Konala sa konferencia o siedmych vrchoch

Pred viac ako tridsiatimi rokmi priniesli traja vodcovia známych kresťanských organizácií vo svete víziu, ktorá hovorila o tom, ako priniesť Božie kráľovstvo tejto generácii. Spoločne pomenovali sedem oblastí spoločnosti, ktoré majú veľký vplyv na jej vývoj. Nazvali ich Sedem vrchov. Príbuzný názov má aj konferencia, ktorá sa dnes konala v Ružomberku. Zorganizovalo ju Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v Bratislave v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a ďalšími kresťanskými organizáciami.

Vláda, vzdelanie, médiá, umenie a zábava, náboženstvo, rodina a obchod. To sú oblasti, ktoré podľa zakladateľov Siedmych vrchov majú najväčší vplyv na spoločnosť. Výnimkou nie je ani Slovensko. „Vidíme ako veľmi dôležité je, aby kresťania boli angažovaní v týchto oblastiach spoločnosti. Len tak tam totiž môžeme priniesť pravé kresťanské hodnoty,“. vysvetlil Ján Buc, predseda ZKSM.Podujatie Sedem vrchov nadväzuje na novembrovú konferenciu pod názvom Nové Víno, počas ktorej odznela krátka prednáška na túto tému. „Táto myšlienka nás oslovila, lebo nám potvrdila to, o čo sa snažíme tu na Slovensku už dlhšiu dobu. Chceme, aby naša viera ovplyvňovala aj naše okolie. Je dôležité, aby kresťania boli aktívni tak v Cirkvi, ako aj navonok,“ uviedol Mário Tomášik, vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina.

O potrebe angažovanosti kresťanov v spoločnosti hovorí aj Katechizmus Katolíckej Cirkvi, kde sa píše, že „laici majú na základe vlastného povolania hľadať Božie kráľovstvo tak, že sa starajú o časné veci a usporadúvajú ich podľa Boha.“ (KKC898) Konferencia je reakciou aj na túto výzvu. „Je dôležité, aby každý kresťan našiel svoje povolanie, do ktorého ho Boh pozýva a tam prinášal ovocie,“ dodáva J. Buc.

Organizátori konferencie majú za sebou už viacero projektov, ktorými sa snažia vychádzať zo svojich komunít a pozitívne vplývať na spoločnosť. K najznámejším aktivitám Spoločenstva pri Dóme sv. Martina patrí každoročná evanjelizačná Kampaň pre Ježiša. Vydáva taktiež kresťanský časopis Nahlas, ktorý prináša čitateľom zaujímavé reportáže, rozhovory či slová povzbudenia. ZKSM vychádza k mladým ľuďom prostredníctvom evanjelizačného projektu Godzone, ktorý si dal za cieľ prinášať im posolstvo evanjelia moderným a zrozumiteľným spôsobom. Prostredníctvom projektu Tvoja vec zas pozývajú mladých ľudí na Slovensku modliť sa za svoju krajinu.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo