Európsky sociálny fond podporil vzdelávanie kresťanských zamestnancov

Spišská Nová Ves - V týchto dňoch sa končí projekt vzdelávania zamestnancov kresťanských mimovládnych organizácií pod názvom „Zvýšenie adaptability pracovníkov MVO“.

Projekt realizovalo od apríla minulého roku pre svojich zamestnancov a partnerov Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Jeho cieľom bolo systematické prehlbovanie kvalifikácie a vzdelanostnej úrovne zamestnancov zúčastnených mládežníckych organizácii. Partnermi projektu boli Komisia pre mládež v Spišskej diecéze a Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie. Jeho realizáciu podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Európsky sociálny fond, nenávratným finančným príspevkom vo výške 74 927,74 Eur.

Počas projektu prebiehali vzdelávacie kurzy na udržiavanie pracovných miest a vzdelanostnej úrovne ľudských zdrojov neziskových organizácií zúčastnených na projekte. Zamestnanci organizácii absolvovali v rokoch 2009 a 2010 vzdelávacie kurzy zamerané na manažment ľudských zdrojov, finančný manažment, jazykový kurz a kurz informačných technológií. Jednotlivé kurzy pozostávali z viacerých modulov. Do projektu boli zapojení devätnásti zamestnanci Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže a partnerských organizácií.

„Neziskové organizácie majú len obmedzené možnosti reagovať na súčasnú komerčnú ponuku vzdelávacích aktivít, ktoré sprostredkúvajú nové znalosti a zručnosti nevyhnutné pre skvalitňovanie práce ich zamestnancov. Do operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia sme sa zapojili v úsilí zvýšiť účinnosť práce našich zamestnancov a partnerov s mladými ľuďmi. Projekt značne napomohol k zefektívneniu a profesionalizácii ich pracovnej činnosti, “ vysvetlila Veronika Janusová, výkonná riaditeľka ZKSM.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže vykonáva svoju činnosť ako občianske združenie od roku 1990. V súčasnosti združuje takmer desaťtisíc mladých ľudí vo viac ako šesťsto spoločenstvách po celom Slovensku. Okrem pravidelnej systematickej práce s mládežou venuje veľkú pozornosť ďalšiemu vzdelávaniu svojich členov a zamestnancov. V súčasnosti realizuje taktiež e-learningový kurz pre svojich členov, ktorý je venovaný témam dobrovoľníctvo a ľudské práva.

ZKSM

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo