Nádej

Život, ktorý rastie a rozvíja sa, nie je život celý. Je rozdelený na časové obdobia. Ak však nevidíme celok, časť z neho nám nedáva zmysel. Z toho dôvodu život potrebuje perspektívu budúcnosti, s ktorou je spojená nádej.

Semienko jačmeňa zasadené do zeme predpokladá steblo, a to zasa plný klas. Tak je to s každou formou života, ktorý plynie ako rieka v čase. Neustále smeruje k nasledujúcemu okamihu, lebo ho potrebuje; bez neho by nebol sebou, nedosiahol by konečný zmysel svojho určenia.

Keď je potreba budúcnosti taká dôležitá pre semienko, o čo viac pre človeka. Veď jeho život sa skladá z oveľa viac nepatrných častí celku, z ktorý niektoré sami o sebe môžu mať zmysel, iným by však bez perspektívy budúcnosti zmysel podstatne chýbal. Žiaci základnej školy sa často pýtajú, aký zmysle má učenie sa toho a toho predmetu, resp. niektorej časti preberanej látky – zdá sa im celkom zbytočná pre jej budúce využitie. Ale problém má aj dospelý človek, ktorý prežíva určitú etapu života, ktorej zmysel je z hľadiska prítomnosti nulový. Či už je to určitá práca, alebo životný partner, alebo choroba, alebo mnohé životné situácie, ktorých momentálny význam nechápe. Preto ho v takých chvíľach môže prepadnúť úzkostlivá otázka: „Má to všetko zmysel?!“

Vtedy je potrebné uvedomiť si, že nevidíme celý život, ale len jeho výsek, jeho časť. Na jej zmysel a význam a hodnotu sa nutne treba pozrieť z perspektívy budúcnosti. Je potrebné vzbudiť si nádej a s dôverou sa pozerať na to, čo konám, čo práve prežívam.

Aby sa človek nezastavil, aby nerezignoval na život, aby mohol rásť, potrebuje nádej. Avšak nádej nie hocijakú; musí to byť nádej, ktorá siaha až za hranice viditeľného života, do večnosti. Lebo aj tento život, ktorý žijeme na tejto zemi, je len čiastočný – je to výsek z večného života. Tu na tejto zemeguli človek nikdy neuvidí definitívne dielo svojho života. Mozaika jeho prác a námah a všetkých možných snažení, sa v plnej kráse odhalí až na večnosti. Tam veriaci človek uvidí svoje dielo v plnosti, a pri pohľade naň si bude môcť ťuknúť na čelo a s úľavou povedať: „Tak teraz tomu konečne rozumiem!“ Nádej kresťana teda siaha až k zmŕtvychvstalému Ježišovi Kristovi, ktorého druhý príchod strhne závoj, ktorý zakrýval zmysel všetkých vecí. Vtedy už nádej a viera nebudú potrebné, lebo kresťan bude vidieť z tváre do tváre to, v čo veril, v čo dúfal, v plnej kráse a pravde. Pokým však nenadíde deň Kristovho druhého príchodu dovtedy musí žiť z viery a nádeje. Druhý príchod Krista, to je – ako hovoria teológovia – predmet nádeje. Vyjadrujú ho stručnou formulou: celý Kristus. Ježiš Kristus príde znova na svet a s ním všetko to, čo s jeho príchodom súvisí: t.j. svätosť a oslava Cirkvi, víťazstvo pravdy, uskutočnenie všetkých pravých ideálov ľudstva, stvoriteľských a vykupiteľských plánov Božích.

Okrem predmetu rozoznávajú aj motív nádeje; to je to, o čo sa kresťanova nádej má opierať. V niektorých situáciách môže človeku pomôcť, keď svoju nádej a dôveru oprie o človeka, o nejakú inštitúciu. Ak by však táto nádej bola absolútna, mohol by sa veľmi sklamať. Zo života vieme, aké býva všetko ľudské veľmi vratké. Istý psychiater hovorieval, že vo chvíľach ťaživého smútku nás nemôže utešiť žiadna ilúzia, ale iba skutočnosť. Nie bezdôvodne čítame u proroka takýto, nie moc lichotivý výrok na adresu toho, kto vložil svoju dôveru do človeka: „Zlorečený je muž (človek), ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou“ (Jer 17, 5).

Potrebujeme nádej, podobne ako semeno potrebuje vlahu. Len ona dá skutočný zmysel našej práci, naším obetiam, nášmu životu skladajúcemu sa z neúplných častí budúcej mozaiky večného života. Prví kresťania boli touto nádejou tak preniknutí, že sa nám zachovala ich kratučká modlitba: „Amen. Marana tha. Príď, Pane Ježišu!“ (Zj 22, 20). Aj Cirkev, nevesta Kristova, vedomá si neúplnosti tohto sveta, má túto nádej a preto spolu s Duchom Svätým v nej prítomným neustále volá „Príď, Pane Ježišu, príď!“

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo