Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
14. jún 2021

11 logických dedukcií prečo povedať NIE protestantizmu

11 logických dedukcií prečo povedať NIE protestantizmu

1 : Prečo sa v protestantizme nedejú zázraky ?
Protestantizmus oficiálne vznikol v 16 storočí. Ako je možné, že sa od tej doby v protestantizme nevyskytol žiaden ani celosvetovo známy zázrak, ktorý by bol celosvetovo známy, ani zázrak ktorého by sa zúčastnilo tisícky svedkov a bol z neho hodnoverný zázrak, a ani zázrak, ktorý by bol skúmateľný, a dal by sa zmerať či vedecky skúmať ?!
Prečo Boh nepodporuje protestantizmus zázrakmi ? Bolo by to skvelým potvrdením viery, pretože zázraky môže robiť iba Boh žalm 136:34
Zázraky sú tiež jedným z identifikačných znakov ako rozpoznať pravú cirkev, Heb 2:4; Gal 3:5; 1 Kor 12:29.

2 : Biblický kánon vznikol až v polke 5 storočia
Biblický kánon Nového Zákona, ktorý sa skladá z 27 kníh nespadol z neba, ale vytváral sa dlhým infiltračným procesom. pričom jeho konečné poskladanie do dnešnej podoby bolo ukončené až v polke 5 storočia a vyhlásené Rímskou a Kartágskou synodou. Veľmi pekne to môžeme vidieť na dolu uvedenom obrázku :


Poznámka : Ako teda vidíme, biblický kánon nebol v prvých storočiach ani zďaleka uzavretý. Ako sa teda mali Sola Scripturisti riadiť IBA na základe Písma, keď ono nebolo do polky 5 storočia uzavreté ?
Naozaj si dnes niekto môže myslieť, že Boh chcel aby sa ľudia orientovali iba na základe Písma (Sola Scriptura) a súčasne to Boh tak zariadil, aby biblický kánon nebol vytvorený až do polky 5 storočia ?

3 : Biblia bola až do vynájdenia kníhtlače v 15 storočí pre ľud nedostupná :
Biblia bola až do 16 storočia pre bežný ľud prakticky nedostupná a to z nasledujúcich dôvodov :
a : 95% bolo negramotných - nevedelo čítať, písať
b : keďže neexistovala kníhtlač, ale biblické rukopisy sa ručne prepisovali, bolo nedostatok gréckych rukopisov, niekedy malo jedno mesto iba jednu kópiu biblie !
c : Vzhľadom na nedostatok biblie, nebolo zapožičanie biblie zadarmo, ale platil sa za to nemalý poplatok. Chudobní ľud na takéto zapožičanie obvykle peniaze nemal.
d : Biblia až do 16 storočia nebola preložená do národných jazykov, ale bola iba v gréckom, či latinskom jazyku. Tieto jazyky bežný ľud neovládal, ovládala ich prevažne šlachta a duchovenstvo. Tieto jazyky boli navyše veľmi náročne na naučenie, a dodnes patria medzi jedny z najťažších jazykov. Jednoduchí ľud sa ich asi len sotva mohol naučiť.
Poznámka : Všetky tieto dôvody spôsobovali, že bola biblia pre bežný ľud až do 16 storočia nedostupná, a preto nebolo možné ani žiadne samoštudovanie biblie a jej samovýklad. Ak teda Boh podporuje samoštúdium a samovýklad biblie, prečo spravil všetko preto, aby bola biblia pre bežný ľud nedostupná ???

4 :  Príkaz čítať
V celej 1800 stranovej biblie sa neuvádza ani jeden verš, či príkaz o tom, aby sa naučil ľud čítať. Keď prišiel Ježiš v 1 storočí do Izraelu, čitateľská gramotnosť bola ledva na úrovni 3% a Ježiš nepovedal ani jedinú negatívnu poznámku k tomuto faktu ! Ak teda Boh podporuje samoštudovanie a samovýklad biblie hocijakým jednotlivcom mimo duchovenstva, prečo nikdy nezdôrazňoval aby sa obyčajný ľud naučiť čítať a písať ?!!

5 : Neexistencia protestantizmu do 16 storočia
Protestantizmus do 16 storočia oficiálne neexistoval. Zárodky protestantizmu sa síce objavili už v 12 storočí, v podobe husitov a Valdéncov, vždy však išlo len o lokálne javy, ktoré sa nestihli udomácniť a rozšíriť do sveta a preto spomienka na nich u obyvateľstva zakrátko vymizla. Až v 16 storočí vznikol protestantizmus ktorý sa udomácnil a začal rozširovať do celej Európy. Spred 12 storočia však nemáme žiadne historické spisy, ktoré by hovorili čo i len o lokálnej cirkvi, ktorá by sa podobala dnešným protestantským cirkvám.
Ak Boh podporoval protestantizmus, prečo bol ľahostajný k tomu, že do 12 storočia neexistovala ani len lokálna protestantská cirkev ? Ak správnemu výkladu biblie pochopil iba protestantizmus, prečo sa Boh nepostaral o to, aby sa toto slovo šírilo naprieč celým svetom ? Vari mu to bolo 16 storočí jedno ? To sotva.

6 : Novozákonný kánon zostavila a prepisovala katolícka cirkev
Novozákonný kánon zostavila katolícka cirkev. Katolícky kňazi tiež prepisovali biblické rukopisy a tým nám zachovali bibliu. Je preto viac než otázne prečo by Boh mal byť s katolíckou cirkvou pri jej zostavovaní kánonu a prepisovaní biblických rukopisov, ale pri jej biblickom výklade by ju už mal opustiť ?
Protestanti si teda sami vyberajú IBA to čo im pasuje. Kánon a biblické katolícke rukopisy prijímajú, ale katolícky výklad už nie.

Inzercia

7 : Biblia plná symbolizmov, hyperbol, metafor, podobenstiev, slovných hračiek
Biblia je plná symbolizmov, hyperbol, metafor, podobenstiev, dobových slovných hračiek, preto je logické, že ak už niekto mal správne vyložiť bibliu, tak to boli ľudia ktorí boli priamymi apoštolskými učeníkmi, alebo žili v rovnakej dobe, či krátko po nej, a teda ešte dobre poznali dobové vyjadrovanie, a štýl akým sa apoštoli vo svojich spisoch vyjadrovali.
Medzi týchto ľudí sa radia cirkevní otcovia. Cirkevní otcovia boli dobový biskupi, teológovia, či historici v kresťanstve v prvých storočiach. Títo cirkevní otcovia vo svojich spisoch podporovali dnešnú katolícku náuku. Medzi nich patria :
1 : Klement Rímsky r. 35 -99
2 : Ignác Antiochijský r. ? - 107
3 : Polykarp r. 69-155
4 : Barnabáš r. ? - cca 150
5 : Justín Martyr r. 100-165
6 : Ireneus - r. 130-195
7 : Tatianos zo Sýrie r. 120-180
8 : Theofilos z Antiochie r. 120-190
9 : Athénagoras z Atén r. 133-190
10 : Klement Alexandrijský r. 150-215
11 : Tertulián r. 160-220
12 : Iulius Africanusr. 160-240
13 : Marcus Minucius Felix r. 180-250
14 : Origen 184-253
15 : Hypolitos Rímsky r. 170-235
16 : Alexander Jeruzalémský r. 170-250
17 : Cyprián r. 210-258
18 : Caius r. 220-296
19 : Peter I Alexandrijský r. 2 stor - 311
atd, atd.......
Kompletný zoznam cirkevných otcov si môžete pozrieť tu :
https://g.christianbook.com/ns/pdf/contents/30815.pdf
Okrem toho poznáme ešte aj ranné cirkevné diela, ktoré síce nemajú známeho autora, ale napriek tomu podporujú katolícke učenie, napr. Didaché r.80
https://modlitba.sk/?p=9054

8 : Celistvosť náuky
Ak Boh zveril človeku nejakú náuku, je pochopiteľné, že Boh chcel aby jej človek správne pochopil, a pochopil ju v celku. Nemalo by totiž moc zmysel aby niekto z Božej náuky pochopil, len 10;20;35;75; či 90%. Ak Boh dal nejaké príkazy je pochopiteľné, že chce aby sme ich zachovávali všetky, rovnako ako keď dá otec príkazy svojmu dieťatu, chce aby dieťa poslúchlo na všetky tieto príkazy, a nie iba na NIEKTORÉ !

Protestantizmus v tomto zmysle toto vôbec nespĺňa. Neexistuje nič ako jednotný prúd protestantizmu s jedným Zákonom, ale existuje cez 40 tisíc protestantských denominácii každá s iným biblickým výkladom, líšiacich sa navzájom viac či menej.
Uvediem len zopár teologických bodov v ktorých sa protestantské denominácie navzájom líšia :
1 : Je Ježiš Boh, alebo nie je ? (5% protestantov nepovažuje Ježiša za Boha)
2 : Môžme či nemôžme jesť jedlá s obsahom krvi ?
3 : Existuje či neexistuje peklo vo forme večných múk ?
4 : Nachádza, alebo nenachádza sa Ježiš v eucharistii ?
5 : krstiť či nekrstiť deti ? Je dovolené len ponorenie celého tela, alebo aj liatie vody na telo, či ponorenie časti tela ?
6 : Svätiť sobotu či nedelu ?
7 : Je dovolené prisahať ?
8 : Má byť biskup len ten, kto bol v živote iba jeden krát ženatý, alebo aj ten čo bol viacej krát ženatý ?
b : Je povinnosťou biskupa mať deti ? A jedno alebo viac ako jedno dieťa ?
9 : Vykonávať mazanie olejom chorých alebo netreba to vykonávať ?
10 : Vkladať ruky - birmovať biskupov, alebo nebirmovať ?
11 : Vymizli dary jazykov, proroctiev, alebo nevymizli ?
Atd, Atd......
Ako chcú protestanti biblicky niečo kázať, keď sami nie sú v jednote v tom ako vykladať bibliu ???

9 : Nejednotný preklad
Protestanti nielen že nemajú nevykladajú bibliu rovnako, oni nepoužívajú ani jednotný preklad. Dnes existuje cez stovka rôznych protestantských prekladov, navzájom sa líšiacich viac či menej, niekedy aj v celých vetách !
Každý jeden vyštudovaný teológ vie, že pre správny výklad biblie treba mať 100% preklad. Vo vete stačí zmena čo i len v jednom slove, interpunkcii, či dokonca čiarke, a už to zmení význam celej vety ! Aby protestanti mohli správne vyložiť bibliu, museli by mať ten správny preklad, no ktorý z tých stoviek protestantských prekladov je ten správny ?

10 : Omylní protestanti
Protestanti dnes tvrdia, že nikto nie je neomylný iba Boh. Oni sami teda priznávajú že ich cirkev nie je neomylná, ale môže sa mýliť.
Poznámka : Takéto tvrdenie je však zcela proti biblickému učeniu, ale aj proti logike. Vieme totiž, že celé Písmo je Bohom inšpirované 2Tim 3:16 a teda neomylné. Z toho ale nutne vyplýva záver, že aj apoštoli museli byť neomylní, pretože oni tú bibliu napísali neomylne.
A nielen to, Cirkev vedie Duch Svätý, ktorý je Bohom, a keďže sa Boh nemýli a nemôže klamať, nie je možné aby Boh viedol svoju cirkev omylne čo i len v jednom Božom prikázaní. Božou cirkvou preto môže byť len tá cirkev ktorá tvrdí, že je neomylná a to dnes protestanti o sebe netvrdia, tvrdí to o sebe iba katolícka cirkev.

11 : Slabé milovanie Boha v protestantizme
Je logické že kresťanský Boh nebude nevšímavý k tým, ktorí ho najviac milujú, ale zjaví im svoju náuku. A naopak, neuprednostní tých, ktorí ho milujú menej pred tými ktorí ho milujú najviac.
Kto dnes najviac miluje Boha ? Ako sa to dá zistiť ? Tí milujú najviac Boha, ktorí sú pre neho ochotní sa všetkého vzdať. Takýto ľudia dnes tvoria CELÉ Katolícke duchovenstvo. Patria medzi nich biskupi/kňazi/mnísi/mníšky. Oni zasvätili svoj život Bohu, z lásky k Bohu sa vzdali všetkého, manželstva, detí, majetku, rodiny, a denne ustavične slúžia Bohu modlitbami a pôstami.
Na druhej strane v dnešnom protestantizme nie je žiadnym pravidlom, zrieknuť sa pre Boha všetkého a žiť asketickým životom. Len veľmi málo protestantov sa v prospech Boha zriekne manželstva, detí, majetku, rodiny.

Mojím hobby je náboženstvo, veda a technika. Studoval som na matematickom gymnáziu na Grosslingovej ulici. V minulosti som hrával aktívne tenis. Momentálne sa venujem teologii a biblistike. Na svojej stránke https://katolik0.webnode.sk/ obhajujem tradičné katolícke učenie

Inzercia

Inzercia

Odporúčame