Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. jún 2021

Očkovanie bez kompromisov

Otázky ohľadom dovolenosti očkovania sú objasnené. Odpovede na ne sú však výzvou ku konaniu.

Vakcíny prezentované ako najúčinnejšie riešenie 1 pandémie vyniesli na svetlo dlho ukrytý etický problém. V skratke ide o použitie buniek, ktoré boli získané z detí usmrtených pri umelom potrate.2 Nie že by vakcíny tieto bunky priamo obsahovali, boli len za ich pomoci vyvinuté.

Takto pripravených vakcín je viac,3 tá proti Covidu len problém spropagovala. Ľudia sa bioetikov a morálnych autorít začali pýtať: „Môžeme sa očkovať vakcínami vyvinutými na bunkách, ktoré boli získané z umelo potrateného dieťaťa?“

Kongregácia pre náuku viery4 uviedla, že áno. Má to však niekoľko AK5:

1. Ochorenie vážne ohrozuje človeka na živote.

2. Iná vakcína, alebo ochrana nie je dostatočná.

3. Každý, kto túto vakcínu prijme, mal by zároveň odsúdiť umelé potraty.

Prvé dva body sú v podstate medicínsky problém. Všimnime si, že sa tu od medicíny žiada odpoveď na etickú otázku. Ak sa medicínska autorita povie, že inej pomoci ako očkovania niet, je vakcína morálne prijateľná. Ak sa autorita vyjadrí inak, je vakcína neprijateľná. Zakladá to jeden problém, ktorý tu nechcem otvárať, pretože si zaslúži samostatný článok.

Zamerajme sa na tretí bod: Odsúdenie umelých potratov. V tomto je kresťanský názor jasný. Málo sa už hovorí ako to aplikovať. Myslím, že dosť zaočkovaných kresťanov nesúhlas s umelými potratmi vyjadruje. Či už vo voľbách, alebo prostredníctvom občianskeho aktivizmu.6

V tomto prípade však ide o viac. Nejde len o umelé potraty, ale o to, aby sa bunky získané týmto spôsobom prestali vo výskume používať. V tomto dáva pandémia obrovskú šancu, aby sa tento problém otvoril na globálnej úrovni.

V prvom rade je to otázka odborná – teda vedci majú hľadať spôsoby ako tieto bunkové línie nahradiť. Vedľajším produktom tejto snahy môžu byť výsledky, ktoré aj ich samých prekvapia.7

V druhom rade by verejné inštitúcie mali vyvinúť tlak na farmaceutický priemysel, aby tieto bunky nahradil iným materiálom. Z verejných inštitúcií v tomto majú veľký vplyv objednávatelia vakcín. Suverénne štáty, ktorým by v tomto mal byť vzorom mestský štát Vatikán, ako reprezentant Katolíckej Cirkvi v politickej sfére. Ako sa k tejto veci vyjadril nech posúdi každý sám.8

V treťom rade je to zodpovednosť jednotlivých verejne činných osôb. Od predstaviteľov Cirkvi takéto vyjadrenia zazneli a zaznievajú9 10

a od iných ľudí, ktorí sú verejne známi tak isto.

 

Keďže v demokracii má každý jednotlivec de iure politický vplyv, tak každý môže v rámci svojich možností nabádať k tomu, aby sa bunky z potratených detí prestali vo výskume používať. Môže to urobiť tým, že:

1. Bude sa modliť za kompetentných a za odpustenie hriechov, ktoré viedli k súčasnej situácii.

2. Bude o tejto veci zisťovať informácie a tie po tom pravdivo šíriť medzi ostatných.

Inzercia

3. Bude v spolupráci s inými pobádať (listami, e-mailami) a inak politikov, ktorých volil a verejných predstaviteľov aby zabezpečili eticky bez sporné vakcíny.

