Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
20. máj 2021

Juraj Drobný: Ak katolícky portál ide proti pápežovi, niečo tu nesedí

O čo možno oprieť dôveryhodnosť slovenských masmédií? V čom sa odlišujú tie katolícke? Možno sa 100 %-ne spoľahnúť, že katolícke masmédiá nepoužívajú manipulatívnu rétoriku?Juraj Drobný má obavu, že sa hlas katolíckych masmédií v informačnom šume covidovej spoločnosti stráca. Pravdu a serióznosť ťažko možno nájsť tam, kde je plno invektív od tmárov cez ovce až po Sorosových agentov, hovorí dramaturg TV LUX Juraj Drobný (58), s ktorým sa rozprávame o kritériách a dôveryhodnosti katolíckych masmédií.
Juraj Drobný: Ak katolícky portál ide proti pápežovi, niečo tu nesedí

Titulná foto: Andrea Púčiková 

Autor: Júlia Kubicová 

Ktoré masmédiá sú katolícke?

V princípe ide o tie, ktoré zriadila alebo schválila príslušná cirkevná autorita; Svätá stolica, Konferencia biskupov na svojom území, diecézny biskup na území svojej diecézy. Pokiaľ mi je známe, cirkevné právo nehovorí priamo o tom, za akých podmienok sa rádio, internetový portál či televízia stávajú katolíckymi.

Aké je poslanie katolíckych masmédií?

Poslanie katolíckych masmédií i pôsobenie katolíkov v iných masmédiách upravujú cirkevné dokumenty - Dekrét Druhého vatikánskeho koncilu Inter mirifica, Pastorálna inštrukcia Communio et progressio, Pastorálna inštrukcia Aetatis novae, posolstvá pápežov k Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkova mnohé ďalšie. Napríklad inštrukcia Aetatis novae vidí úlohu masmédií v piatich rovinách: v službe človeku, v službe dialógu so svetom, v službe ľudskému spoločenstvu a sociálnemu pokroku, v službe cirkevnému spoločenstvu a v službe novej evanjelizácii. Pápež Ján Pavol II. vo svojom Posolstve k 33. svetovému dňu masmédií o poslaní masmédií napísal, že by mali byť: „Priateľskí sprievodcovia pre tých, ktorí hľadajú Otca.“  V konečnom dôsledku je poslaním katolíckych masmédií podieľať sa na napĺňaní najvyššieho zákona Cirkvi, ktorým je spása nesmrteľných duší, ako to uvádza Kódex kánonického práva v kánone 1752. Ak by sa napríklad naša televízia odchýlila od svojho poslania, prestala by sa držať učenia Katolíckej cirkvi a odmietala urobiť nápravu, príslušná cirkevná autorita nás môže zrušiť alebo nám odňať prívlastok katolícka.

Majú všetky katolícke masmédiá spoločný alebo ten istý cieľ?

Pokiaľ sú naozaj katolíckymi, mali by mať. Inou vecou je jeho pochopenie, a potom prostriedky a metódy, ktoré používajú na jeho dosiahnutie. O tých však tiež hovoria už spomínané dokumenty Cirkvi. 

Sú katolícke masmédiá na Slovensku úplne slobodné v publikovaní informácií? 

Keďže úlohou katolíckych masmédií je podieľať sa na realizovaní najvyššieho zákona, ktorým je spása nesmrteľných duší, mali by poznať a hlásať kerygmu. Tú by som zhrnul do citátu z Jánovho evanjelia: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). V princípe ohlasovať Krista umučeného a zmŕtvychvstalého. A keďže Kristus sám o sebe hovorí:„Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6), tak katolícke masmédiá sú pozvané ohlasovať pravdu, ktorá je v korelácii ku Kristovi - Pravde. V tomto zmysle sú úplne slobodné v publikovaní pravdivých informácií.

Novinárov nectí používať ako metódu práce: „Ja som si myslel“ Zdieľať

Je pravda, že to, čo sa prezentuje v katolíckych masmédiách,  na 100 % platí? 

To by platilo v situácii, keby šlo o pápežovo vyhlásenie ex cathedra; v ostatných prípadoch platí, že poznanie človeka je obmedzené a aj pri najväčšej snahe sa môže dopustiť omylu. V katolíckych masmédiách sa snažíme k tým 100 % čo najviac priblížiť. Aj preto novinári v nich pôsobiaci si nesmú zjednodušovať život tým, že namiesto overenia faktu a jeho interpretácie použijú dnes rozšírenú metódu:„Ja som si myslel, že...“Vlastne to by nemal robiť žiadny novinár. Moja opakovaná osobná skúsenosť, žiaľ, potvrdzuje, že sa tak deje.

Nakoľko sa človek môže cítiť „bezpečne“ pri sledovaní katolíckych masmédií, teda bez hrozby manipulácie?

Pokiaľ sú verné svojmu poslaniu a držia sa učenia Katolíckej cirkvi, potom by som povedal, že katolícke masmédiá sú asi najbezpečnejším masmediálnym prostredím, aké poznám. V Televízii LUX, aj kvôli snahe byť verní pravde, nie sme vždy schopní okamžite reagovať, dokonca ani na udalosti z prostredia Cirkvi samotnej. Chvíľu totiž trvá, kým sa k tej pravde dopátrame. Rozumiem, že ľudia zatiaľ hľadajú informácie inde. Nemôžu sa však potom čudovať, ak neskôr zistia, že naleteli. 

Na základe akých kritérií možno rozlíšiť, ktoré masmédiá sú spoľahlivé a dôveryhodné?

Pre veriaceho katolíka by rozlišovanie až tak ťažké nemuselo byť. Stačí nezabúdať, že sme údmi Kristovho tajomného tela (1Kor 6, 15) či ratolesťami na viniči, ktorým je On (Jn 15, 5). Sme súčasťou Cirkvi, ktorú Ježiš stavia na Petrovi (Mt 16, 18) a jemu dáva kľúče a moc zväzovať a rozväzovať (Mt 16, 19). Dnešným Petrom je pápež František. 

Ak niekto odmieta Františkovu, čiže Petrovu autoritu, hoci by to bola i skupina renomovaných teológov, biskupov či kardinál, katolík by mal vedieť, že tu niečo nie je v poriadku. Zdieľať

Teda ak nejaké masmédium odmieta autoritu pápeža, znamená to, že je nedôveryhodné?

V prípade katolíckeho masmédia áno. Ak niekto odmieta Františkovu, čiže Petrovu autoritu, hoci by to bola i skupina renomovaných teológov, biskupov či kardinál, katolík by mal vedieť, že tu niečo nie je v poriadku. Ak niekto z katolíkov tvrdí, že pápež František pre neho nie je autoritou, lebo podporuje migrantov, klania sa Pachamame, dal sa zaočkovať a podobne, tým len potvrdzuje, že interpretáciu slov a konania Svätého Otca čerpá z pochybných zdrojov.  

Katolíkovi môže pri rozlišovaní komplikovať situáciu skutočnosť, že na niektorých portáloch, ktoré sa nazývajú kresťanské, prípadne sa venujú náboženským témam, sa dá nájsť i všeličo dobré a poučné. Často prinášajú informácie, ktoré v mainstreame či dokonca v katolíckych masmédiách nie sú publikované. Ak sú ale zamerané proti pápežovi, prípadne niektoré ich tvrdenia sú v rozpore s učením Katolíckej cirkvi, odporúčam radšej oželieť to dobré, čo ponúkajú, aby som sa vyhol nebezpečenstvu, že nechtiac zhltnem i jed, ktorý nemusím rozpoznať. 

O čo možno oprieť dôveryhodnosť ostatných masmédií?

Čo sa týka masmédií vo všeobecnosti, teda nielen katolíckych či kresťanských, tam sledujem, ako sú nastavené k rešpektovaniu základných ľudských práv a slobôd, definovaných Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. Ide napríklado právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť, právo na spravodlivé a verejné vypočutie nezávislým a nestranným súdom, právo na ochranu cti a dobrej povesti, rešpektovanie rodiny, ktorá je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti.Pokiaľ novinári pristupujú s úctou a rešpektom aj k názorovým oponentom, to môže byť jedným zo znakov ich serióznosti i serióznosti masmédia, pre ktoré pracujú. Na druhej strane, keď sa to v masmediálnych výstupoch len tak hemží klérofašistami, satanistami, tupými ovcami, stredovekými tmármi, spiatočníkmi, vlastizradcami, rusofilmi, proamerickými či Sorosovými agentmi, temnými silami a podobne, mám takmer 100 %-nú istotu, že tu sa serióznosti nedočkám. 

Ktoré konkrétne katolícke masmédiá odporúčate, považujete za dôveryhodné?

Podobne ako hovorca KBS Martin Kamara, i ja odporúčam sledovať Vatikánsky rozhlas a s ním súvisiaci portál Vatican News, ďalej TK KBS, Rádio Lumen, Televiziu LUX, Katolícke noviny, gréckokatolícke Slovo či Rádio Mária Slovensko.

Majú katolícke masmédiá na Slovensku dostatočnú dôveru a pedagogickú silu, alebo do akej miery sú mienkotvorné, formačné?

To nedokážem posúdiť. Ale ak zoberiem do úvahy obrovský tlak sociálnych sietí, schopných vytvárať i z veriacich kresťanov názorovo jednofarebné skupinky majúce svoje argumenty, nátlakové až agresívne v presadzovaní svojej pravdy, a ak vezmem do úvahy i vysokú hladinu informačného šumu v dnešnej covidovej spoločnosti, obávam sa, že katolícke masmédiá sa v tom všetkom strácajú. 

Dôveryhodnosť má byť rozpoznateľná Zdieľať

Čo by im pomohlo, aby nadobudli silnejšiu, dôveryhodnejšiu pozíciu?

Ak je poslaním kresťana byť dôveryhodným svedkom Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania (Lk 24, 48), o to viac by sa to malo týkať programových pracovníkov v katolíckych masmédiách. Ak som autentickým, dôveryhodným svedkom, ktorý o Ježišovi svedčí predovšetkým svojim životom, ľudia to rozpoznajú. Ale ak nie som, to rozpoznajú tiež. Čo sa mňa osobne týka, moja dôveryhodnosť má riadne trhliny. Preto je súčasťou mojej každodennej modlitby prosba: „Ježišu, uzdrav zranenia, ktoré som spôsobil a urob ma tvojim dôveryhodným svedkom.“ Niečo podobné by som radil i ostatným.

Inzercia

Katolícke masmédiá tak nielen po stránke obsahovej, ale aj personálnej dotvárajú obraz o Katolíckej cirkvi; akými hodnotami, vlastnosťami a schopnosťami by sa mal vyznačovať človek pracujúci pre katolícke masmédiá?

Aj o tom hovoria dokumenty Katolíckej cirkvi. Inter mirifica hovorí, že: „je nutné, aby tí, ktorí pracujú v masmédiách, poznali pravidlá mravného poriadku a dôsledne  ich uplatňovali.“ Pastorálna inštrukcia Communio et progressio pripomína, že: „Masmediálni tvorcovia majú dobre ovládať svoju profesiu po praktickej aj teoretickej stránke, majú sa vyznačovať aj vysokými ľudskými kvalitami, majú byť ochotní horlivo slúžiť iným.“  V závere obradu krstu je krátka modlitba, v ktorej rodičia obetujú svoje dieťa nebeskému Otcovi. Je v nej životný program každého pokrsteného katolíka: „Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.“ Takže takýto by mal byť človek pracujúci pre katolícke masmédiá. Každý deň znova a znova stojaci v Božej prítomnosti, žijúci ako dôveryhodný svedok Ježišovho ukrižovania a zmŕtvychvstania, robiaci radosť rodičom a svojou - hoci aj malou čiastkou - podieľajúci sa na spravovaní sveta, ktorý nám bol Bohom zverený. Ak bude táto jeho snaha úprimná a autentická, všetko ostatné sa „uprace“ samo.

Aká je najsilnejšia a najslabšia stránka slovenských katolíckych masmédií?

Stará latinská múdrosť hovorí: „Ubi Petrus, ibi Ecclesia,“  teda „kde je Peter, tam je Cirkev.“  A ja si dovolím doplniť: Kde je Cirkev, tam je Kristus. Ten Kristus, ktorý už zvíťazil. Toto poznanie je asi najsilnejšou stránkou katolíckych masmédií. A najslabšia stránka – čo sa týka Televízie LUX, ktorú poznám dôverne, nie je v našich možnostiach venovať sa všetkým témam, ktorým by sme sa mali venovať a do takej hĺbky, ako si to vyžadujú. To vnímam ako náš hendikep. 

Zdravé rodinné zázemie pomáha vyrovnať sa s mediálnym tlakom Zdieľať

Ktorým témam by ste sa v Televízii LUX chceli viac venovať?

Kľúčovou výzvou je hľadanie odpovede na otázku, ako sprístupniť Ježišovo evanjelium zrozumiteľným spôsobom človeku 21. storočia. Jednou z ciest môžu byť dokumenty pápežov Benedikta XVI. a Františka. Hľadať spôsob, ako vzbudiť záujem o ich čítanie s porozumením, ktoré by človeka vyburcovalo k realizácii požiadaviek, ktoré nastoľujú. Ide aj o otázky chudoby a sociálnej nerovnosti či ekologické témy.  Ďalšou oblasťou sú manželstvo a rodina. Mnoho ľudí všetkých vekových skupín ich zažilo maximálne ako zlú karikatúru. Zrozumiteľne, uveriteľne a príťažlivo im vysvetliť, že vzťah nie je o pozeraní si do očí a vzájomnom uspokojovaní svojich potrieb, ale o spoločnom ťahaní pluhu tým istým smerom, to je ďalšia výzva.

Aké sú najžiadanejšie témy vo vysielaní Televízie LUX, čo veriacich ľudí najviac zaujíma? 

Ak sa v naživo vysielanej diskusnej relácii objaví téma voňajúca človečinou, prípadne ak je medzi hosťami relácie dobrá psychologička, počet diváckych otázok radikálne stúpa. 

Ktoré konkrétne programy Televízie LUX majú vyslovene a cielene rodinný charakter, a aké konkrétne témy v nich riešite?

V princípe všetko, čo vysielame, má prorodinný charakter, aj keď nie v prvom pláne. Asi najzreteľnejšie je prítomný v reláciách GU100, Na ceste v rodine, Tvorivo či Spolu, alebo naša tradičná podvečerná obývačka s názvom Doma je doma. V tých ostatných je treba vedieť čítať medzi riadkami. Témy sú rôzne, od spoločného prežívania času až po riešenie manželských kríz. Záujemcovia si ich môžu pozrieť v našom archíve na internete.

Rozprávky vysielané v nekresťanských televíziách čoraz častejšie nesú znaky nahoty, sexu, homosexuality, násilia a vulgarizmov, ktoré sa veľakrát už ani nesnažia skrývať do podprahových posolstiev a či už v zjavnej alebo v skrytej podobe môžu byť nebezpečné pre zdravú výchovu detí. Sú katolícke masmédiá plnou alternatívou vysielaní relácií pre deti, kde by sa mohli vyhnúť týmto vplyvom?

Práce o vplyve masmediálneho násilia na deti hovoria, že pokiaľ má dieťa zdravé rodinné zázemie, má šancu vyrovnať sa s pôsobením masmediálneho násilia celkom dobre. Rodičom v ich snahe môžu byť veľkou pomocou klasické rozprávky, v ktorých je jasne odlíšené dobro od zla, pričom zlo a násilie sú zobrazované nepríťažlivo, na druhej strane dobro je zobrazované príťažlivo a nakoniec vyhrá. Žiaľ, v ponuke televíznych spoločností a filmových štúdií sa dnes objavujú i tie, o ktorých hovoríte v otázke. A či sú katolícke masmédiá plnou alternatívou pre deti? Snažíme sa. 

Ktoré konkrétne detské stanice, programy, relácie a rozprávky odporúčate, pri ktorých si môžu byť istí rodičia i deti, že ich obsah bude formačný a vedúci k správnym hodnotám?

To by som nechal na rodičoch. Zoberme si napríklad Kroniky Narnie C. S. Lewisa. Knihy sú podľa mňa úžasnou pomôckou na pochopenie evanjelií. V ich príbehoch je síce prítomné i násilie, ale rodičia by nemali zabúdať, že násilie je súčasťou života človeka a je ich úlohou, aby svojim deťom pomohli vyrovnať sa s ním. Moderné filmové spracovanie Kroník sa od evanjeliového posolstva odkláňa smerom k New Age. Pokiaľ majú deti prečítané knižky, filmy im – s prispením rodičov – môžu pomôcť naučiť sa rozlišovať, čo je evanjeliové a čo je už mimo. Ako pomoc rodičom môžem odporučiť aj detský youtube kanál TV LUX Deťom, na ktorý neustále pribúdajú nové videá.

Juraj Drobný 

Po teologických štúdiách pôsobil v kňazskej službe vo viacerých farnostiach, neskôr i ako šéf Programového centra duchovného životav STV. Je zakladateľom hudobného festivalu Verím Pane a spoluzakladateľom občianskeho združenia Lux communication. V roku 2008 stál pri zrode katolíckej Televízie LUX, v ktorej pôsobí dodnes ako dramaturg. Okrem toho je výpomocným duchovným vo farnosti Svätej rodiny v Bratislave. Vo voľnom čase sa rád stretáva a porozpráva s ľuďmi, ochutná dobrý syr a dobré vínko. Venuje sa sociálnym sieťam, sporadicky i blogom. Rád si pozrie dobrý film a prečíta dobrú knihu.

Ostatné fotografie: archív Juraja Drobného

Portál www.zastolom.sk sprevádza kresťanské rodiny na ceste viery. Robí tak prostredníctvom online magazínu, rozširovaním zoznamu odporúčaných psychológov, budovaním Facebookovej komunity, vymýšľaním a vyrábaním konkrétnych nástrojov na slávenie liturgického roka v rodine, ktoré ponúka vo svojom eshope. Nové články od septembra 2020 publikuje na Postoji.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Nové impulzy pre diecézne stretnutia mladých

Nové impulzy pre diecézne stretnutia mladých

Kongregácia pre laikov, rodinu a život zverejnila v utorok 18. mája pastoračné pokyny pre slávenie Svetových dní mládeže na úrovni miestnych cirkví. Pripomeniem, že k zverejneniu došlo na výročie 101 rokov od narodenia dnes už svätého pápeža Jána Pavla II. V súčasnej situácii, keď mnohí (nielen) mladí sa cez pandémiu pohodlne a potichu rozlúčili s Cirkvou, obsahuje dôležité impulzy pre diecézne stretnutia mladých. Je to príležitosť nanovo osloviť mladých, ktorá by sa mala využiť.

Blog
Samuraj (Podnet pre dušu)

Samuraj (Podnet pre dušu)

PODUŠKA - POdnet pre DUŠu - 4. diel. Niečo nás vytočí a my vybuchne. Ovládne nás hnev a potom ľutujeme. Trápia nás negatívne emócie ako strach, smútok, či v kruhu točiace sa sebaľútostné myšlenky. Okolnosti, ktoré v nás zobudia "draka" by nás však nemali mať vo svojej moci. V priestore medzi podnetom a našou reakciou totiž vždy existuje možnosť rozhodnúť sa.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.