Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
08. jún 2021

Kto je dnes Božím biskupom ? Katolícky biskupi alebo protestantskí pastori ?

Kto je dnes Božím biskupom ? Katolícky biskupi alebo protestantskí pastori ?

Kto je dnes Božím biskupom a "starším" ? Patria tu katolícky biskupi, alebo tí protestantskí ? Takéto niečo je dnes extrémne dôležité poznať, pretože biskupom a "starším" bola daná neobmedzená moc, a sú to práve oni ktorí majú vykladať bibliu, ktorých máme počúvať a podriaďovať sa im Sk 20:28; Tit 1:7; Sk 16:4; 1Tim 5:17; 1Pt 5:1

Skutky apoštolov 20:28
"Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou."

List Títovi 1:7
"Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, hnevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku"

2. list Timotejovi 4:2
"Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.

Skutky apoštolov 16:4
"Ako chodili po mestách, odovzdávali im učenie, ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho zachovávali."

1. list Timotejovi 5:17
"Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní."

1. Petrov list 5:1
"Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa on........Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť."

List Hebrejom 13:17
"Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať; aby to robili s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo."

Inzercia

Otázka teda znie, čo musí spĺňať biskup aby sa identifikoval ako biskup ? 

PROTESTANTSKY VYKLAD : Biskup musí byť muž jednej ženy, má mať veriace deti Tit 1:6. Má správne vykladať bibliu.
Poznámka : Problém je však ten, že takto by sme by sme dnes nedokázali identifikovať toho správneho biskupa. Dnes existuje okolo 40 tisíc denominácii, každá má svojho biskupa, a ich biskupi spĺňajú to, že sú ženatý a majú veriace deti. Tieto vlastnosti dnes spĺňajú aj biskupi svedkov Jehovových, aj mormonistickí biskupi, aj adventistickí biskupi, proste dnes tieto vlastnosti môže splniť hocikto. A ktorý z týchto biskupov je potom ten pravý biskup ???
Ani námietka, že pravý biskup sa dá spoznať na základe toho, že si jeho učenie overíme s bibliou neobstojí, pretože ako sa v hore uvedených biblických veršov ujasňuje, sú to biskupi ktorých máme poslúchať, podriaďovať sa im, a ktorí majú vykladať bibliu. Ak by sme si sami vykladali bibliu, svoj biblický výklad porovnávali s biskupským výkladom, a podľa toho sa rozhodovali či počúvneme biskupa, už by nešlo o poslúchanie, a podriaďovanie sa biskupovi, pretože by sme sa rozhodovali na základe svojho vlastného výkladu biblie, a nepodriaďovali sa biskupskému výkladu biblie.
Podporuje teda takéto tvrdenie aspoň biblia ? Ani tá nie. V celom Písme nenájdeme ani len verš, kde by sa uvádzalo, že hocijaký jednotlivec môže sám seba vyhlásiť za biskupa.

KATOLICKY VYKLAD : Tí biskupi a "starší" o ktorých sa píše v biblii sú iba tí, ktorí majú apoštolskú postupnosť, resp. nachádzajú sa v cirkvi, ktorá vie doložiť svoju biskupskú postupnosť až k prvým biskupom - apoštolom.
Takúto vlastnosť dnes nedokáže splniť len tak hocikto, ba dokonca dokáže ju splniť len jedna jediná cirkev, takže je to skvelým filtračným parametrom ako identifikovať biskupa o ktorom sa píše v Písme.
Podporuje takéto tvrdenie nielen logika, ale i biblia ? Áno :

Skutky apoštolov 14:23
"A keď im po jednotlivých cirkvách (Apoštoli) ustanovili starších, modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili."
Poznámka : Takže ako vidíme, boli to apoštoli ktorí ustanovovali "starších" a "biskupov" do služby. Nefungovalo to tak, že nejakí obyčajný človek ktorí počul o Kristovi si povedal, "ja si založím cirkev a stanem sa v nej biskupom".

List Títovi 1:5
"Na to som ťa (Biskup Títus) nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal;"
Poznámka : Ako teda vidíme, nielen apoštoli ustanovovali biskupov a "starších" do služby, ale boli to aj apoštolskí učeníci - budúci biskupi, ktorí apoštolom pomáhali s ustanovovaním dalších biskupov. 

Skutky apoštolov 1:26
"V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov ..............povedal: 16 „Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; 17 patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe.....................21 Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, 22 počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.“23 A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja. 24 A modlili sa: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, 25 aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto.“ 26 Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom."
Poznámka : Znova teda vidíme, že ďaľším apoštolom mohol byť len ten, koho zvolili apoštoli a s koho zvolením apoštoli súhlasili. Nefungovalo to teda tak, že nejaký človek ktorý počul o Kristovi si povedal, "ja som pochopil evanjeliu, založím si cirkev a ustanovím sa za apoštola". Nie, takto to nikdy nefungovalo. 

ZAVER : V biblických časoch to nefungovalo tak, že sa apoštolom alebo biskupom mohol vyhlásiť hocikto. Budúcich biskupov a apoštolov ustanovovali IBA sami apoštoli, či priamy apoštolskí učeníci, ktorý boli s apoštolmi v kontakte a dostali od nich poverenie ustanovovať budúcich biskupov. Protestantský predpoklad o tom, že hocikto si može založiť cirkev a ustanoviť sa za biskupa, odporuje jednak biblickému učeniu, histórii učenia rannej cirkvi v podobe spisov cirkevných otcov, ale i samej logike.

Mojím hobby je náboženstvo, veda a technika. Studoval som na matematickom gymnáziu na Grosslingovej ulici. V minulosti som hrával aktívne tenis. Momentálne sa venujem teologii a biblistike. Na svojej stránke katolik0.webnode.sk obhajujem tradičné katolícke učenie

Inzercia

Inzercia

Odporúčame