4. Je možné zapojiť sa do prebiehajúcich petičných akcií, ktoré sú adresované medicínskym firmám.11

5. Aktívne sa zapojiť do činnosti pro-life organizácií, ktoré o týchto veciach hovoria a pobádajú k riešeniu.12

A nakoniec – VŽDY ak to bude možné voliť eticky vhodnú vakcínu a to nielen proti COVIDU. Tento problém bol zoširoka riešený aj na Postoji. Zoznam niektorých bol uverejnený, a mal by byť ďalej dopĺňaný.13

Spoliehať sa na to, že touto vakcináciou to skončí je naivné. Ako budú prichádzať nové kmene a nové ochorenia, bude bioetický problém stále tu. A bude tu, do kým sa jednoznačne nepovie ÁNO iba eticky nesporným vakcínam. Je to teda príležitosť na zmenu zmýšľania aj prehodnotenia toho v čom sme doteraz žili aj keď sme si to neuvedomovali, ako toľkokrát prízvukoval sv. otec František.15

ODKAZY:

 

2. SÉLÉGNY, Arnaud. Je očkovací látka proti covidu-19 morálně bezproblémová? Informační leták Kněžského bratrstva sv. Pia X 2021, Březen – duben 2021(179), 6-18.

4. Niekdajšie Sväté oficíum – pápežská inkvizácia

6. Počet zaočkovaných počet účastníkov pochodov za život

7. Napríklad aj pseudoetický problém Svedkov Jehovových prispel k rozvoju medicíny

11. Napriklad tu, alebo minulosti prebiehajúca neúspešná kampaň. V súčasnosti je taktiež mnoho podobných inicativ.

14. Farmaceutické podniky, které v žádné fázi nepoužívají plodové buněčné řady (stav k 10. listopadu 2020; při zohlednění stádia vývoje očkovací látky):Beijing Institute of Biological Products/Sinopharm (Čína), Wuhan Institute of Biological Products/Sinopharm (Čína), John Paul II Medical Research Institute (USA), Institut Pasteur a Themis and Merck (USA, Francie), Shenzhen Geno-immune Medical Institute (Čína), Merck a IAVI (USA), Clover Biopharmaceuticals, Inc. (Čína), Sanofi a GSK Protein Sciences (USA, Francie), Sorrento (USA), University of Queensland a CSL Ltd. (Austrálie), CureVac (Německo), Genexine (Korea), Symvivo Corporation (Kanada). Je však třeba poznamenat, že některé farmaceutické podniky ještě neabsolvovaly všechny fáze procesu. Jinými slovy, některé z nich by stále ještě mohly ve zbývajících krocích, např. ve fázi testování, použít nedovolené buňky. (SÉLÉGNY, A. Je očkovací látka proti covidu-19 morálně bezproblémová? Dostupné také z: fsspx.cz/letaky/179_2021_brezen_duben.pdf s. 17-18) Je nutné poznamenať, že zaradenie čínskych vakcín na tento zoznam je problematické, vzhľadom na čínsku transparentnosť a bioetické stanoviská.

15. „… schopnosť rozmýšľať o ľudskom živote viac integrálne, duchovná hĺbka – to sú skutočnosti nevyhnutné nato, aby ľudské vzťahy nadobudli kvalitu takým spôsobom, že spoločnosť bude sama reagovať na svoju nespravodlivosť, poblúdenie, zneužitie ekonomickej, technologickej, politickej a mediálnej moci. Existujú liberálne vízie, ktoré tento činiteľ ľudskej krehkosti ignorujú a predstavujú si svet, ktorý zodpovedá určitému poriadku, schopnému zabezpečiť si budúcnosť a riešenie všetkých problémov.“ (Fratelli tutti § 167)

„Bolesť, neistota, strach a vedomie vlastných limitov, ktoré prebudila pandémia, dávajú nanovo zaznieť výzve prehodnotiť náš životný štýl, naše vzťahy, organizáciu spoločnosti a predovšetkým zmysel našej existencie.“ (Tamtiež § 33)

 

"Nie všetko podstatné už bolo napísané." andrej.sloven(zavináč)protonmail.com

Odporúčame

Blog
Matky politických väzňov

Matky politických väzňov

Bolo skoré ráno. Vonku bola hmla. Kráčal som cestičkou v kukuričnom poli smerom k väznici v Leopoldove. Pred väznicou už postávalo niekoľko ľudí. Premýšľal som nad cestou matiek do väzníc za svojimi nevinne odsúdenými synmi. Zvlášť vtedy, keď som si v leopoldovskom archíve prechádzal spisy politických väzňov s informáciou o návšteve matky. Dotýkal som sa ich podpisov...

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.