenia Pastor bonus

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo