Čo ma potešilo

V návale novoročnej chuti som sa rozhodol, že sa v rámci mojich blogov budem venovať aj súkromnému pohľadu na udalosti či zážitky, ktoré mi priniesli radosť s cieľom podeliť sa o ňu s priateľmi a priliať tak do života trošku každodennej nádeje.
Dnes sa chcem podeliť s dvomi radosťami. Prvá radosť je paradoxne spätá s obrovským smútkom. Nesmierne smutné správy o prenasledovaných kresťanoch z posledných týždňov v mnohých z nás otvorili srdce k väčšej empatii. Potešilo ma, že z viacerých strán sa ozývajú výzvy k väčšej a opravdivejšej solidarite s kresťanmi vo svete, ktorí svoju vieru musia prežívať vo veľmi náročných životných podmienkach. A neostalo iba pri výzvach, ale sa sformovalo aj niekoľko veľmi konkrétnych iniciatív. Spomínam si, ako našej rodine veľmi dobre padlo, keď nám v druhej polovici 80-tych rokov kresťania z Francúzka posielali náboženskú literatúru, ale napríklad aj drobnú materiálnu pomoc. Cítili sme, že tam niekde za železnou oponou na nás niekto myslí. A nebola to žiadna nejaká oficiálna cirkevná štruktúra, ale dve konkrétne kresťanské rodiny. Zažili sme aj tú radosť, že ešte počas komunizmu nás aj navštívili. Bolo to nesmierne obohacujúce stretnutie, a to nielen pre nás, ale rovnako aj pre nich (jedna z nich dokonca opísala naše priateľstvo v jednej kapitole svojej knihy).
Veľmi sa teším vlne stúpajúceho záujmu o život kresťanov v Iragu, Iráne, Egypte, Pakistane, Číne a ďalších krajinách, pretože nás všetkých môže viac vtiahnuť do tajomstva Cirkvi a tak nás priblížiť k sebe navzájom i k Bohu.
Ďalšie potešenie mi spôsobilo vydanie knihy, na ktorú som čakal takmer štyri roky. Pred Vianocami vyšla v SSV kniha s názvom Bioetika pre všetkých od talianskeho autora Ramóna Lucasa Lucasa. Bez preháňania sa jedná o najlepšiu publikáciu tohto druhu určenú pre verejnosť aká je momentálne na našom trhu. Podľa môjho názoru spolu s bioetickými časťami v Katechizme katolíckej cirkvi a encyklikou Evangelium Vitae tvorí akýsi základ či „povinné čítanie“ pre základnú vedomostnú vybavenosť každého kresťana katolíka v oblasti bioetiky.
Kniha v prehľadnej a zrozumiteľnej forme, ale aj s patričnou výpovednou hodnotou približuje problematiku bioetiky pre najširšie vrstvy. Autorovi sa podarilo náročnú problematiku prerozprávať a vykresliť (značnú časť obsahu tvoria schémy, ilustrácie a fotografie) zrozumiteľne v dobre odhadnutom pomere hĺbky a šírky problematiky k potrebnej miere zjednodušenia pre laickú verejnosť. Vzhľadom k cieľovej skupine vidím výhodu aj v jasne formulovaných etických hodnoteniach jednotlivých bioetických problémov. Vyslovujem vďaku vydavateľstvu za tento neľahký počin, veľmi ju všetkým odporúčam a čitateľom knihy želám radosť zo spoznávania a utrieďovania si znalostí z bioetiky.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo