Témy arcibiskupa z Denveru, aj o Slovensku

Arcibiskup metropolita Denveru Mons. Charles Chaput, ktorý koncom augusta 2010 navštívil Slovensko poskytol rozhovor časopisu Nové Horizonty, v ktorom sa vyjadril k rôznym témam. Rozhovor sa objavil iba teraz pred Vianocami v NH 4 (2010), s. 160-163. Vyberám aspoň niektoré témy: o slobode, cirkvi a politike, o pedofilných škandáloch služobníkov cirkvi, a – paradoxne – aj o tom, že v USA sú dnes katolícke školy pre deti najbezpečnejším miestom.

Sloboda

Arcibiskup, odvolávajúc sa na sv. Augustína, odlišuje svojvoľnú slobodu od skutočnej slobody. Keď sa hovorí o slobode, väčšinou má človek na mysli to, že si môže robiť čo chce a kedy chce. Avšak pravá sloboda je o tom, čo je skutočne správne. Ľudská dôstojnosť vyžaduje slobodu. Ale najväčším druhom slobody je konať dobro. A úlohou cirkvi je dávať ponuky a vysvetľovať, prečo by ľudia mali dávať prednosť dobru.

Pedofilne škandály kléru v USA

Aj na takéto nepríjemné otázky Mons. Chaput odpovedá bez vyhýbania a bezprostredne. Povedal, že „je veľkým pohoršením, ak cirkev namiesto toho, aby s tým šla na verejnosť, usilovala sa to zatajiť, namiesto toho, aby chránila deti, chránila si dobrú povesť.“ Podľa neho, cirkev musí žiť v pravde a preto musí odstaviť tých, ktorí môžu ublížiť deťom. Ale hovorí tiež o tom, že v jeho vlasti dochádza najčastejšie k sexuálnemu zneužívaniu detí v rodinách vlastnými príbuznými. Na otázku, ako sa majú k tomuto problému postaviť obyčajní veriaci, povedal: „nech kontaktujú biskupa ako aj príslušné štátne orgány, pretože sexuálne zneužívanie detí nie je iba ťažkým hriechom, ale aj trestným činom“ a dodáva, že „sexuálne zneužívanie je chorobou a preto tí, ktorí by mohli ohroziť deti, musia byť pozbavení tejto možnosti“.

Katolícka cirkev – najbezpečnejším miestom pre deti

Biskupi USA sa pokúsili rázne vysporiadať so škandálmi kléru. Okrem cirkevných trestov, zaviedli v diecézach a katolíckych školách program ochrany detí zameraný na to, aby deti a rodičia vedeli rozpoznať príznaky sexuálneho zneužívania. „V súčasnosti paradoxne najbezpečnejším miestom pre deti je katolícka cirkev vďaka programu ochrany detí“- hovorí arcibiskup a vyjadril nádej, že „zvyšok cirkvi sa poučí z pohoršení v našej krajine, ale aj z toho, ako sme pristúpili k ich riešeniu“.

Cirkevné tresty voči klerikom a politikom

Cirkevné tresty arcibiskup Chaput spomína v súvislosti s prípadmi pedofílie kléru, ale aj s prípadmi politikov prejavujúcich verejne protikatolícke postoje. O prípadoch pedofílie kléru a vôbec o trestanie členov kléru za delikty povedal, že „v USA nie je zaužívaný spôsob riešenia problémov kánonickým trestom, čo nie je dobré, pretože niekedy dochádza k tomu, že sa prípady neriešia alebo riešia nesprávnym spôsobom“, ale spomínané škandály amerických biskupov priviedli k prehodnoteniu týchto postojov a preto arcibiskup povedal, že „v súčasnosti používame kánonické právo viac ako v minulosti“. K problému trestania politikov-katolíkov za ich verejné protikatolícke postoje povedal, že na tento problém nejestvuje zhoda medzi biskupmi. Avšak vysvetlil, prečo medzi biskupmi v tom nejestvuje zhoda a prečo je to nateraz ponechané na rozhodnutie každého biskupa vo vlastnej diecéze. „Niektorí biskupi – hovorí arcibiskup Chaput – navrhujú osobne navštíviť takého politika a presvedčiť ho, aby zmenil svoj postoj. Je totiž obava, že ak biskup niekoho exkomunikuje, tak sa to stane politickou otázkou a nebude to viesť k zmene postoja. A predsa cieľom exkomunikácie je priviesť človeka k zmene zmýšľania. Takže niektorí biskupi zastávajú názor, že ide o osobnú zodpovednosť konkrétneho človeka, iní biskupi zasa hovoria o potrebe chrániť posvätnosť eucharistie“. Arcibiskup Denveru patrí k tej druhej skupine a hovorí, že „mali by sme prijať postoj nedať sv. prijímanie tým katolíckym politikom, ktorí verejne zastávajú protikatolícke postoje.“

O Slovensku: rešpekt, nechápavosť, omyly, odkaz

Voči Slovensku zdieľa väčšina kňazov USA jeho generácie obdiv a rešpekt, za utrpenie slovenských veriacich. Ale nechápu, akou rýchlosťou si krajiny strednej a východnej Európy „osvojili“ tzv. západné hodnoty. „Nerozumieme, ako je možné tak rýchlo sa zmeniť“- povedal Chaput. A dodal, že „môžeme hovoriť o dvoch veciach, v ktorých sme sa v USA (o Slovensku) mýlili. Mysleli sme si, že ste omnoho chudobnejší, ako ste a že Slovensko je zbožnejšie, než v skutočnosti je“. A odkaz? Máme byť hrdí na svoju minulosť a na statočnosť tých, ktorí pre vieru trpeli.

Záver

Celý rozhovor s pánom arcibiskupom metropolitom Chaputom z Denveru (USA) si môžete prečítať v časopise Nové Horizonty.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo