Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. október 2011

Zdvorilostné formy

Pravdovravnosť, o ktorej sme naposledy uvažovali, by sa ťažko uskutočňovala v plnom lesku, keď by hovorenej pravde chýbala zdvorilosť. Zdvorilosť musí mať svoje formy a spôsoby, podľa miestnych i časových okolností. Čo o nich súdiť? Boli doby, kedy sa snažili zostaviť slovníky podľa rýmov, pravidie...

Pravdovravnosť, o ktorej sme naposledy uvažovali, by sa ťažko uskutočňovala v plnom lesku, keď by hovorenej pravde chýbala zdvorilosť. Zdvorilosť musí mať svoje formy a spôsoby, podľa miestnych i časových okolností. Čo o nich súdiť?

Boli doby, kedy sa snažili zostaviť slovníky podľa rýmov, pravidiel a pomôcok, podľa ktorých i priemerný gymnazista zostavil báseň. Právom sa tomu dnes smejeme. Sme si dobre vedomí, že poézia musí byť viac než pekná rýmovačka. Je to predovšetkým vnútorný zážitok, ktorý si potom svoju vonkajšiu formu vynúti. Ale bez znalosti tejto vonkajšej formy by to predsa len nešlo. Básnik sa vyjadruje slovami, jazykom svojho ľudu. Musí teda svoju reč poznať, musí byť majstrom v slovných zvratoch, vo zvukových, citových a zmyslových hodnotách slova.

Toto zistenie slúži ako príklad k pochopeniu čnosti, ktorá sa obyčajne do náboženských kníh nezaraďuje. Tou čnosťou je práve zdvorilosť; preto tam aj ona musí patriť. Isteže je nám milšie v styku s druhými úprimné, dobré srdce, trebárs pod neohrabaným zovňajškom, než uhladený sebec. Ľudia dokážu byť nemilosrdní a zlí, a pritom dokážu zachovať všetky pravidla slušnosti. Napriek tomu však súhlasíme s tými, ktorí vravia, že je lepšie, keď ten, kto má iných rád, dokáže byť i vo vonkajších prejavoch jemný a zdvorilý. Uchráni seba i iných od mnohých problémov.

Pius XII. v príhovore k novicmajstrom karmelitánskeho rádu prejavil prianie, aby sa nezanedbávala výchova tzv. prirodzených čností, slušného správania, ani v rehoľných spoločnostiach, ktorých hlavným cieľom je modlitba. Oni sa veľa nestýkajú so svetom. Ale stýkajú sa neustále medzi sebou. A dlhé spolužitie dospelých ľudí pôsobí, že sa jednotlivci stávajú ľahko podráždenými, citlivými na slovíčko, na pohľad, na posunok. Ruské príslovie hovorí, že je oveľa jednoduchšie chodiť v obchode s porcelánom, než medzi ľuďmi, ktorí bývajú dlho spolu. Dnes sa ľudia neustále stretávajú na pracovisku, pri cestovaní autobusom, vlakom, v obchodoch. Dobre vieme, ako si strpčujú život hrubosťami, aké nepríjemné a nechutné hádky vznikajú pre nevľúdne slovo, odstrčenie druhého a iné maličkosti.

P. Hertling - autor knižky o zdvorilostných formách - rozpráva tento príklad. Vysoký úradník s nevôľou znášal, že sa niektorí ľudia, ktorí k nemu chodili do kancelárie, správali dosť hrubo. Vymyslel si túto pomôcku. Veľkú miestnosť medzi svojou kanceláriou a čakárňou nechal voľnú. Bohato ju vyzdobil, dal vyleštiť podlahu a položil na ňu bohatý koberec. Bol spokojný, pôsobilo to. Ľudia, ktorí prišli z ulice a v čakárni boli netrpezliví, museli prejsť v tichosti tým nezvyčajne elegantným prostredím. Kým došli do kancelárie úradníka, boli už celkom jemní a hovorili bez hluku. K tomu Hertling dodáva, že taký koberec by sme mali vždy prestierať medzi sebou a druhými, samozrejme že v obraznom zmysle. Skôr než prehovoríme, máme na nich zapôsobiť dojmom príjemného správania a jemného spoločenského taktu.

Inzercia

Slovo „takt“ je latinského pôvodu (tactus) a súvisí so slovom tangere, dotýkať sa. Takt je teda doslova: umenie vziať niečo správne do ruky a nepolámať to, nerozbiť, nepoškodiť. Ošetrovatelia musia vedieť, ako chytiť nemocného, aby mu nepoškodili ranu alebo nespôsobili zbytočnú bolesť. I v normálnom živote sú ľudia na niečo citliví, dotkliví. Je potrebné vedieť, ako sa ich dotýkať – mať „takt“.

Mnohé citlivosti sú len osobné. Žena, ktorú opustil muž za smutných okolností, neznáša napr. keď sa jej niekto pýta na rodinu. Rovnaká otázka je inému veľmi milá, takže sa ihneď nadviaže priateľský rozhovor. To samozrejme dopredu nemôžeme vedieť. Napriek tomu však taktný človek vycíti, ihneď po prvej otázke, aká je situácia, a podľa toho buď v rozhovore pokračuje, alebo nenápadne prejde na inú tému.

Napriek tomu sú však isté pocity príjemnosti alebo nepríjemnosti, ktoré sa dajú očakávať u každého normálneho človeka. Sotva kto sa bude cítiť poctený, keď sa na neho nejaký úplne cudzí človek - bez pozdravu, bez toho, žeby sa predtým pozdravil - oborí zvýšeným hlasom. Každý slušný človek zaklope na dvere alebo sa ohlási, než vojde do cudzej miestnosti. Súhrn takých všeobecných slušností a všeobecne prijatých zvyklostí tvorí tzv. pravidlá slušného správania a spoločenského vystupovania. Píšu sa o tom knihy. Mnohé z nich čoskoro zastarali, pretože vkus sa rýchlo mení s dobou. Mladí ľudia, chodiaci na futbal, sú snáď menej opatrní na úklony a jemné slová než tí, ktorí kedysi navštevovali jemné večerné salóny. Napriek tomu však i dnes, v každej spoločnosti, sa isté formy prejavu považujú za zdvorilé, iné za hrubé.

Pri výchove sa má dbať na to, aby sa s pravidlami slušnosti mládež čo najskôr zoznámila, aby sa jej stali prirodzenými. Ak dieťa dlho rastie ako malý divoch, neskoršie cíti zábranu, ak si ma zvyknúť pozdraviť, privítať, vybaviť niečo v obchode. Stáva sa, že sa dorastajúci mládenec stáva hrubším než je, z pocitu menejcennosti, pretože nedokáže tak pekne vystupovať, ako by mal. Robí teda, že mu na tom nezáleží.

Odporúčame

Blog
Veselá myseľ

Veselá myseľ

Dneska je už bezpredmetné vyvracať tvrdenie rozširované na konci 19. storočia, podľa ktorého antické zmýšľanie viedlo človeka k radosti a, naopak kresťanské, k smútku. Stačí sa zamyslieť nad dielami moderného umenia – ktorých autormi nie sú kresťania – a vidíme, koľkým pesimizmom a beznádejou sú poz...

Blog
Seminár pre tínedžerov: nebojíme sa robiť ťažké veci

Seminár pre tínedžerov: nebojíme sa robiť ťažké veci

Pred nedávnom prišla na knižný trh nová kniha pre tínedžerov pod názvom Robiť ťažké veci. Cez víkend zorganizovalo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) v Ružomberku prvý seminár pre tínedžerov s rovnomenným názvom. Navštívilo ho viac ako sto mladých ľudí z celého Slovenska vo veku o...